The service
Messages on page
0x%4 dosyasında, VCN 0x%2 dizin arabelleginden okunan %1 dizini blok basına 0x%3, degeri yanlıs.
Os bytes por bloco, 0x%3, lidos da memória intermédia de índice de VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%4 estao incorrectos.
Värdet för byte per block, 0x%3, som lästes från indexbufferten för VCN 0x%2 för indexet %1 i filen 0x%4 är felaktigt.
Liczba bajtów na blok, 0x%3, odczytana z buforu indeksu dla wartości VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku0x%4 jest niepoprawna.
Antall byte per blokk, 0x%3, lest fra indeksbufferen til VCN 0x%2 i indeks %1 i filen 0x%4 er feil.
A fájlban (0x%4) lévo index (%1) virtuális szektorcsoportszámának (0x%2) indexpufferébol kiolvasott bájtok (0x%3) blokkonkénti száma helytelen.
Les octets par bloc, 0x%3, lus dans le tampon d'index de VCN 0x%2 de l'index %1 dans le fichier 0x%4 sont incorrects.
Os bytes por bloco 0x%3 lidos no buffer de índices de VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%4 estao incorretos.
The bytes per block, 0x%3, read from index buffer of VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%4 is incorrect.
Los bytes por bloque, 0x%3, leídos desde el índice del búfer VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%4 es incorrecto.
Die Bytes pro Block 0x%3, die vom Indexpuffer der virtuellen Clusternummer (VCN) 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%4 gelesen werden, sind nicht korrekt.
Het aantal bytes per blok, 0x%3, dat wordt gelezen uit de indexbuffer van VCN 0x%2 van de index %1 in het bestand 0x%4 is onjuist.
Pocet bajtu na blok 0x%3 precteny z vyrovnávací pameti pro VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%4 je chybny.
Tiedoston 0x%4 indeksin %1 VCN:n 0x%2 indeksipuskurista luettu tavua/lohko-arvo 0x%3 on väärä.
Antal byte pr. blok, 0x%3, indlæst fra indeksbufferen i det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%4, er forkert.
I byte per il blocco 0x%3 letti dal index buffer del VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%4 non sono corretti.
0x%4 dosyasındaki %1 dizini USA ofset 0x%3 VCN 0x%2 yanlıs.
O deslocamento USA 0x%3 de VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%4 está incorrecto.
USA-förskjutningen 0x%3 av VCN 0x%2 för indexet %1 i filen 0x%4 är felaktig.
Przesuniecie USA 0x%3 wartości VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku 0x%4 jest niepoprawne.
USA-forskyvningen 0x%3 i VCN 0x%2 i indeks %1 i filen 0x%4 er feil.
A fájlban (0x%4) lévo index (%1) virtuális szektorcsoportszámának (0x%2) USA-eltolása (0x%3) helytelen.
Le décalage USA 0x%3 de VCN 0x%2 d'index %1 dans le fichier 0x%4 est incorrect.
O deslocamento USA 0x%3 de VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%4 está incorreto.
The USA offset 0x%3 of VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%4 is incorrect.
El desplazamiento USA 0x%3 de VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%4 es incorrecto.
Das USA-Offset 0x%3 der virtuellen Clusternummer 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%4 ist nicht korrekt.
De USA-offset 0x%3 van VCN 0x%2 van de index %1 in het bestand 0x%4 is onjuist.
Posun USA 0x%3 pro VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%4 je chybny.
Tiedoston 0x%4 indeksin %1 VCN:n 0x%2 USA-osoite 0x%3 on väärä.
Forskydningen af opdateringssekvenstabel på 0x%3 i det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%4 er forkert.
L'offset USA 0x%3 del VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%4 non è corretto.
0x%5 dosyasındaki %1 dizini USA boyutu 0x%3 VCN 0x%2 yanlıs. Beklenen deger: 0x%4.
O tamanho USA 0x%3 de VCN 0x%2 de índice %1 do ficheiro 0x%5 está incorrecto. O valor esperado é 0x%4.
USA-storleken 0x%3 på VCN 0x%2 för indexet %1 i filen 0x%5 är felaktig. Det förväntade värdet är 0x%4.
Rozmiar USA 0x%3 wartości VCN 0x%2 indeksu %1 w pliku 0x%5 jest niepoprawne. Oczekiwano wartości 0x%4.
USA-storrelsen 0x%3 til VCN 0x%2 i indeks %1 i filen 0x%5 er feil. Forventet verdi er 0x%4.
A fájlban (0x%5) lévo index (%1) virtuális szektorcsoportszámának (0x%2) USA-mérete (0x%3) helytelen. A várt érték: 0x%4.
La taille USA 0x%3 de VCN 0x%2 de l'index %1 dans le fichier 0x%5 est incorrecte. La valeur attendue est 0x%4.
O tamanho USA 0x%3 de VCN 0x%2 do índice %1 no arquivo 0x%5 está incorreto. O valor esperado é 0x%4.
The USA size 0x%3 of VCN 0x%2 of index %1 in file 0x%5 is incorrect. The expected value is 0x%4.
El tamaño USA 0x%3 de VCN 0x%2 del índice %1 en el archivo 0x%5 es incorrecto. El valor esperado es 0x%4.
Die USA-Größe 0x%3 der virtuellen Clusternummer (VCN) 0x%2 von Index %1 in der Datei 0x%5 ist nicht korrekt. Der erwartete Wert beträgt 0x%4.
De USA-grootte 0x%3 van VCN 0x%2 van de index %1 in het bestand 0x%5 is onjuist. De verwachte waarde is 0x%4.
Velikost USA 0x%3 pro VCN 0x%2 indexu %1 v souboru 0x%5 je chybná. Ocekávaná hodnota je 0x%4.
Tiedoston 0x%5 indeksin %1 VCN:n 0x%2 USA-koko 0x%3 on väärä. Odotettu arvo on 0x%4.
Storrelsen på opdateringssekvenstabel på 0x%3 i det virtuelle klyngenummer 0x%2 i indekset %1 i filen 0x%5 er forkert. Den forventede værdi er 0x%4.
Le dimensioni USA 0x%3 del VCN 0x%2 dell'indice %1 nel file 0x%5 non sono corrette. Il valore previsto è 0x%4.
0x%2 dosyasındaki %1 dzin baslıgı olmaması gerektigi halde dizin dügümü olarak isaretlenmis.
O cabeçalho de índice do índice %1 do ficheiro 0x%2 está marcado como um nó de índice quando nao deveria estar.
Indexhuvudet för indexet %1 i filen 0x%2 är angett som en indexnod fastän det inte borde vara det.
Nagłówek indeksu %1 w pliku 0x%2 jest oznaczony jako wezeł indeksu, mimo że nie powinien.
Indekshodet til indeks %1 i filen 0x%2 er merket som en indeksnode når den ikke skulle være det.
A fájlban (0x%2) lévo index (%1) indexfejléc indexcsomópontként van megjelölve, pedig nem szabadna.
L'en-tête d'index pour l'index %1 dans le fichier 0x%2 est marqué comme nœud d'index alors qu'il ne devrait pas l'être.
O cabeçalho de índice do índice %1 no arquivo 0x%2 está marcado como nó de índice quando nao deveria estar.
The index header of index %1 in file 0x%2 is marked as index node when it should not.
El encabezado de índice del índice %1 en el archivo 0x%2 está marcado como nodo de índice cuando no debería estarlo.
Der Indexheader von Index %1 in der Datei 0x%2 ist als Indexknoten gekennzeichnet, sollte dies aber nicht sein.
De indexheader van index %1 in het bestand 0x%2 is gemarkeerd als indexknooppunt terwijl dat niet het geval dient te zijn.
Záhlaví indexu %1 v souboru 0x%2 je oznaceno jako uzel indexu, trebaze nemá byt.
Tiedoston 0x%2 indeksin %1 indeksiotsikko on merkitty indeksisolmuksi, vaikka sen ei pitäisi olla indeksisolmu.
Indeksheaderen i indekset %1 i filen 0x%2 er fejlagtigt markeret som indeksnode.
L'intestazione dell'indice %1 nel file 0x%2 è marcata come nodo anche se non dovrebbe.
0x%4 dosyasındaki %1 dizininin dizin baslıgındaki 0x%2 ilk bos baytı,0x%3 degerine esit degil.
O primeiro byte livre, 0x%2, do cabeçalho de índice do índice %1 do ficheiro 0x%4 nao é igual a 0x%3.
Värdet för första lediga byte (0x%2) i indexhuvudet för indexet %1 i filen 0x%4 är inte lika med 0x%3.
Numer pierwszego wolnego bajtu, 0x%2, w nagłówku indeksu %1 w pliku 0x%4 nie jest równy 0x%3.
Den forste ledige byten, 0x%2 i indekshodet til indeks %1 i filen 0x%4 er ikke lik 0x%3.
A fájlban (0x%4) lévo index (%1) indexfejlécében lévo elso szabad bájt (0x%2) nem 0x%3.
Le premier octet libre, 0x%2, dans l'en-tête d'index de l'index %1 dans le fichier 0x%4 n'est pas égal à 0x%3.
O primeiro byte livre 0x%2 no cabeçalho do índice %1 no arquivo 0x%4 é diferente de 0x%3.
The first free byte, 0x%2, in index header of index %1 in file 0x%4 is not equal to 0x%3.
El primer byte libre, 0x%2, en el encabezado de índice del índice %1 en el archivo 0x%4 no es igual a 0x%3.
Das erste freie Byte 0x%2 im Indexheader von Index %1 in der Datei 0x%4 ist nicht gleich 0x%3.
De eerste vrije byte, 0x%2, in indexheader van de index %1 in het bestand 0x%4 is niet gelijk aan 0x%3.
První volny bajt 0x%2 v záhlaví indexu %1 v souboru 0x%4 se nerovná 0x%3.
Tiedoston 0x%4 indeksin %1 indeksiotsikon ensimmäinen vapaa tavu 0x%2 ei vastaa arvoa 0x%3.
Den forste ledige byte, 0x%2, i indeksheaderen i indekset %1 i filen 0x%4 er ikke lig med 0x%3.
Il primo byte libero, 0x%2, nell'intestazione dell'indice %1 nel file 0x%4 non è uguale a 0x%3.
0x%4 dosyasında 0x%1 anayla %2 dizinin 0x%3 uzunlugundaki dizin girdisi dosya adı sorgulanamıyor.
Nao é possível consultar o nome de uma entrada de índice de nome de ficheiro de comprimento 0x%3 de índice %2 do ficheiro 0x%4 com o ascendente 0x%1.
Det går inte att fråga efter namnet på en indexpost (för ett filnamn) med längden 0x%3 för indexet %2 i filen 0x%4 med den överordnade filen 0x%1.
Nie można pobrac nazwy wpisu indeksu nazw plików o długości 0x%3 w indeksie %2 w pliku 0x%4 z obiektem nadrzednym 0x%1.
Nem lehet lekérdezni a fájlban (0x%4) lévo 0x%1 szüloju index (%2) 0x%3 hosszú fájlnév-indexbejegyzés nevét.
Impossible de demander le nom d'une entrée d'index de nom de fichier de longueur 0x%3 d'index %2 dans le fichier 0x%4 avec pour parent 0x%1.
Nao é possível consultar o nome de uma entrada de índice de nome de arquivo com tamanho 0x%3 do índice %2 no arquivo 0x%4 com o 0x%1 pai.
Unable to query the name of a file name index entry of length 0x%3 of index %2 in file 0x%4 with parent 0x%1.
No se puede obtener el nombre de una entrada de índice del nombre de archivo con longitud 0x%3 del índice %2 en el archivo 0x%4 con archivo primario 0x%1.
Der Name eines Indexeintrags zum Dateinamen mit der Länge 0x%3 von Index %2 in der Datei 0x%4 untergeordnet zu 0x%1 kann nicht abgefragt werden.
Kan geen query uitvoeren naar een indexingang van een bestandsnaam met de lengte 0x%3 van index %2 in het bestand 0x%4 met 0x%1 als bovenliggend bestand.
Nelze se dotázat na název polozky indexu názvu souboru o délce 0x%3 pro index %2 v souboru 0x%4 s nadrazenym objektem 0x%1.
Tiedoston 0x%4 (ylätiedosto 0x%1) indeksin %2 tiedostonimen indeksimäärityksen (pituus 0x%3) nimeä koskevaa kyselyä ei voi tehdä.
Kan ikke sporre navnet på en filnavnindeksoppforing med lengden 0x%3 i indeks %2 i filen 0x%4 med overordnet objekt 0x%1.
Der kunne ikke foresporges om navnet på en indekspost for filnavn med længden 0x%3 i indekset %2 i filen 0x%4 med den overordnede fil 0x%1.
Impossibile fare la query sul nome di una voce indice di lunghezza 0x%3 dell'indice index %2 nel file 0x%4 con padre 0x%1.
0x%1 dosyasındaki %2 dizinin %3 dizin girdisi 0x%4 kullanılmayan dosyasına isaret ediyor.
A entrada de índice %3 de índice %2 do ficheiro 0x%1 aponta para o ficheiro nao utilizado 0x%4.
Indexposten %3 för indexet %2 i filen 0x%1 pekar på filen 0x%4 som inte används.
Wpis %3 indeksu %2 w pliku 0x%1 wskazuje na nieużywany plik 0x%4.
Indeksoppforingen %3 i indeks %2 i filen 0x%1 peker på den ubrukte filen 0x%4.
A fájlban (0x%1) lévo index (%2) indexbejegyzése (%3) nem használt fájlra (0x%4) mutat.
L'entrée d'index %3 de l'index %2 dans le fichier 0x%1 pointe sur un fichier non utilisé 0x%4.
A entrada de índice %3 do índice %2 no arquivo 0x%1 aponta para o arquivo nao usado 0x%4.
Index entry %3 of index %2 in file 0x%1 points to unused file 0x%4.
La entrada de índice %3 del índice %2 en el archivo 0x%1 señala a un archivo sin usar 0x%4.
Der Indexeintrag %3 von Index %2 in der Datei 0x%1 verweist auf die nicht verwendete Datei 0x%4.
De indexingang %3 van de index %2 in het bestand 0x%1 verwijst naar het ongebruikte bestand 0x%4.
Polozka %3 indexu %2 v souboru 0x%1 odkazuje na nepouzívany soubor 0x%4.
Tiedoston 0x%1 indeksin %2 indeksimääritys %3 osoittaa käyttämättömään tiedostoon 0x%4.
Indeksposten %3 i indekset %2 i filen 0x%1 peger på den ubenyttede fil 0x%4.
La voce %3 dell'indice %2 nel file 0x%1 punta al file inutilizzato 0x%4.
0x%1 dosyasındaki %2 dizin girdisi 0x%3 kullanılmayan dosyasına isaret ediyor.
Uma entrada de índice do índice %2 do ficheiro 0x%1 aponta para o ficheiro nao utilizado 0x%3.
En indexpost för indexet %2 i filen 0x%1 pekar på filen 0x%3 som inte används.
Wpis indeksu %2 w pliku 0x%1 wskazuje na nieużywany plik 0x%3.
En indeksoppforing i indeks %2 i filen 0x%1 peker til den ubrukte filen 0x%3.
A fájlban (0x%1) lévo index (%2) indexbejegyzése nem használt fájlra (0x%3) mutat.
Une entrée d'index pour l'index %2 dans le fichier 0x%1 pointe sur un fichier non utilisé 0x%3.
Uma entrada de índice do índice %2 no arquivo 0x%1 aponta para o arquivo nao usado 0x%3.
An index entry of index %2 in file 0x%1 points to unused file 0x%3.
Una entrada de índice del índice %2 en el archivo 0x%1 señala a un archivo sin usar 0x%3.
Ein Indexeintrag von Index %2 in der Datei 0x%1 verweist auf die nicht verwendete Datei 0x%3.
Een indexingang van de index %2 in het bestand 0x%1 verwijst naar het ongebruikte bestand 0x%3.
Polozka indexu %2 v souboru 0x%1 odkazuje na nepouzívany soubor 0x%3.
Tiedoston 0x%1 indeksin %2 indeksimääritys osoittaa käyttämättömään tiedostoon 0x%3.
En indekspost i indekset %2 i filen 0x%1 peger på den ubenyttede fil 0x%3.
Una voce dell'indice %2 nel file 0x%1 punta al file inutilizzato 0x%3.
The file 0x%4 pointed to by index entry %3 of index %2 with parent file 0x%1 is not a base dosya kayıt bölütü.
O ficheiro 0x%4 apontado pela entrada de índice %3 de índice %2 com o ficheiro ascendente 0x%1 nao é um segmento de registo de ficheiro base.
Filen 0x%4 som refereras av indexposten %3 för indexet %2 med den överordnade filen 0x%1 är inte ett basfilpostsegment.
Plik 0x%4 wskazywany przez wpis %3 indeksu %2 z plikiem nadrzednym 0x%1 nie jest bazowym segmentem rekordu pliku.
Filen 0x%4 som pekes til av indeksoppforing %3 i indeks %2 med overordnet fil 0x%1 er ikke et basisfilpostsegment.
A szülofájlban (0x%1) lévo index (%2) indexbejegyzése (%3) által mutatott fájl (0x%4) nem bázisfájl-rekordszegmens.
Le fichier 0x%4 pointé par l'entrée d'index %3 de l'index %2 avec pour parent le fichier 0x%1 n'est pas un segment d'enregistrement du fichier de base.
O arquivo 0x%4 apontado pela entrada de índice %3 do índice %2 com o arquivo 0x%1 pai nao é um segmento de registro de arquivo base.
The file 0x%4 pointed to by index entry %3 of index %2 with parent file 0x%1 is not a base file record segment.
El archivo 0x%4 que es señalado por la entrada de índice %3 del índice %2 con el archivo primario 0x%1 no es un segmento de registro de un archivo base.
Die Datei 0x%4, auf die Indexeintrag %3 von Index %2 mit der übergeordneten Datei 0x%1 verweist, ist kein Basisdatensatzsegment.
Het bestand 0x%4 waarnaar de indexingang %3 van de index %2 met 0x%1 als bovenliggend bestand verwijst, is geen segment van een databasebestandsrecord.
Soubor 0x%4, na ktery odkazuje indexová polozka %3 indexu %2 s nadrazenym souborem 0x%1, není základním segmentem záznamu souboru.
Ylätiedoston 0x%1 indeksin %2 indeksimäärityksen %3 osoittama tiedosto 0x%4 ei ole perustiedostotietueen lohko.
Filen 0x%4, som indeksposten %3 i indekset %2 med den overordnede fil 0x%1 peger på, er ikke et grundlæggende filpostsegment.
Il file 0x%4 a cui punta la voce %3 dell'indice %2 con file padre 0x%1 non è un segmento dei record del file di base.
The file 0x%3 pointed to by an index entry of index %2 with parent file 0x%1 is not a base dosya kayıt bölütü.
O ficheiro 0x%3 apontado por uma entrada de índice de índice %2 com o ficheiro ascendente 0x%1 nao é um segmento de registo de ficheiro base.
Filen 0x%3 som refereras av indexposten för indexet %2 med den överordnade filen 0x%1 är inte ett basfilpostsegment.
Plik 0x%3 wskazywany przez wpis indeksu %2 z plikiem nadrzednym 0x%1 nie jest bazowym segmentem rekordu pliku.
Filen 0x%3 som pekes til av en indeksoppforing i indeks %2 med overordnet fil 0x%1, er ikke et basisfilpostsegment.
A szülofájlban (0x%1) lévo index (%2) egy indexbejegyzése által mutatott fájl (0x%3) nem bázisfájl-rekordszegmens.
Le fichier 0x%3 pointé par l'entrée d'index de l'index %2 avec pour parent le fichier 0x%1 n'est pas un segment d'enregistrement du fichier de base.
O arquivo 0x%3 apontado por uma entrada de índice do índice %2 com o arquivo 0x%1 pai nao é um segmento de registro de arquivo base.
The file 0x%3 pointed to by an index entry of index %2 with parent file 0x%1 is not a base file record segment.
El archivo 0x%3 que es señalado por una entrada de índice del índice %2 con el archivo primario 0x%1 no es un segmento de registro de un archivo base.
Die Datei 0x%3, auf die ein Indexeintrag von Index %2 mit der übergeordneten Datei 0x%1, ist kein Basisdatensatzsegment.
Het bestand 0x%3 waarnaar een indexingang van de index %2 met 0x%1 als bovenliggend bestand verwijst, is geen segment van een databasebestandsrecord.
Soubor 0x%3, na ktery odkazuje indexová polozka indexu %2 s nadrazenym souborem 0x%1, není základním segmentem záznamu souboru.
Ylätiedoston 0x%1 indeksin %2 indeksimäärityksen osoittama tiedosto 0x%3 ei ole perustiedostotietueen lohko.
Filen 0x%3, som en indekspost i indekset %2 med den overordnede fil 0x%1 peger på, er ikke et grundlæggende filpostsegment.
Il file 0x%3 a cui punta una voce dell'indice %2 con file padre 0x%1 non è un segmento dei record del file di base.
See catalog page for all messages.