The service
Messages on page
0x%3 dosyasındaki %1 dizini 0x%2 dizin girdi ofseti yanlıs.
O deslocamento de entrada de índice, 0x%2, de índice %1 do ficheiro 0x%3 está incorrecto.
Indexpostförskjutningen 0x%2 av indexet %1 i filen 0x%3 är felaktigt.
Przesuniecie wpisu indeksu, 0x%2, dla indeksu %1 w pliku 0x%3 jest niepoprawne.
Indeksoppforingsforskyvningen, 0x%2, for indeks %1 i filen 0x%3 er feil.
A fájlban (0x%3) lévo index (%1) indexbejegyzési eltolása (0x%2) helytelen.
Le décalage d'entrée d'index, 0x%2, d'index %1 dans le fichier 0x%3 est incorrect.
O deslocamento da entrada de índice 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%3 está incorreto.
The index entry offset, 0x%2, of index %1 in file 0x%3 is incorrect.
La entrada del índice de desplazamiento, 0x%2, del índice %1 en el archivo 0x%3 es incorrecta.
Das Indexeintragsoffset 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%3 ist nicht korrekt.
De offset van de indexingang, 0x%2, van index %1 in het bestand 0x%3 is onjuist.
Posun polozky indexu 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%3 je chybny.
Tiedoston 0x%3 indeksin %1 indeksimääritysosoite 0x%2 on väärä.
Forskydningen af indeksposten, 0x%2, i indekset %1 i filen 0x%3 er forkert.
L'offset della voce indice, 0x%2, dell'indice %1 nel file 0x%3 non è corretto.
0x%4 dosyasındaki %1 dizini için hazır 0x%2 bayt 0x%3 degerine esit degil.
Os bytes disponíveis, 0x%2, no cabeçalho de índice para o índice %1 do ficheiro 0x%4 nao sao iguais a 0x%3.
Värdet för tillgängliga byte (0x%2) indexhuvudet för %1 i filen 0x%4 är inte lika med 0x%3.
Liczba dostepnych bajtów, 0x%2, w nagłówku indeksu %1 w pliku 0x%4 nie jest równa 0x%3.
Tilgjengelige byte, 0x%2 i indekshodet til indeks %1 i filen 0x%4 er ikke lik 0x%3.
A fájlban (0x%4) lévo index (%1) indexfejlécében lévo elérheto bájtok száma (0x%2) nem 0x%3.
Les octets disponibles, 0x%2, dans l'en-tête de l'index %1 dans le fichier 0x%4 ne sont pas égaux à 0x%3.
Os bytes disponíveis 0x%2 no cabeçalho de índice para o índice %1 no arquivo 0x%4 sao diferentes de 0x%3.
The bytes available, 0x%2, in index header for index %1 in file 0x%4 is not equal to 0x%3.
Los bytes disponibles, 0x%2, en el encabezado de índice para el índice %1 en el archivo 0x%4 no es igual a 0x%3.
Die zur Verfügung stehenden Bytes 0x%2 im Indexheader für Index %1 in der Datei 0x%4 ist nicht identisch mit 0x%3.
De beschikbare bytes, 0x%2, in indexheader voor index %1 in het bestand 0x%4 is niet gelijk aan 0x%3.
Pocet bajtu k dispozici (0x%2) uvedeny v záhlaví indexu %1 v souboru 0x%4 se nerovná 0x%3.
Tiedoston 0x%4 indeksin %1 indeksiotsikon käytettävissä olevat tavut 0x%2 eivät vastaa tavuja 0x%3.
Antal tilgængelige byte, 0x%2, i indeksheaderen for indekset %1 i filen 0x%4 er ikke lig med 0x%3.
I byte disponibili, 0x%2, nell'intestazione per l'indice %1 nel file 0x%4 non è uguale a 0x%3.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini için dizin baslıgıyla VCN 0x%2 dizin dügmü olarak isaretlenmemis.
O cabeçalho de índice para o índice %1 e VCN 0x%2 do ficheiro 0x%3 nao está marcado como um nó de índice.
Indexhuvudet för indexet %1 och VCN 0x%2 i filen 0x%3 är inte angivet som en indexnod.
Nagłówek indeksu %1 i VCN 0x%2 w pliku 0x%3 nie jest oznaczony jako wezeł indeksu.
Indekshodet for indeks %1 og VCN 0x%2 i filen 0x%3 er ikke merket som indeksnode.
A fájlban (0x%3) lévo index (%1) indexfejléce és a VCN (0x%2) nincs megjelölve indexcsomópontként
L'en-tête d'index pour l'index %1 et de VCN 0x%2 dans le fichier 0x%3 n'est pas marqué comme noeud d'index.
O cabeçalho de índice para o índice %1 e o VCN 0x%2 no arquivo 0x%3 nao estao marcados como nó de índice.
The index header for index %1 and VCN 0x%2 in file 0x%3 is not marked as index node.
El encabezado de índice para el índice%1 y VCN 0x%2 en el archivo 0x%3 no está marcado como un nodo de índice.
Der Indexheader für Index %1 und VCN 0x%2 in der Datei 0x%3 ist nicht gekennzeichnet als ein Indexknoten.
De indexheader voor index %1 en VCN 0x%2 in het bestand 0x%3 is niet gemarkeerd als indexknooppunt.
Záhlaví indexu pro index %1 a VCN 0x%2 v souboru 0x%3 není oznaceno jako uzel indexu.
Tiedoston 0x%3 indeksin %1 ja VCN:n 0x%2 indeksiotsikkoa ei ole merkitty indeksisolmuksi.
Indeksheaderen for indekset %1 og det virtuelle klyngenummer 0x%2 i filen 0x%3 er ikke markeret som indeksnode.
L'intestazione per l'indice %1 e VCN 0x%2 nel file 0x%3 non è contrassegnata come nodo indice.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini VCN 0x%2 yanlıs.
O VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%3 está incorrecto.
VCN 0x%2 för indexet %1 i filen 0x%3 är felaktigt.
Wartośc VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku 0x%3 jest niepoprawna.
A fájlban (0x%3) lévo index (%1) VCN-je (0x%2) helytelen.
Le VCN 0x%2 de l'index %1 dans le fichier 0x%3 est incorrect.
O VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%3 está incorreto.
The VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%3 is incorrect.
El VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%3 es incorrecto.
Die virtuelle Clusternummer (VCN) 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%3 ist nicht korrekt.
De VCN 0x%2 van index %1 in het bestand 0x%3 is onjuist.
Císlo VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%3 je chybné.
Tiedoston 0x%3 indeksin %1 VCN 0x%2 on väärä.
VCN 0x%2 i indeks %1 i filen 0x%3 er feil.
Det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%3 er forkert.
Il VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%3 non è corretto.
0x%2 dosyasındaki %1 dizini dizin biteslemi geçersiz ya da eksik.
O mapa de bits de índice para o índice %1 do ficheiro 0x%2 é inválido ou está em falta.
Indexbitmappen för indexet %1 i filen 0x%2 är giltig eller saknas.
Mapa bitowa indeksu %1 w pliku 0x%2 jest nieprawidłowa lub nie istnieje.
Indekspunktgrafikken for indeks %1 i filen 0x%2 er ugyldig eller mangler.
A fájlban (0x%2) lévo index (%1) indexképe érvénytelen vagy hiányzik.
La bitmap d'index pour l'index %1 dans le fichier 0x%2 n'est pas valide ou est absente.
O bitmap de índice para o índice %1 no arquivo 0x%2 é inválido ou ausente.
The index bitmap for index %1 in file 0x%2 is invalid or missing.
El mapa de bits de índice para el índice %1 en el archivo 0x%2 falta o no es válido.
Die Indexbitmap für den Index %1 in der Datei 0x%2 ist ungültig oder fehlt.
De indexbitmap voor index %1 in het bestand 0x%2 is ongeldig of ontbreekt.
Rastrovy obrázek indexu %1 v souboru 0x%2 nebyl nalezen nebo je neplatny.
Tiedoston 0x%2 indeksin %1 indeksibittikartta ei kelpaa tai se puuttuu.
Indeksbitmappen for indekset %1 i filen 0x%2 er ugyldig eller mangler.
La bitmap per l'indice %1 nel file 0x%2 non è valida o è mancante.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini VCN 0x%2 halen kullanımda.
O VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%3 já está a ser utilizado.
VCN 0x%2 indexet %1 i filen 0x%3 används redan.
Wartośc VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku 0x%3 jest już używana.
VCN 0x%2 i indeks %1 i filen 0x%3 er allerede i bruk.
A fájlban (0x%3) lévo index (%1) VCN-je (0x%2) már használatban van.
Le VCN 0x%2 de l'index %1 dans le fichier 0x%3 est déjà utilisé.
O VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%3 já está em uso.
The VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%3 is already in use.
El VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%3 ya está en uso.
Die virtuelle Clusternummer (VCN) 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%3 wird bereits verwendet.
De VCN 0x%2 van index %1 in het bestand 0x%3 is al in gebruik.
Císlo VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%3 je jiz pouzíváno.
Tiedoston 0x%3 indeksin %1 VCN 0x%2 on jo käytössä.
Det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%3 er allerede i brug.
Il VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%3 è già in uso.
0x%2 dosyasındaki %1 dizini dizin ayırması geçersiz ya da eksik.
A atribuiçao de índice para o índice %1 do ficheiro 0x%2 é inválida ou está em falta.
Indexallokeringen för indexet %1 i filen 0x%2 är ogiltig eller saknas.
Przydział indeksu %1 w pliku 0x%2 jest nieprawidłowy lub nie istnieje.
Indekstildelingen for indeks %1 i filen 0x%2 er ugyldig eller mangler.
A fájlban (0x%2) lévo index (%1) indexlefoglalása érvénytelen vagy hiányzik.
L'allocation d'index pour l'index %1 dans le fichier 0x%2 n'est pas valide ou est absente.
A alocaçao de índice para o índice %1 no arquivo 0x%2 é inválida ou ausente.
The index allocation for index %1 in file 0x%2 is invalid or missing.
La ubicación del índice para el índice %1 en el archivo 0x%2 falta o no es válido.
Die Indexzuordnung für den Index %1 in der Datei 0x%2 ist ungültig oder fehlt.
De indextoewijzing voor index %1 in het bestand 0x%2 is ongeldig of ontbreekt.
Alokace indexu pro index %1 v souboru 0x%2 je neplatná nebo chybí.
Tiedoston 0x%2 indeksin %1 indeksivaraus ei kelpaa tai se puuttuu.
Indekstildelingen for indekset %1 i filen 0x%2 er ugyldig eller mangler.
L'allocazione per l'indice %1 nel file 0x%2 non è valida o è mancante.
0x%3 dosyasındaki %1 dizini VCN 0x%2 için çoklu kesim baslıgı yanlıs.
A assinatura do cabeçalho de multi-sector do VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%3 está incorrecta.
Multisektor-header-signaturen för VCN 0x%2 för indexet %1 i filen 0x%3 är felaktig.
Podpis nagłówka wielosektorowego dla VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku 0x%3 jest niepoprawny.
Flersektorshodesignaturen VCN 0x%2 i indeks %1 i filen 0x%3 er feil.
A fájlban (0x%3) lévo index (%1) VCN-jének (0x%2) többszektoros fejlécaláírása helytelen.
La signature de l'en-tête multi-secteur pour le VCN 0x%2 de l'index %1 dans le fichier 0x%3 est incorrecte.
A assinatura de cabeçalho de vários setores para VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%3 está incorreta.
The multi-sector header signature for VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%3 is incorrect.
La firma de encabezado del sector múltiple VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%3 es incorrecto.
Der Signatur des Multisektorenheaders für die virtuelle Clusternummer (VCN) 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%3 ist nicht korrekt.
De handtekening van de multi-sector header voor VCN 0x%2 van de index %1 in het bestand 0x%3 is onjuist.
Podpis vícesektorového záhlaví pro VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%3 je chybny.
Tiedoston 0x%3 indeksin %1 VCN:n 0x%2 monisektorinen otsikkoallekirjoitus on väärä.
Multisektorens headersignatur for det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%3 er forkert.
La firma dell'intestazione multi-settore per il VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%3 non è corretta.
0x%5 dosyasındaki %1 dizini VCN 0x%2 ögesine ait USA ofset 0x%3 0x%4 asagısında.
O deslocamento USA 0x%3 de VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%5 está abaixo de 0x%4.
USA-förskjutningen 0x%3 för VCN 0x%2 för indexet %1 i filen 0x%5 är under 0x%4.
Przesuniecie USA 0x%3 wartości VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku 0x%5 jest mniejsze niż 0x%4.
USA-forskyvningen 0x%3 i VCN 0x%2 i indeks %1 i filen 0x%5 er under 0x%4.
A fájlban (0x%5) lévo index (%1) VCN-jének (0x%2) USA-eltolása (0x%3) 0x%4 alatt van.
Le décalage USA 0x%3 de VCN 0x%2 d'index %1 dans le fichier 0x%5 est inférieur à 0x%4.
O deslocamento USA 0x%3 de VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%5 está abaixo de 0x%4.
The USA offset 0x%3 of VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%5 is below 0x%4.
El desplazamiento USA 0x%3 de VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%5 está por debajo de 0x%4.
Das USA-Offset 0x%3 der virtuellen Clusternummer (VCN) 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%5 ist niedriger als 0x%4.
De USA-offset 0x%3 van VCN 0x%2 van de index %1 in het bestand 0x%5 is kleiner dan 0x%4.
Posun USA 0x%3 pro VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%5 je mensí nez 0x%4.
Tiedoston 0x%5 indeksin %1 VCN:n 0x%2 USA-osoite 0x%3 on pienempi kuin 0x%4.
Forskydningen af opdateringssekvenstabellen på 0x%3 i det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%5 er mindre end 0x%4.
L'offset USA 0x%3 del VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%5 è inferiore a below 0x%4.
0x%4 dosyasındaki %1 dizini VCN 0x%2 degeri dizin arabellegi içinde depolanan VCN 0x%3 ile tutarlı.
O VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%4 nao é consistente com o VCN 0x%3 armazenado na memória intermédia de índice.
VCN 0x%2 för indexet %1 i filen 0x%4 är inkonsekvent med VCN 0x%3 som lagrats inuti indexbufferten.
Wartośc VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku 0x%4 jest niezgodna z wartościa VCN 0x%3 przechowywana w buforze indeksu.
VCN 0x%2 til indeks %1 i filen 0x%4 er inkonsekvent med VCN 0x%3 som er lagret inni indeksbufferen.
A fájlban (0x%4) lévo index (%1) virtuális szektorcsoportszáma (0x%2) nem konzisztens az indexpufferben tárolt virtuális szektorcsoportszámmal (0x%3).
Le VCN 0x%2 de l'index %1 dans le fichier 0x%4 est incohérent avec le VCN 0x%3 stocké dans le tampon d'index.
O VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%4 está inconsistente com o VCN 0x%3 armazenado dentro do buffer de índice.
The VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%4 is inconsistence with the VCN 0x%3 stored inside the index buffer.
El VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%4 no es coherente con el VCN 0x%3 almacenado dentro del búfer de índice.
Die virtuelle Clusternummer (VCN) 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%4 ist nicht konsistent mit der virtuellen Clusternummer 0x%3, die im Indexpuffer gespeichert ist.
De VCN 0x%2 van de index %1 in het bestand 0x%4 is inconsistent met de VCN 0x%3 die in de indexbuffer is opgeslagen.
VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%4 je v rozporu s VCN 0x%3 ulozenym ve vyrovnávací pameti indexu.
Tiedoston 0x%4 indeksin %1 VCN 0x%2 ei ole yhtenäinen indeksipuskuriin tallennetun VCN:n 0x%3 kanssa.
Det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%4 svarer ikke til det virtuelle klyngenummer 0x%3, der er gemt i indeksbufferen.
Il VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%4 non è congruente con il VCN 0x%3 conservato nel index buffer.
See catalog page for all messages.