The service
Messages on page
EA Bilgisi yanlıs. Geçerli Diskte PaketliEaBoyutu 0x%1 0x%4 GerekliEaSayımı 0x%2 0x%5 AçıkEaBoyutu 0x%3 0x%6
A informaçao EA está incorrecta. PackedEaSize real em disco 0x%1 0x%4 EaCount necessário 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
EA-informationen är felaktig. Verklig På disk PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Informacje atrybutów rozszerzonych sa niepoprawne. Aktualne Na dysku PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
EA-informasjonen er feil. Faktisk På disken PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Az EA információ helytelen. Jelenlegi A lemezen Csomagolt_EA-méret 0x%1 0x%4 Szükséges_EA-szám 0x%2 0x%5 Csomagolatlan_EA-méret 0x%3 0x%6
Les informations AE sont incorrectes. Réel Sur disque TailleAeCompress 0x%1 0x%4 NbAeNécessaire 0x%2 0x%5 TailleAeDécompress 0x%3 0x%6
As informaçoes de atributo estendido (EA) estao incorretas. Real No disco TamanhoEAEmpacotado 0x%1 0x%4 ContagemEAsNecessários 0x%2 0x%5 TamanhoEASemPacote 0x%3 0x%6
EA Information is incorrect. Actual On Disk PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
La información EA es incorrecta. Actual En disco PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Die EA-Informationen sind falsch. Ist-Wert Auf Datenträger PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
EA-gegevens zijn ongeldig. Werkelijk Op schijf PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Informace EA jsou chybné. Skutecnost Na disku Komprimovaná_velikost_Ea 0x%1 0x%4 Potrebny_pocet_Ea 0x%2 0x%5 Nekomprimovaná_velikost_Ea 0x%3 0x%6
EA-tiedot ovat vääriä. Todellinen LevylläPackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Oplysningerne om eksterne attributter er forkerte. Aktuelt På disken Storrelsen på komprim. ekst. attrib. 0x%1 0x%4 Antal nodvendige eksterne attributter 0x%2 0x%5 Storrelsen på ukomprim. ekst. attrib. 0x%3 0x%6
Informazioni EA non corrette. Effettivo Su Disco PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
0x%1 dosyası için EA INFORMATION özniteligi, EA DATA özniteligiyle tutarlı degil. EA INFORMATION, 0x%2 degerine esitken, EA DATA, 0x%3 degerine esit.
O atributo EA INFORMATION nao tem consistência com o atributo EA DATA do ficheiro 0x%1. O EA INFORMATION é igual a 0x%2 enquanto o EA DATA éigual a 0x%3.
Attributet EA INFORMATION är inte konsekvent med attributet EA DATA för filen 0x%1. EA INFORMATION har värdet 0x%2 medan EA DATA har värdet 0x%3.
Atrybut EA INFORMATION nie jest zgodny z atrybutem EA DATA dla pliku 0x%1. Atrybut EA INFORMATION jest równy 0x%2, a EA DATA jest równy 0x%3.
EA INFORMATION-attributtet er ikke konsekvent med EA DATA-attributtet for filen 0x%1. EA INFORMATION er lik 0x%2 mens EA DATA er lik 0x%3.
Ez EA INFORMATION attribútum nem konzisztens az EA DATA attribútummal a fájlban (0x%1). Az EA INFORMATION = 0x%2, amíg az EA DATA = 0x%3.
L'attribut des INFORMATIONS AE n'est pas cohérent avec l'attribut des DONNÉES AE pour le fichier 0x%1. Les INFORMATIONS AE sont égales à 0x%2 alors que les DONNÉES AE sont égales à 0x%3.
O atributo de informaçoes de atributo estendido (EA) nao está consistente com o atributo de dados de atributo estendido para o arquivo 0x%1. As informaçoes de atributo estendido equivalem a 0x%2 e os dados de atributo estendido equivalem a 0x%3.
The EA INFORMATION attribute is not consistency with the EA DATA attribute for file 0x%1. EA INFORMATION equals 0x%2 while EA DATA equals 0x%3.
El atributo de INFORMACION EA no es coherente con el atributo de DATOS EA para el archivo 0x%1. La INFORMACION EA es igual a 0x%2 mientras que los DATOS EA es igual a 0x%3.
Das EA-INFORMATION-Attribut stimmt mit dem EA-DATEN-Attribut für die Datei 0x%1 nicht überein. Die EA-INFORMATION hat den Wert 0x%2, während die EA-DATEN den Wert 0x%3 haben.
Het kenmerk EA INFORMATION is niet consistent met het kenmerk EA DATA voor bestand 0x%1. EA INFORMATION is 0x%2 terwijl EA DATA 0x%3 is.
Atribut EA INFORMATION není pro soubor 0x%1 konzistentnís atributem EA DATA. EA INFORMATION se rovná 0x%2, zatímco EA DATA se rovná 0x%3.
EA INFORMATION -määrite ei ole yhtenäinen EA DATA -määritteen kanssa tiedostossa 0x%1. EA INFORMATION on 0x%2, kun EA DATA on 0x%3.
Attributtet EA INFORMATION er ikke i overensstemmelse med attributtet EA DATA for filen 0x%1. EA INFORMATION er lig med 0x%2, mens EA DATA er lig med 0x%3.
L'attributo INFORMATION di EA non è coerente con l'attributo DATA di EA per il file 0x%1. INFORMATION è uguale a 0x%2 mentre DATA è uguale a 0x%3.
0x%1 dosyası için EA INFORMATION okunamıyor .
O EA INFORMATION nao é legível para o ficheiro 0x%1.
Attributet EA INFORMATION kan inte läsas för filen 0x%1.
Nie można odczytac atrybutu EA INFORMATION dla pliku 0x%1.
EA INFORMATION er ikke lesbar for filen 0x%1.
Az EA INFORMATION nem olvasható a következo fájl számára: 0x%1.
Impossible de lire les INFORMATIONS AE pour le fichier 0x%1.
As informaçoes de atributo estendido (EA) nao sao legíveis para o arquivo 0x%1.
The EA INFORMATION is not readable for file 0x%1.
La INFORMACION EA no es legible para el archivo 0x%1.
Die EA-INFORMATIONEN ist für die Datei 0x%1 nicht lesbar.
Het is niet mogelijk EA INFORMATION te lezen voor bestand 0x%1.
Informace o rozsíreném atributu nelze ze souboru 0x%1 precíst.
Tiedoston 0x%1 EA INFORMATION ei ole luettavissa.
EA INFORMATION for filen 0x%1 kan ikke læses.
INFORMATION di EA non è leggibile per il file 0x%1.
EA INFORMATION boyutu, 0x%2, 0x%1 dosyasında yanlıs. Beklenen boyut: 0x%3.
O tamanho do EA INFORMATION, 0x%2, do ficheiro 0x%1 está incorrecto. O tamanho esperado é 0x%3.
Storleken på attributet EA INFORMATION, 0x%2, i filen 0x%1 är felaktig. Den förväntade storleken är 0x%3.
Rozmiar atrybutu EA INFORMATION, 0x%2, dla pliku 0x%1 jest niepoprawny. Oczekiwany rozmiar to 0x%3.
EA INFORMATION-storrelsen 0x%2, i filen 0x%1 er feil. Den forventede storrelsen er 0x%3.
Az EA INFORMATION mérete (0x%2) a fájlban (0x%1) helytelen. A várt méret: 0x%3.
La taille des INFORMATIONS AE , 0x%2, dans le fichier 0x%1 est incorrecte. La taille attendue est 0x%3.
O tamanho de informaçoes de atributo estendido (EA) 0x%2 no arquivo 0x%1 está incorreto. O tamanho esperado é 0x%3.
The EA INFORMATION size, 0x%2, in file 0x%1 is incorrect. The expected size is 0x%3.
El tamaño de la INFORMACION EA, 0x%2, en el archivo 0x%1 es incorrecto. El tamaño esperado es 0x%3.
Die Größe der EA-INFORMATIONEN 0x%2 in der Datei 0x%1 ist falsch. Die erwartete Größe ist 0x%3.
De grootte van EA INFORMATION, 0x%2, in bestand 0x%1 is onjuist. De verwachtte grootte is 0x%3.
Velikost atributu EA INFORMATION 0x%2 je v souboru 0x%1 chybná. Ocekávaná velikost je 0x%3.
EA INFORMATION -koko 0x%2 tiedostossa 0x%1 on väärä. Odotettu koko on 0x%3.
Storrelsen på EA INFORMATION, 0x%2, i filen 0x%1 er forkert. Den forventede storrelse er 0x%3.
Le dimensioni di INFORMATION di EA, 0x%2, nel file 0x%1 non sono corrette. Le dimensioni previste sono 0x%3.
0x%1 dosyası için EA DATA okunabilir degil .
O EA DATA nao é legível para o ficheiro 0x%1.
Attributet EA DATA kan inte läsas för filen 0x%1.
Nie można odczytac atrybutu EA DATA dla pliku 0x%1.
EA DATA kan ikke leses for filen 0x%1.
Az EA DATA nem olvasható a következo fájlhoz: 0x%1.
Impossible de lire les DONNÉES AE pour le fichier 0x%1.
Os DADOS EA nao estao legíveis para o arquivo 0x%1.
The EA DATA is not readable for file 0x%1.
La INFORMACION EA no es legible para el archivo 0x%1.
Die EA-DATEN für Datei 0x%1 sind nicht lesbar.
Het is niet mogelijk EA DATA te lezen voor bestand 0x%1.
Data rozsíreného atributu nelze ze souboru 0x%1 precíst.
Tiedoston 0x%1 EA DATA ei ole luettavissa.
EA DATA for filen 0x%1 kan ikke læses.
DATA di EA non è leggibile per il file 0x%1.
EA DATA boyutu, 0x%2, 0x%1 dosyasında yanlıs. Beklenen boyut: 0x%3.
O tamanho do EA DATA, 0x%2, do ficheiro 0x%1 está incorrecto. O tamanho esperado é 0x%3.
Storleken på attributet EA DATA, 0x%2, i filen 0x%1 är felaktigt. Den förväntade storleken är 0x%3.
Rozmiar atrybutu EA DATA, 0x%2, dla pliku 0x%1 jest niepoprawny. Oczekiwany rozmiar to 0x%3.
EA DATA-storrelsen 0x%2, i filen 0x%1 er feil. Den forventede storrelsen er 0x%3.
Az EA DATA mérete (0x%2) a fájlban (0x%1) helytelen. A várt méret: 0x%3.
La taille des DONNÉES AE , 0x%2, dans le fichier 0x%1 est incorrecte. La taille attendue est 0x%3.
O tamanho dos dados de atributo estendido (EA) 0x%2 no arquivo 0x%1 está incorreto. O tamanho esperado é 0x%3.
The EA DATA size, 0x%2, in file 0x%1 is incorrect. The expected size is 0x%3.
El tamaño de EA DATA , 0x%2, en el archivo 0x%1 es incorrecto. El tamaño esperado es 0x%3.
Die Größe der EA-DATEN 0x%2 in der Datei 0x%1 ist falsch. Die erwartete Größe beträgt 0x%3.
De grootte van EA DATA, 0x%2, in bestand 0x%1 is onjuist. De verwachtte grootte is 0x%3.
Velikost atributu EA DATA 0x%2 je v souboru 0x%1 chybná. Ocekávaná velikost je 0x%3.
EA DATA -koko 0x%2 tiedostossa 0x%1 on väärä. Odotettu koko on 0x%3.
Storrelsen på EA DATA, 0x%2, i filen 0x%1 er forkert. Den forventede storrelse er 0x%3.
Le dimensioni di DATA di EA, 0x%2, nel file 0x%1 non sono corrette. Le dimensioni previste sono 0x%3.
0x%1 dosyası için bozuk EA ayarı. Kalan uzunluk, 0x%2, çok kısa.
Conjunto EA danificado no ficheiro 0x%1. O comprimento restante, 0x%2, é demasiado pequena.
EA som angetts för filen 0x%1 är felaktigt. Den återstående längden, 0x%2, är för liten.
Uszkodzony zestaw atrybutów rozszerzonych dla pliku 0x%1. Pozostała długośc, 0x%2, jest za mała.
Skadet EA-sett for filen 0x%1. Resterende lengde 0x%2, er for lite.
Sérült EA-készlet a következo fájl számára: 0x%1. A maradék hossz (0x%2) túl kicsi.
Paramètres AE endommagés pour le fichier 0x%1. La longueur restante, 0x%2, est insuffisante.
Atributo estendido (EA) corrompido definido para o arquivo 0x%1. O tamanho restante 0x%2 é muito pequeno.
Corrupt EA set for file 0x%1. The remaining length, 0x%2, is too small.
Se ha establecido el EA dañado para el archivo 0x%1. La duración restante, 0x%2, es demasiado pequeña.
Beschädigter EA-Satz für Datei 0x%1. Die verbleibende Länge 0x%2 ist zu klein.
Beschadigde EA ingesteld voor bestand 0x%1. De resterende lengte, 0x%2, is te klein.
Sada atributu EA pro soubor 0x%1 je poskozena. Zbyvající délka 0x%2 je prílis malá.
Tiedoston 0x%1 EA-joukko on vahingoittunut. Jäljellä oleva pituus 0x%2 on liian pieni.
Et sæt eksterne attributter for filen 0x%1 er beskadiget. Den resterende længde, 0x%2, er for kort.
Impostato EA danneggiato per il file 0x%1. La lunghezza rimanente, 0x%2, è troppo ridotta.
0x%1 dosyası için bozuk EA ayarı. Açılmıs toplam uzunluk, 0x%2, toplam veri uzunlugundan, 0x%3, daha çok.
Conjunto EA danificado no ficheiro 0x%1. O comprimento total nao empacotado, 0x%2, é maior que o comprimento de dados total, 0x%3.
EA som angetts för filen 0x%1 är felaktigt. Den totala icke komprimerade längden, 0x%2, är större än den totala datalängden, 0x%3.
Uszkodzony zestaw atrybutów rozszerzonych dla pliku 0x%1. Długośc całkowita po rozpakowaniu, 0x%2, jest wieksza niż całkowita długośc danych, 0x%3.
Skadet EA-sett for filen 0x%1. Den utpakkede totallengden 0x%2, er storre enn den totale datalengden 0x%3.
Sérült EA-készlet a következo fájl számára: 0x%1. A nem csomagolt teljes hossz (0x%2) nagyobb, mint a teljes adathossz (0x%3).
Paramètres AE endommagés pour le fichier 0x%1. La longueur totale non compressée, 0x%2, est supérieure à la longueur totale des données, 0x%3.
Atributo estendido (EA) corrompido definido para o arquivo 0x%1. O tamanho total sem pacote 0x%2 é maior do que o tamanho total de dados 0x%3.
Corrupt EA set for file 0x%1. The unpacked total length, 0x%2, is larger than the total data length, 0x%3.
Se ha establecido el EA dañado para el archivo 0x%1. La longitud total sin empaquetar, 0x%2, es más grande que la longitud total de los datos, 0x%3.
Beschädigter EA-Satz für Datei 0x%1. Die unkomprimierte Gesamtlänge 0x%2 ist größer als die Gesamtdatenlänge 0x%3.
Beschadigde EA ingesteld voor bestand 0x%1. De uitgepakte totale lengte, 0x%2, is groter dan de totale gegevenslengte, 0x%3.
Sada atributu EA pro soubor 0x%1 je poskozena. Celkovánekomprimovaná délka 0x%2 je vetsí nez celková délka dat 0x%3.
Tiedoston 0x%1 EA-joukko on vahingoittunut. Pakkaamaton kokonaispituus 0x%2 on suurempi kuin datan kokonaispituus 0x%3.
Et sæt eksterne attributter for filen 0x%1 er beskadiget. Den samlede udpakkede længde, 0x%2, er storre end den samlede datalængde, 0x%3.
Impostato EA danneggiato per il file 0x%1. La lunghezza totale non compressa, 0x%2, è maggiore della lunghezza dati totale, 0x%3.
0x%1 dosyası için bozuk EA ayarı EA adı boyu: 0x%2.
Conjunto EA danificado no ficheiro 0x%1. O nome EA tem o comprimento 0x%2.
EA som angetts för filen 0x%1 är felaktigt. EA-namnet har längden 0x%2.
Uszkodzony zestaw atrybutów rozszerzonych dla pliku 0x%1. Długośc nazwy atrybutów rozszerzonych wynosi 0x%2.
Skadet EA-sett for filen 0x%1. Lengden til EA-navnet er 0x%2.
Sérült EA-készlet a következo fájl számára: 0x%1. Az EA-név hossza: 0x%2.
Paramètres AE endommagés pour le fichier 0x%1. Le nom AE est d'une longueur de 0x%2.
Atributo estendido (EA) corrompido definido para o arquivo 0x%1. O nome do atributo estendido tem tamanho 0x%2.
Corrupt EA set for file 0x%1. The EA name is of length 0x%2.
Beschädigter EA-Satz für Datei 0x%1. Der EA-Name hat die Länge 0x%2.
Beschadigde EA ingesteld voor bestand 0x%1. De EA-naam heeft lengte 0x%2.
Soubor 0x%1 obsahuje poskozeny rozsíreny atribut. Délka názvu atributu je 0x%2.
Tiedoston 0x%1 EA-joukko on vahingoittunut. EA-nimen pituus on 0x%2.
Se ha establecido el EA dañado para el archivo 0x%1. El nombre EA tiene una longitud de 0x%2.
Et sæt eksterne attributter for filen 0x%1 er beskadiget. Navnet på de eksterne attributter har længden 0x%2.
Impostato EA danneggiato per il file 0x%1. Il nome EA è lungo 0x%2.
0x%1 dosyası için bozuk EA ayarı. Açılmıs uzunluk, 0x%2, kayıt uzunluguyla, 0x%3, aynı degil.
Conjunto EA danificado no ficheiro 0x%1. O comprimento nao empacotado, 0x%2, nao é igual ao comprimento do registo, 0x%3.
EA som angetts för filen 0x%1 är felaktigt. Den totala icke komprimerade längden, 0x%2, är inte identisk med postlängd, 0x%3.
Uszkodzony zestaw atrybutów rozszerzonych dla pliku 0x%1. Długośc po rozpakowaniu, 0x%2, nie jest równa długości rekordu, 0x%3.
Skadet EA-sett for filen 0x%1. Den utpakkede lengden 0x%2, er ikke den samme som postlengden 0x%3.
Sérült a fájl (0x%1) EA-készlete. A csomagolatlan méret (0x%2) nem egyezik meg a rekordmérettel (0x%3).
Paramètres AE endommagés pour le fichier 0x%1. La longueur non compressée, 0x%2, est la même que la longueur de l'enregistrement, 0x%3.
Atributo estendido (EA) corrompido definido para o arquivo 0x%1. O tamanho sem pacote 0x%2 é diferente do tamanho de registro 0x%3.
Corrupt EA set for file 0x%1. The unpacked length, 0x%2, is not the same as the record length, 0x%3.
Se ha establecido el EA dañado para el archivo 0x%1. La longitud sin empaquetar, 0x%2, no es la misma que la longitud registrada, 0x%3.
Beschädigter EA-Satz für Datei 0x%1. Die unkomprimierte Länge 0x%2 entspricht nicht der Datensatzlänge 0x%3.
Beschadigde EA ingesteld voor bestand 0x%1. De uitgepakte lengte, 0x%2, is niet gelijk aan de recordlengte 0x%3.
Sada atributu EA pro soubor 0x%1 je poskozena. Nekomprimovanádélka 0x%2 není stejná jako délka záznamu 0x%3.
Tiedoston 0x%1 EA-joukko on vahingoittunut. Pakkaamaton pituus 0x%2 ei ole sama kuin tietueen pituus 0x%3.
Et sæt eksterne attributter for filen 0x%1 er beskadiget. Den samlede udpakkede længde, 0x%2, er ikke den samme som postlængden 0x%3.
Impostato EA danneggiato per il file 0x%1. La lunghezza non compressa, 0x%2, non è uguale alla lunghezza dei record, 0x%3.
See catalog page for all messages.