The service
Messages on page
Birim NTFS'ye dönüstürelemecek kadar parçalanmıs.
O volume está demasiado fragmentado para ser convertido no NTFS.
Volymen är för fragmenterad för att kunna konverteras till NTFS.
Wolumin jest za bardzo pofragmentowany do konwersji na NTFS.
Volumet er for fragmentert til å konverteres til NTFS.
A kötet túlságosan töredezett az NTFS-sé konvertáláshoz.
Le volume est trop fragmenté pour être converti en NTFS.
O volume está muito fragmentado para ser convertido para NTFS.
El volumen está demasiado fragmentado como para ser convertido a NTFS.
Das Volume ist zu stark fragmentiert, um in NTFS konvertiert werden zu können.
Het volume is te gefragmenteerd om te worden geconverteerd naar NTFS.
Svazek je na prevod do NTFS prílis fragmentován.
Asema on liian pirstoutunut muunnettavaksi NTFS-tiedostojärjestelmään.
The volume is too fragmented to be converted to NTFS.
Diskenheden er for fragmenteret til at kunne konverteres til NTFS.
Il volume è troppo frammentato per essere convertito a NTFS.
%1 dosya sistemi için CHKDSK içeren hizmet programı kitaplıgı bulunamıyor Bu birim %2 olarak dönüstürülemez.
Nao é possível localizar a biblioteca de utilitários que contém o CHKDSK para o sistema de ficheiros %1. Este volume nao pode ser convertido para %2.
Det går inte att hitta verktygsbiblioteket som innehåller CHKDSK för filsystemet %1. Det går inte att konvertera den här volymen till %2.
Nie można znaleźc biblioteki narzedzi, zawierajacej wersje programu CHKDSK dla systemu plików %1. Nie można dokonac konwersji tego woluminu na %2.
Finner ikke biblioteket som inneholder CHKDSK for filsystemet %1. Dette volumet kan ikke konverteres til %2.
Nem található az a segédprogram-könyvtár, amely a CHKDSK %1 rendszerhez tartozó verzióját tartalmazza. Ezt a kötetet nem lehet a következo rendszerre konvertálni: %2.
Impossible de trouver la bibliothèque d'utilitaires qui contient CHKDSK pour le système de fichiers %1. Ce volume ne peut pas être converti en %2.
Nao é possível localizar a biblioteca de utilitários que contém o CHKDSK para o sistema de arquivos %1. Este volume nao pode ser convertido para %2.
Cannot find the utility library which contains CHKDSK for the %1 file system. This volume cannot be converted to %2.
No se puede encontrar la biblioteca de utilidades que contiene CHKDSK para el sistema de archivos %1. Este volumen no se puede convertir a %2.
Die Dienstprogrammbibliothek, die CHKDSK für das %1-Dateisystem enthält, wurde nicht gefunden. Das Volume kann nicht in %2 konvertiert werden.
Kan de hulpprogrammabibliotheek niet vinden die CHKDSK bevat voor bestandssysteem %1. Kan dit volume niet converteren naar %2.
CHKDSK-ohjelman %1-tiedostojärjestelmää varten sisältävää kirjastoa ei löydy. Asemaa ei voi muuntaa muotoon %2.
Mappen, der indeholder CHKDSK til filsystemet %1 findes ikke. Denne diskenhed kan ikke konverteres til %2.
Nelze nalézt knihovnu nástroju obsahující nástroj CHKDSK pro systém souboru %1. Tento svazek nelze prevést na %2.
Impossibile trovare la libreria delle utilità che contiene CHKDSK per il file system %1. Impossibile convertire il volume in %2.
Kök dizininde ayrılmıs NTFS adları olan dosya ya da dizin içerdiginden, %1 dönüstürülemiyor. Kök dizinde, su sekilde dosya ya da dizin adlandırılamaz: $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend ya oda $Quota.
%1 nao pode ser convertido porque contém ficheiros ou directórios com nomes reservados do NTFS no directório de raiz. Nao podem existir ficheiros ou directórios com os nomes $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend ou $Quota no directório de raiz.
%1 kan inte konverteras eftersom den innehåller filer eller kataloger med reserverade NTFS-namn i rotkatalogen. Det kan inte finnas några filer eller kataloger som heter $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase eller $Extend eller $Quota i rotkatalogen.
Nie można dokonac konwersji %1, ponieważ zawiera on pliki lub katalogi z zastrzeżonymi nazwami NTFS w katalogu głównym. W katalogu głównym nie moga znajdowac sie pliki ani katalogi o nazwach $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend lub $Quota.
%1 kan ikke konverteres fordi den inneholder filer eller mapper med reserverte NTFS-navn i rotmappen. Det kan ikke være noen filer eller mapper med navnet $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend eller $Quota i rotmappen.
A(z) %1 nem konvertálható, mert olyan fájlokat vagy könyvtárakat tartalmaz a gyökérkönyvtárban, amelyeknek olyan neveik vannak, amelyek az NTFS-fájlrendszer számára vannak fenntartva. A következo nevu fájlok vagy könyvtárak nem lehetnek a gyökérkönyvtárban: $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend vagy $Quota.
Impossible de convertir %1 car il contient des fichiers ou dossiers avec des noms NTFS réservés dans le répertoire racine. Il ne peut pas y avoir de fichiers ou dossiers nommés $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend ou $Quota dans le répertoire racine.
Nao é possível converter %1 porque contém arquivos ou pastas com nomes NTFS reservados na pasta raiz. Nao podem haver arquivos ou pastas denominados $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend ou $Quota na pasta raiz.
%1 cannot be converted because it contains files or directories with reserved NTFS names in the root directory. There can be no files or directories named $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend or $Quota in the root directory.
No se puede convertir %1 ya que contiene archivos o directorios con nombres NTFS reservados en el directorio raíz. No puede haber archivos o directorios llamados $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap,$Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase o $Extend en el directorio raíz.
%1 kann nicht konvertiert werden, da es Dateien oder Ordner mit reservierten NTFS-Namen im Stammordner enthält. Es dürfen keine Dateien oder Ordner mit Namen $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend oder $Quota im Stammordner vorhanden sein.
Kan %1 niet converteren omdat het bestanden of mappen bevat met gereserveerde NTFS-namen in de hoofdmap. Er mogen geen bestanden of mappen met de volgende namen in de hoofdmap staan: $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend of $Quota.
%1 nelze prevést, protoze obsahuje soubory a adresáre s vyhrazenymi názvy NTFS v korenovém adresári. V korenovém adresári nesmejí byt soubory nebo adresáre nazvané $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend nebo $Quota.
Asemaa %1 ei voi muuntaa, koska sen pääkansiossa on tiedostoja tai kansioita, joilla on nimi, joka on varattu NTFS:n käyttöön. Seuraavan nimisiä tiedostoja tai kansioita ei voi olla aseman pääkansiossa: $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend tai $Quota.
%1 kan ikke konverteres, fordi den indeholder filer eller mapper med reserverede NTFS-navne i rodmappen. Der må ikke være filer eller mapper med navnet $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend eller $Quota i rodmappen.
Impossibile convertire %1. Contiene file o directory con nomi NTFS riservati nella directory radice. Non sono consentiti file o directory con nome $Mft, $MftMirr, $LogFile, $Volume, $AttrDef, $BitMap, $Boot, $BadClus, $Secure, $UpCase, $Extend o $Quota nella directory radice.
Bu sürücü kirli oldugundan dönüstürülemiyor. CHKDSK /F çalıstırarak ya da sonraki yeniden baslattmanızda AUTOCHK çalısmasını saglayarak bu sürücüdeki kirli bit'i temizlemeniz gerekir.
Esta unidade está danificada e nao pode ser convertida. Necessita de limpar a parte danificada desta unidade executando o CHKDSK /F ou permitindo a execuçao do AUTOCHK na próxima vez que reiniciar.
Den här enheten är smutsig och kan inte konverteras. Du måste köra CHKDSK /F för att göra rent de smutsiga delarna av enheten eller köra AUTOCHK på enheten nästa gång datorn startas.
Ten dysk jest zanieczyszczony i nie można dokonac jego konwersji. Należy wyczyścic bit zanieczyszczenia na tym dysku, uruchamiajac program CHKDSK /F lub zezwalajac programowi AUTOCHK na uruchomienie na tym dysku przy nastepnym rozruchu.
Denne stasjonen er endret og kan ikke konverteres. Du må fjerne endringsbiten på denne stasjonen ved å kjore CHKDSK /F eller la AUTOCHK kjore på stasjonen neste gang du starter på nytt.
Ez a meghajtó módosult, és nem lehet konvertálni. A CHKDSK /F futtatásával törölnie kell a piszkos-bitet, vagy engedélyezze az AUTOCHK futtatását a következo rendszerindításkor.
L'intégrité de ce lecteur est incertaine et il ne peut pas être converti. Vous devez remettre le bit d'intégrité de ce lecteur à zéro en exécutant CHKDSK /F ou en autorisant l'exécution de AUTOCHK au prochain redémarrage.
Esta unidade apresenta problemas e nao pode ser convertida. Será necessário limpar o bit com problemas nesta unidade executando o CHKDSK /F ou permitindo que o AUTOCHK seja executado nela na próxima reinicializaçao.
This drive is dirty and cannot be converted. You will need to clear the dirty bit on this drive by running CHKDSK /F or allowing AUTOCHK to run on it the next time you reboot.
Esta unidad está dañada y no se puede convertir. Tendrá que borrar el bit de integridad de esta unidad ejecutando CHKDSK /F o permitir que AUTOCHK se ejecute en ella la próxima vez que reinicie.
Dieses Laufwerk kann nicht konvertiert werden, da das Dirty-Bit gesetzt ist. Sie müssen das Dirty-Bit auf dem Laufwerk mit Hilfe von CHKDSK /F korrigieren oder AUTOCHK die Korrektur beim nächsten Neustart des Systems ermöglichen.
Dit station bevat fouten en kan niet worden geconverteerd. U moet het beschadigde gedeelte van dit station wissen door CHKDSK /F uit te voeren of AUTOCHK laten uitvoeren als de computer opnieuw wordt gestart.
Jednotka není cistá a nelze ji prevést. Musíte zrusit nastaveníbitu dirty této jednotky spustením nástroje CHKDSK /F nebo povolením spustení nástroje AUTOCHK pri prístím restartovánípocítace.
Tämä asema on vahingoittunut eikä sitä voi muuntaa. Poista tämän aseman vahingoittunut bitti suorittamalla CHKDSK /F tai antamalla AUTOCHK-toiminnon suorittaa se seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Dette drev er beskadiget og kan ikke konverteres. Det er nodvendigt at fjerne de beskadigede bit på dette drev ved at kore CHKDSK /F eller tillade AUTOCHK at kontrollere drevet ved næste start.
Impossibile convertire l'unità. Eliminare il dirty bit dall'unità eseguendo CHKDSK /F o AUTOCHK al prossimo riavvio.
/CvtArea seçeneginde belirtilen %1 dosyası kök dizinde bulunamadı.
Nao foi possível encontrar o ficheiro %1 especificado na opçao /CvtArea no raiz.
Filen %1 som angavs för alternativet /CvtArea kan inte hittas i roten.
Nie można znaleźc w katalogu głównym pliku %1 określonego dla opcji /CvtArea.
Filen %1, som er angitt for alternativet /CvtArea, kan ikke finnes ved roten.
A /CvtArea kapcsolóhoz megadott fájl (%1) nem található a gyökérben.
Le fichier %1 spécifié à l'option /CvtArea est introuvable à la racine.
O arquivo %1 especificado para a opçao /CvtArea nao pode ser encontrado na raiz.
The file %1 specified to the /CvtArea option cannot be found at the root.
No se puede encontrar en la raíz el archivo %1 especificado en la opción /CvtArea.
Die Datei "%1", die zur Option /CvtArea angegeben wurde, kann nicht im Stammverzeichnis gefunden werden.
Het bestand %1 opgegeven in de optie /CvtArea kan niet worden gevonden in de hoofdmap.
Soubor %1 zadany v parametru /CvtArea nebyl nalezen v korenovém adresári.
/CvtArea-asetuksessa määritettyä tiedostoa %1 ei löydy juuresta.
Filen %1, som er angivet til parameteren /CvtArea, blev ikke fundet i rodmappen.
Impossibile trovare nella directory radice il file %1 specificato nell'opzione /CvtArea.
/CvtArea seçeneginde belirtilen %1 dosyası bir bitisik blok içinde olmalıdır.
O ficheiro %1 especificado na opçao /CvtArea tem de ser um bloco contínuo.
Filen %1 som angavs för alternativet /CvtArea måste vara i ett sammanhängande block.
Plik %1 określony w opcji /CvtArea: musi byc w jednym ciagłym bloku.
Filen %1 som er angitt med alternativet /CvtArea: må være i en sammenhengende blokk.
A /CvtArea kapcsolóhoz megadott fájlnak (%1) egyetlen összefüggo területnek kell lenni.
Le fichier %1 spécifié à l'option /CvtArea doit être dans un bloc contigu.
O arquivo %1 especificado para a opçao /CvtArea deve estar em um bloco contíguo.
The file %1 specified to the /CvtArea option must be in one contiguous block.
El archivo %1 especificado en la opción /CvtArea debe estar en un bloque contiguo.
Die Datei %1, die zur Option /CvtArea angegeben wurde, muss sich in einem zusammenhängendem Block befinden.
Het bestand %1 opgegeven in de optie /CvtArea moet bestaan uit één aaneengesloten blok.
Soubor %1 zadany v parametru /CvtArea musí tvorit souvisly blok.
/CvtArea-asetuksessa määritetyn tiedoston %1 tulee olla yhtenäisessä lohkossa.
Filen %1, som blev angivet til parameteren /CvtArea, skal være i én sammenhængende blok.
Il file %1 specificato nell'opzione /CvtArea deve trovarsi in un blocco contiguo.
/CvtArea seçeneginde belirtilen %1 adı bir dosya adı olmalıdır.
O nome %1 especificado na opçao /CvtArea tem de ser um nome de ficheiro.
Filen %1 som angavs för alternativet /CvtArea måste vara ett filnamn.
Nazwa %1 określona w opcji /CvtArea: musi byc nazwa pliku.
Navnet %1 som ble angitt med alternativet /CvtArea; må være et filnavn.
A /CvtArea kapcsolóhoz megadott névnek (%1) fájlnak kell lennie.
Le nom %1 spécifié à l'option /CvtArea doit être un nom de fichier.
O nome %1 especificado na opçao /CvtArea deve ser um nome de arquivo.
The name %1 specified to the /CvtArea option must be a file name.
El nombre %1 especificado en la opción /CvtArea debe ser un nombre de archivo.
Der Name %1, der zur Option /CvtArea angegeben wurde, muss ein Dateiname sein.
De naam %1 opgegeven in de optie /CvtArea moet een bestandsnaam zijn.
Název %1 zadany v parametru /CvtArea musí byt název souboru.
/CvtArea-asetuksessa määritetyn nimen %1 tulee olla tiedoston nimi.
Navnet %1, som blev angivet til parameteren /CvtArea, skal være et filnavn.
Il nome %1 specificato nell'opzione /CvtArea deve essere un nome di file.
Birim bir baska islem yüzünden kullanımda oldugundan Convert çalıstırılamıyor. Bu birim önce çıkartılırsa Convert isleyebilir. O ZAMAN BU BIRIME AÇILAN TÜM ISLEYICILER GEÇERSIZ OLUR. Bu birimde bir çıkarma zorlaması yapmak istiyor musunuz? (E/H)
A conversao nao pode ser executada porque o volume está a ser utilizado por outro processo. A conversao pode ser executada se este volume for desmontado primeiro. TODOS OS IDENTIFICADORES ABERTOS PARA ESTE VOLUME PASSARIAM A SER INVALIDOS. Pretende forçar a desmontagem deste volume? (S/N)
Konverteringen kan inte utföras eftersom volymen används av en annan process. Konverteringen kanske kan köras om volymen kopplas från först. ALLA ÖPPNA REFERENSER TILL VOLYMEN KOMMER ATT BLI OGILTIGA. Vill du framtvinga en frånkoppling av den här volymen? (J/N)
Nie można uruchomic konwertowania, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces. Można uruchomic konwertowanie po uprzedniej dezinstalacji woluminu. WSZYSTKIE OTWARTE DOJŚCIA DO TEGO WOLUMINU PRZESTANA BYC PRAWIDŁOWE. Czy chcesz wymusic dezinstalacje tego woluminu? (T/N)
Konverteringen kan ikke kjores fordi volumet brukes av en annen prosess. Konverteringen kan kjores hvis dette volumet demonteres forst. ALLE ÅPNEDE REFERANSER TIL DETTE VOLUMET VIL DA BLI UGYLDIGE. Vil du tvinge gjennom en demontering av dette volumet? (J/N)
A Convert nem futtatható, mert a kötetet egy másik folyamat használja. A Convert csak a kötet leválasztása után futtatható. A KÖTETHEZ MEGNYITOTT ÖSSZES LEIRO ÉRVÉNYTELEN LESZ. Leválasztja a kötetet? (I/N)
Convert n'a pas pu s'exécuter car le volume est utilisé par un autre processus. Convert pourra s'exécuter après que ce volume soit démonté. LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES. Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N)
Nao é possível executar a conversao porque o volume está em uso por outro processo. A conversao poderá ser executada se este volume for desmontado primeiro. TODOS OS IDENTIFICADORES ABERTOS PARA ESTE VOLUME SERIAM PORTANTO INVALIDOS. Deseja forçar uma desmontagem neste volume? (S/N)
Convert cannot run because the volume is in use by another process. Convert may run if this volume is dismounted first. ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID. Would you like to force a dismount on this volume? (Y/N)
No se puede ejecutar Convert porque otro proceso está usando el volumen. Convert podrá ejecutarse si antes se desmonta ese volumen. TODOS LOS IDENTIFICADORES ABIERTOS AL VOLUMEN NO SERAN VALIDOS. ¿Desea exigir que se desmonte este volumen?(S/N)
CONVERT kann nicht ausgeführt werden, da das Volume von einem anderen Prozess verwendet wird. Die Bereitstellung des Volumes muss zuerst aufgehoben werden. ALLE OFFENEN BEZÜGE AUF DIESES VOLUME SIND DANN UNGÜLTIG. Möchten Sie die Bereitstellung des Volumes aufheben? (J/N)
Convert kan niet worden uitgevoerd omdat het volume door een ander proces wordt gebruikt. Convert kan wel worden uitgevoerd als dit volume eerst wordt ontkoppeld. ALLE GEOPENDE INGANGEN NAAR DIT VOLUME WORDEN IN DAT GEVAL ONGELDIG. Wilt u een ontkoppeling van dit volume forceren? (J/N)
Program Convert nelze spustit, protoze svazek je pouzíván jinym procesem. Program Convert bude mozné spustit az po odpojenísvazku. VSECHNY OTEVRENÉ POPISOVACE ODKAZUJICI NA TENTO SVAZEK POTÉ BUDOU NEPLATNÉ. Chcete vynutit odpojení tohoto svazku? (A/N)
Muunnosta ei voida tehdä, koska toinen prosessi käyttää asemaa Muuntaminen voidaan suorittaa, jos asema poistetaan ensin käytöstä. KAIKKI ASEMAAN AVATUT KAHVAT TULEVAT KÄYTTÖKELVOTTOMIKSI. Pakotetaanko aseman käytöstä poistaminen (K/E)
Convert kan ikke udfores, fordi diskenheden bruges af en anden proces. Convert kan muligvis kore, hvis forbindelsen til diskenheden afbrydes. ALLE ÅBNE HANDLES FOR DISKENHEDEN VIL BLIVE UGYLDIGE. Vil du gennemtvinge afbrydelse af forbindelsen til diskenheden? (J/N)
Impossibile eseguire la conversione. Il volume è utilizzato da un altro processo. Smontare il volume per eseguire la conversione. TUTTI GLI HANDLE APERTI NEL VOLUME CESSERANNO IN QUESTO MODO DI ESSERE VALIDI. Forzare lo smontaggio su questo volume? (Sì/No)
Dönüstürme, birimi çözemedi.
A conversao nao conseguiu desmontar o volume.
Det gick inte att koppla från volymen.
Mimo konwersji odinstalowanie woluminu nie powiodło sie.
Konverteringen mislyktes i å demontere volumet.
A Convert nem tudta leválasztani a kötetet.
La conversion n'a pas pu démonter le volume.
Conversao nao conseguiu desmontar o volume.
Convert failed to dismount the volume.
Convertir no pudo desmontar el volumen.
Die Bereitstellung des Volumes konnte nicht aufgehoben werden.
Convert kan dit volume niet ontkoppelen.
Odpojení svazku programem Convert se nezdarilo.
Aseman käytöstä poistaminen epäonnistui.
Convert kunne ikke afbryde forbindelsen til diskenheden.
Smontaggio del volume durante la conversione non riuscito.
Güvenlik öznitelikleri ayarlanamadı (%1).
Nao é possível definir atributos de segurança (%1).
Det gick inte att ange säkerhetsattribut (%1).
Nie można ustawic atrybutów zabezpieczeń (%1).
Kan ikke angi sikkerhetsattributter (%1).
Nem lehet beállítani a biztonsági attribútumokat (%1).
Impossible de définir les attributs de sécurité (%1).
Nao é possível definir atributos de segurança (%1).
Unable to set security attributes (%1).
No se puede establecer los atributos de seguridad (%1).
Sicherheitsattribute können nicht festgelegt werden. (%1).
Kan de beveiligingskenmerken (%1) niet instellen.
Nelze nastavit atributy zabezpecení (%1).
Suojausmääritettä (%1) ei voi asettaa.
Sikkerhedsattributterne (%1) kan ikke indstilles.
Impossibile impostare gli attributi di protezione (%1).
See catalog page for all messages.