The service
Messages on page
0x%2 dosyasındaki 0x%1 EA Bilgi deger uzunlugu dogru degil.
O comprimento do valor da informaçao EA, 0x%1, do ficheiro 0x%2 está incorrecto.
Längden på EA-informationsvärdet, 0x%1, i filen 0x%2 är felaktigt.
Długośc wartości informacji atrybutów rozszerzonych, 0x%1, dla pliku 0x%2 jest niepoprawna.
Az EA-információ értékének hossza (0x%1) a fájlban (0x%2) helytelen.
La longueur de la valeur informations AE, 0x%1, dans le fichier 0x%2 est incorrecte.
O tamanho do valor de informaçoes de atributo estendido (EA) 0x%1 no arquivo 0x%2 está incorreto.
The EA Information value length, 0x%1, in file 0x%2 is incorrect.
La longitud del valor de información, 0x%1, en el archivo 0x%2 es incorrecta.
Die Länge des EA-Informationswerts 0x%1 in der Datei 0x%2 ist nicht korrekt.
De lengte van de waarde EA INFORMATION, 0x%1, in bestand 0x%2 is onjuist.
Délka informací rozsíreného atributu (0x%1) souboru 0x%2 je chybná.
Tiedoston 0x%2 EA INFORMATION -arvon pituus 0x%1 on väärä.
Lengden på EA-informasjonsverdien 0x%1,i filen 0x%2 er feil.
Længden på værdien af oplysningerne om det eksterne attribut, 0x%1, i filen 0x%2 er forkert.
La lunghezza del valore delle informazioni EA, 0x%1, nel file 0x%2 non è corretta.
0x%1 dosyasındaki 0x%2 EA toplam paketli uzunluk çok genis.
O comprimento empacotado total EA, 0x%2, é demasiado grande no ficheiro 0x%1.
Värdet för total komprimerad längd för EA, 0x%2, är för stort i filen 0x%1.
Długośc całkowita po spakowaniu zapisana w atrybutach rozszerzonych, 0x%2, jest za duża w pliku 0x%1.
Den totale pakkede EA-lengden 0x%2, er for stor i filen 0x%1.
Az EA teljes csomagolt hossza (0x%2) túl nagy a fájlban (0x%1).
La longueur totale compressée AE, 0x%2, est trop grande dans le fichier 0x%1.
O tamanho empacotado total de atributo estendido (EA) 0x%2 é muito grande no arquivo 0x%1.
The EA total packed length, 0x%2, is too large in file 0x%1.
La longitud total empaquetada de EA, 0x%2, es demasiado grande en el archivo 0x%1.
Die komprimierte EA-Gesamtlänge 0x%2 in der Datei 0x%1 ist zu lang.
De totale lengte van alle ingepakte EA's, 0x%2, is te groot in het bestand 0x%1.
Celková délka rozsíreného atributu (0x%1) souboru 0x%2 je prílis velká.
Tiedoston 0x%1 EA-arvon pakattu kokonaispituus 0x%2 on liian suuri.
Den samlede pakkede længde af det eksterne attribut, 0x%2, er for lang i filen 0x%1.
La lunghezza compressa totale di EA, 0x%2, è troppo grande nel file 0x%1.
O segundo LCN inicial do MFT do sector de arranque está incorrecto. O valor real é 0x%2 enquanto o valor esperado é 0x%1.
Önyükleme kesiminde, LCN'yi baslatan ikinci MFT yanlıs. Beklenen deger 0x%1 iken, geçerli deger 0x%2.
MFT nummer två som startar LCN i startsektorn är felaktig. Det verkliga värdet är 0x%2, det förväntade värdet är 0x%1.
Poczatkowy LCN drugiej tabela MFT w sektorze rozruchowym jest niepoprawny. Aktualna wartośc to 0x%2, podczas gdy oczekiwano wartości 0x%1.
Den andre MFT starts-LCN i oppstartssektoren er feil. Den reelle verdien er 0x%2, mens forventet verdi er 0x%1.
A második MFT-t indító LCN a rendszertölto szektorban helytelen. Az aktuális érték: 0x%2. A várt érték: 0x%1.
Le LCN de démarrage de la seconde MFT dans le secteur de démarrage est incorrect. La valeur réelle est 0x%2 alors que la valeur attendue est 0x%1.
A segunda MFT iniciando o LCN no setor de inicializaçao está incorreta. O valor real é 0x%2 enquanto o valor esperado é 0x%1.
The second MFT starting LCN in the boot sector is incorrect. The actual value is 0x%2 while the expected value is 0x%1.
El segundo MFT para empezar LCN en el sector de arranque es incorrecto. El valor actual es 0x%2 mientras que el valor esperado es 0x%1.
Die zweite, logische Clusternummer (LCN), mit der die Masterdateitabelle beginnt, im Startsektor ist nicht korrekt. Der aktuelle Wert beträgt 0x%2, während der Wert 0x%1 erwartet wird.
De tweede MFT die LCN in de opstartsector start, is onjuist. De feitelijke waarde is 0x%2, terwijl de verwachte waarde 0x%1 is.
Druhá tabulka MFT zahajující LCN ve spoustecím sektoru je chybná. Skutecná hodnota je 0x%2, zatímco ocekávaná hodnota je 0x%1.
Toinen käynnistyssektorin LCN:stä alkava MFT on väärä. Todellinen arvo on 0x%2, kun odotettu arvo on 0x%1.
Den anden masterfiltabel, der starter det logiske klyngenummer i boot-sektoren, er forkert. Den faktiske værdi er 0x%2, mens den forventede værdi er 0x%1.
La seconda MFT che avvia LCN nel settore di avvio non è corretta. Il valore effettivo è 0x%2 mentre il valore previsto è 0x%1.
0x%1 yeniden ayrıstırma noktası uzunlugu, en çok 0x%2 sınırını astı.
O comprimento do ponto de nova análise, 0x%1, excedeu o máximo de 0x%2.
Referenspunktslängden, 0x%1, har överskridit maxvärdet för 0x%2.
Długośc punktu ponownej analizy, 0x%1, przekracza maksymalna długośc 0x%2.
Lengden på reanalyseringspunktet 0x%1, har overskredet et maksimum på 0x%2.
Az újraelemzési pont hossza (0x%1) meghaladta a maximális értéket (0x%2).
La longueur du point d'analyse, 0x%1, est supérieure au maximum de 0x%2.
O tamanho do ponto de nova análise 0x%1 excedeu um máximo de 0x%2.
The reparse point length, 0x%1, has exceeded a maximum of 0x%2.
La longitud del punto de análisis, 0x%1, se ha superado un máximo de 0x%2.
Die Länge des Analysepunktes 0x%1hat das Maximum von 0x%2 überschritten.
De lengte van reparsepunt, 0x%1, heeft het maximum 0x%2 overschreden.
Délka bodu zmeny zpracování (0x%1) prekrocila maximální hodnotu 0x%2.
Uudelleenjäsennyskohdan pituus 0x%1 on ylittänyt enimmäispituuden 0x%2.
Længen af genfortolkningspunktet 0x%1 har overskredet et maksimum på 0x%2.
La lunghezza del reparse point, 0x%1, ha superato il massimo 0x%2.
0x%1 yeniden ayrıstırma noktası uzunlugu, en az 0x%2 sınırını astı.
O comprimento do ponto de nova análise, 0x%1, é menor que o mínimo de 0x%2.
Referenspunktslängden, 0x%1, är mindre än minimivärdet för 0x%2.
Długośc punktu ponownej analizy, 0x%1, jest mniejsza niż minimalna wartośc 0x%2.
Lengden på reanalyseringspunktet 0x%1, er mindre enn minimumsverdien 0x%2.
Az újraelemzési pont hossza (0x%1) kisebb, mint a minimális érték (0x%2).
La longueur du point d'analyse, 0x%1, est inférieure au minimum de 0x%2.
O tamanho do ponto de nova análise 0x%1 é menor do que um mínimo de 0x%2.
The reparse point length, 0x%1, is less than a minimum of 0x%2.
La longitud del punto de análisis,0x%1, es menor que el mínimo de 0x%2.
Die Länge des Analysepunktes 0x%1 ist kürzer als das zulässige Minimum von 0x%2.
De lengte van reparsepunt, 0x%1, is minder dan het minimum 0x%2.
Délka bodu zmeny zpracování (0x%1) je mensí nez minimální hodnota 0x%2.
Uudelleenjäsennyskohdan pituus 0x%1 on vähemmän kuin vähimmäispituus 0x%2.
Genfortolkningspunktets længde 0x%1 er mindre end et minimum på 0x%2.
La lunghezza del reparse point, 0x%1, è minore del minimo 0x%2.
Yeniden ayrıstırma noktası veri arabellegi okunamıyor.
Nao é possível ler a memória intermédia de dados do ponto de nova análise.
Det går inte att läsa bufferten för referenspunktsdata.
Nie można odczytac buforu danych punktu ponownej analizy.
Kan ikke lese databufferen for reparse-punkt.
Nem lehet olvasni az újraelemzési pont adatpufferét.
Impossible de lire le tampon des données du point d'analyse.
Nao é possível ler o buffer de dados do ponto de nova análise.
Unable to read reparse point data buffer.
No se puede leer el punto de análisis de los datos del búfer.
Datenpuffer des Analysepunktes kann nicht gelesen werden.
Kan gegevensbuffer van reparsepunt niet lezen.
Nepodarilo se císt vyrovnávací pamet dat bodu zmeny zpracování.
Uudelleenjäsennyskohdan tietopuskuria ei voi lukea.
Der kunne ikke læses fra databufferen til Genfortolkningspunktet.
Impossibile leggere il buffer dei dati dei reparse point.
Yeniden ayrıstırma veri arabellegi 0x%d bayt okumasından yalnızca 0x%1 bayt döndü.
Só foram lidos 0x%1 bytes de uma leitura de 0x%d bytes da memória intermédia de dados de nova análise.
Endast 0x%1 byte returnerades vid en läsning av 0x%d byte från referensdatabufferten.
Tylko 0x%1 bajtów zostało zwróconych z funkcji odczytu 0x%d bajtów buforu danych ponownej analizy.
Bare 0x%1 byte ble returnert ved en lesing på 0x%d byte fra reanalyseringsdatabufferen.
Csak 0x%1 bájt érkezett 0x%d bájt olvasásakor az újraelemzési adatpufferbol.
Seulement 0x%1 octets sont renvoyés par la lecture de 0x%d octets du tampon des données d'analyse.
Apenas 0x%1 bytes retornaram de uma leitura de 0x%d bytes do buffer de dados de nova análise.
Only 0x%1 bytes returned from a read of 0x%d bytes of the reparse data buffer.
Sólo se devolvieron 0x%1 bytes desde una lectura de 0x%d bytes de los datos de reanálisis del búfer.
Beim Lesen von 0x%d Bytes aus dem Analysepunkt- puffer wurden nur 0x%1 Bytes zurückgegeben.
Er zijn slechts 0x%1 bytes geretourneerd van een leesopdracht voor 0x%d bytes uit de reparsegegevensbuffer.
Bylo vráceno pouze 0x%1 bajtu z 0x%d bajtu nactenych z vyrovnávací pameti dat pro opakování analyzy.
Vain 0x%1 tavua palautettiin uudelleenjäsennyksen tietopuskurin luetuista 0x%d tavusta.
Der blev kun returneret 0x%1 byte fra en læsning af 0x%d byte i genfortolkningsdatabufferen.
Restituiti solo 0x%1 byte dalla lettura di 0x%d byte del buffer dei dati di analisi.
ReparseDataLength, 0x%1, 0x%2 öznitelik uzunluguyla tutarsız.
ReparseDataLength, 0x%1, inconsistente com o comprimento do atributo 0x%2.
Längden på referensdata, 0x%1, stämmer inte överens med attributet 0x%2.
Wartośc ReparseDataLength, 0x%1, jest niezgodna z długościa atrybutu 0x%2.
ReparseDataLength, 0x%1, inkonsekvens med attributtlengden 0x%2.
A ReparseDataLength (0x%1) inkonzisztens az attribútumhosszal (0x%2).
LongDonnéesAnalyse, 0x%1, est incohérent avec la longueur de l'attribut 0x%2.
Inconsistência de ReparseDataLength 0x%1 com o tamanho de atributo 0x%2.
ReparseDataLength, 0x%1, inconsistence with the attribute length 0x%2.
La Longitud de los datos de análisis, 0x%1, no es coherente con el atributo de longitud 0x%2.
Länge der Analysedaten 0x%1 stimmt nicht mit der Attributlänge überein 0x%2.
ReparseDataLength, 0x%1, is inconsistent met kenmerklengte 0x%2.
Délka dat pro opakování analyzy je 0x%1. Doslo k nekonzistenci s délkou 0x%2 atributu.
ReparseDataLength, 0x%1, on epäyhtenäinen määritteen pituuden 0x%2 kanssa.
Genfortolkningslængden 0x%1 er ikke i overensstemmelse med attributlængden 0x%2.
ReparseDataLength, 0x%1, incongruenza con la lunghezza attributo 0x%2.
Reparse Tag, 0x%1, ters etiket.
A etiqueta de nova análise, 0x%1, é uma etiqueta reservada.
Referenstaggen 0x%1 är en reserverad tagg.
Znacznik ponownej analizy, 0x%1, jest znacznikiem zarezerwowanym.
Reanalyseringstaggen 0x%1 er en reservert tagg.
Az újraelemzési kód (0x%1) foglalt kód.
La balise d'analyse, 0x%1, est une balise réservée.
A marca de nova análise, 0x%1, é uma marca reservada.
Reparse Tag, 0x%1, is a reserved tag.
La etiqueta de análisis, 0x%1, está reservada.
Das Analysekennzeichen 0x%1, ist ein reserviertes Kennzeichen.
Reparse-label 0x%1 is een gereserveerd label.
Príznak rozboru 0x%1 je vyhrazeny príznak.
Uudelleenjäsennysmerkintä 0x%1 on varattu merkintä.
Genfortolkningskoden 0x%1 er en reserveret kode.
La tag di analisi, 0x%1, è una tag riservata.
O ficheiro 0x%1 tem um atributo de ponto de nova análise danificado.
0x%1 dosyasının kötü yeniden ayrıstırma noktası özniteligi var.
Filen 0x%1 har ett felaktigt referenspunktsattribut.
Plik 0x%1 ma zły atrybut punktu ponownej analizy.
Ugyldig attributt for reanalyseringspunkt i filen 0x%1.
A fájlnak (0x%1) rossz újraelemzésipont-attribútuma van.
Le fichier 0x%1 a un attribut de point d'analyse non valide.
O arquivo 0x%1 possui um atributo de ponto de nova análise incorreto.
File 0x%1 has bad reparse point attribute.
El archivo 0x%1 tiene un atributo incorrecto del punto de análisis.
Die Datei 0x%1 hat eines ungültiges Analysepunktattribut.
Bestand 0x%1 heeft een ongeldig reparsepuntkenmerk.
Soubor 0x%1 obsahuje chybny atribut bodu zmeny zpracování.
Tiedostossa 0x%1 on vahingoittunut uudelleenjäsennyskohdan määrite.
Filen 0x%1 har et beskadiget attribut for NTFS-genfortolkningspunkt.
Il file 0x%1 ha l'attributo del reparse point danneggiato.
See catalog page for all messages.