The service
Messages on page
停用虛擬目錄 %3 的 BITS 上載時失敗,發生錯誤 %2。在修改處理常式區段 %1 時發生錯誤
为虚拟目录 %3 禁用 BITS 上载失败,错误为 %2。修改处理程序部分 %1 时出错
%3 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemelerini devre dışı bırakma işlemi %2 hatasıyla başarısız oldu. Hata %1 işleyici bölümü değiştirilirken oluştu
Falha ao desactivar os carregamentos do BITS para o directório virtual %3 com o erro %2. Erro ao modificar a secção de processador %1
エラー %2 のために BITS の仮想ディレクトリ %3 へのアップロードを無効にできませんでした。エラーはハンドラ セクション %1 を変更中に発生しました。
Inaktivering av BITS-överföringar för den virtuella katalogen %3 misslyckades med felet %2. Felet inträffade när hanteraravsnittet %1 ändrades.
Wyłączanie przekazywania w usłudze BITS dla katalogu %3 nie powiodło się z powodu błędu %2. Błąd wystąpił podczas modyfikowania sekcji obsługi %1.
A BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő letiltása %2 hiba miatt sikertelen. A hiba a(z) %1 kezelőszakasz módosításakor történt.
La désactivation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %3 a échoué avec l’erreur %2. L’erreur s’est produite lors de la modification de la section du gestionnaire %1
Сбой при отключении отправки BITS для виртуального каталога %3, ошибка: %2. Ошибка при изменении раздела обработчика %1
Falha ao desabilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %3 com o erro %2. O erro ocorreu ao modificar a seção do manipulador %1
Error %2 al deshabilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %3. El error se produjo al modificar la sección de controlador %1
Beim Deaktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %3 ist der Fehler %2 aufgetreten. Der Fehler wurde beim Ändern des Handlerabschnitts %1 erkannt.
Het uitschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %3 is mislukt vanwege fout %2. De fout heeft zich voorgedaan bij het wijzigen van de handlersectie %1
Zakázání odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 se nezdařilo. Chyba: %2. K chybě došlo při úpravách části %1 obslužné rutiny.
%2 오류로 인해 가상 디렉터리 %3에 대한 BITS 업로드를 사용하지 않도록 설정하지 못했습니다. 이 오류는 처리기 섹션 %1을(를) 수정하는 동안 발생했습니다.
Impossibile disabilitare i processi di caricamento BITS per la directory virtuale %3. Errore %2 durante la modifica della sezione %1 del gestore
啟用虛擬目錄 %3 的 BITS 上載時失敗,發生錯誤 %2。在讀取 Metabase 內容 %1 時發生錯誤
为虚拟目录 %3 启用 BITS 上载失败,错误为 %2。读取元数据库属性 %1 时出错
%3 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemelerini etkinleştirme işlemi %2 hatasıyla başarısız oldu. Hata %1 metatabanı özelliği okunurken oluştu
Falha ao activar os carregamentos do BITS para o directório virtual %3 com o erro %2. Erro ao ler a propriedade da metabase %1
エラー %2 のために BITS の仮想ディレクトリ %3 へのアップロードを有効にできませんでした。エラーはメタベース プロパティ %1 を読み取り中に発生しました。
Aktivering av BITS-överföringar för den virtuella katalogen %3 misslyckades med felet %2. Felet inträffade när metabasegenskapen %1 lästes.
Włączanie przekazywania w usłudze BITS dla katalogu %3 nie powiodło się z powodu błędu %2. Błąd wystąpił w trakcie odczytywania właściwości metabazy %1.
A BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő engedélyezése %2 hiba miatt sikertelen. A hiba a(z) %1 metabázis-tulajdonság olvasásakor történt.
L’activation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %3 a échoué avec l’erreur %2. L’erreur s’est produite lors de la lecture de la propriété de métabase %1
Сбой при включении отправки BITS для виртуального каталога %3, ошибка: %2. Ошибка при чтении свойства метабазы %1
Falha ao habilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %3 com o erro %2. O erro ocorreu ao ler a propriedade de metabase %1
Error %2 al habilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %3. El error se produjo al leer la propiedad de metabase %1
Beim Aktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %3 ist der Fehler %2 aufgetreten. Der Fehler wurde beim Lesen der Metabasiseigenschaft %1 erkannt.
Het inschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %3 is mislukt vanwege fout %2. De fout heeft zich voorgedaan bij het lezen van de metabase-eigenschap %1
Povolení odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 se nezdařilo. Chyba: %2. K chybě došlo při čtení vlastnosti metabáze %1.
%2 오류로 인해 가상 디렉터리 %3에 대한 BITS 업로드를 사용하도록 설정하지 못했습니다. 이 오류는 메타베이스 속성 %1을(를) 읽는 동안 발생했습니다.
Impossibile abilitare i processi di caricamento BITS per la directory virtuale %3. Errore %2 durante la lettura della proprietà %1 della metabase
停用虛擬目錄 %3 的 BITS 上載時失敗,發生錯誤 %2。在讀取 Metabase 內容 %1 時發生錯誤
为虚拟目录 %3 禁用 BITS 上载失败,错误为 %2。读取元数据库属性 %1 时出错
%3 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemelerini devre dışı bırakma işlemi %2 hatasıyla başarısız oldu. Hata %1 metatabanı özelliği okunurken oluştu
Falha ao desactivar os carregamentos do BITS para o directório virtual %3 com o erro %2. Erro ao ler a propriedade da metabase %1
エラー %2 のために BITS の仮想ディレクトリ %3 へのアップロードを無効にできませんでした。エラーはメタベース プロパティ %1 を読み取り中に発生しました。
Inaktivering av BITS-överföringar för den virtuella katalogen %3 misslyckades med felet %2. Felet inträffade när metabasegenskapen %1 lästes.
Wyłączanie przekazywania w usłudze BITS dla katalogu %3 nie powiodło się z powodu błędu %2. Błąd wystąpił w trakcie odczytywania właściwości metabazy %1.
A BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő letiltása %2 hiba miatt sikertelen. A hiba a(z) %1 metabázis-tulajdonság olvasásakor történt.
La désactivation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %3 a échoué avec l’erreur %2. L’erreur s’est produite lors de la lecture de la propriété de métabase %1
Сбой при отключении отправки BITS для виртуального каталога %3, ошибка: %2. Ошибка при чтении свойства метабазы %1
Falha ao desabilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %3 com o erro %2. O erro ocorreu ao ler a propriedade de metabase %1
Error %2 al deshabilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %3. El error se produjo al leer la propiedad de metabase %1
Het uitschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %3 is mislukt vanwege fout %2. De fout heeft zich voorgedaan bij het lezen van de metabase-eigenschap %1
Zakázání odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 se nezdařilo. Chyba: %2. K chybě došlo při čtení vlastnosti metabáze %1.
%2 오류로 인해 가상 디렉터리 %3에 대한 BITS 업로드를 사용하지 않도록 설정하지 못했습니다. 이 오류는 메타베이스 속성 %1을(를) 읽는 동안 발생했습니다.
Beim Deaktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %3 ist der Fehler %2 aufgetreten. Der Fehler wurde beim Lesen der Metabasiseigenschaft %1 erkannt.
Impossibile disabilitare i processi di caricamento BITS per la directory virtuale %3. Errore %2 durante la lettura della proprietà %1 della metabase
啟用虛擬目錄 %3 的 BITS 上載時發生例外。在建立目錄 %1 時發生例外。例外: %2
为虚拟目录 %3 启用 BITS 上载时发生异常。创建目录 %1 时发生异常。异常:%2
%3 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemeleri etkinleştirilirken bir özel durum oluştu. Özel durum %1 dizini oluşturulurken oluştu. Özel durum: %2
Excepção ao activar os carregamentos do BITS para o directório virtual %3. Excepção ao criar o directório %1. Excepção: %2
BITS の仮想ディレクトリ %3 へのアップロードを有効にしているときに例外が発生しました。この例外はディレクトリ %1 を作成中に発生しました。例外: %2
Ett undantagsfel inträffade när BITS-överföringar för den virtuella katalogen %3 aktiverades. Undantagsfelet inträffade när katalogen %1 skapades. Undantagsfel: %2
Podczas włączania przekazywania w usłudze BITS dla katalogu wirtualnego %3 wystąpił wyjątek. Wyjątek wystąpił w trakcie tworzenia katalogu %1. Wyjątek: %2
Kivétel történt a BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő engedélyezésekor. A kivétel a(z) %1 könyvtár létrehozásakor történt. Kivétel :%2
Une exception s’est produite lors de l’activation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %3. L’exception s’est produite lors de la création du répertoire %1. Exception : %2
Исключение при попытке включить отправку BITS для виртуального каталога %3. Исключение при создании каталога %1. Исключение:%2
Exceção ao habilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %3. A exceção ocorreu ao criar o diretório %1. Exceção: %2
Excepción al habilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %3. La excepción se produjo al crear el directorio %1. Excepción:%2
Beim Aktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %3 ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Ausnahme wurde beim Erstellen des Verzeichnisses %1 erkannt. Ausnahme: %2
Er is een uitzondering opgetreden bij het inschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %3. De uitzondering is opgetreden bij het maken van de map %1. Uitzondering: %2
Během povolování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 došlo při vytváření adresáře %1 k výjimce. Výjimka: %2
가상 디렉터리 %3에 대한 BITS 업로드를 사용하도록 설정하는 동안 예외가 발생했습니다. 이 예외는 %1 디렉터리를 만드는 동안 발생했습니다. 예외: %2
Eccezione durante l'operazione di abilitazione dei processi di caricamento BITS per la directory virtuale %3, in corrispondenza della fase di creazione della directory %1. Eccezione: %2
停用虛擬目錄 %3 的 BITS 上載時發生例外。在刪除目錄 %1 時發生例外。例外: %2
为虚拟目录 %3 禁用 BITS 上载时发生异常。删除目录 %1 时发生异常。异常:%2
%3 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemeleri devre dışı bırakılırken bir özel durum oluştu. Özel durum %1 dizini silinirken oluştu. Özel durum: %2
Excepção ao desactivar os carregamentos do BITS para o directório virtual %3. Excepção ao eliminar o directório %1. Excepção: %2
BITS の仮想ディレクトリ %3 へのアップロードを無効にしているときに例外が発生しました。この例外はディレクトリ %1 を作成中に発生しました。例外: %2
Ett undantagsfel inträffade när BITS-överföringar för den virtuella katalogen %3 inaktiverades. Undantagsfelet inträffade när katalogen %1 togs bort. Undantagsfel: %2
Podczas wyłączania przekazywania w usłudze BITS dla katalogu wirtualnego %3 wystąpił wyjątek. Wyjątek wystąpił w trakcie usuwania katalogu %1. Wyjątek: %2
Kivétel történt a BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő letiltásakor. A kivétel a(z) %1 könyvtár törlésekor történt. Kivétel :%2
Une exception s’est produite lors de la désactivation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %3. L’exception s’est produite lors de la suppression du répertoire %1. Exception : %2
Исключение при попытке отключить отправку BITS для виртуального каталога %3. Исключение при удалении каталога %1. Исключение:%2
Exceção ao desabilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %3. A exceção ocorreu ao excluir o diretório %1. Exceção: %2
Excepción al deshabilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %3. La excepción se produjo al eliminar el directorio %1. Excepción:%2
Beim Deaktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %3 ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Ausnahme wurde beim Löschen des Verzeichnisses %1 erkannt. Ausnahme: %2
Er is een uitzondering opgetreden bij het uitschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %3. De uitzondering is opgetreden bij het verwijderen van de map %1. Uitzondering: %2
Během zakazování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 došlo při odstraňování adresáře %1 k výjimce. Výjimka: %2
가상 디렉터리 %3에 대한 BITS 업로드를 사용하지 않도록 설정하는 동안 예외가 발생했습니다. 이 예외는 %1 디렉터리를 삭제하는 동안 발생했습니다. 예외: %2
Eccezione durante l'operazione di disabilitazione dei processi di caricamento BITS per la directory virtuale %3, in corrispondenza della fase di eliminazione della directory %1. Eccezione: %2
啟用虛擬目錄 %2 的 BITS 上載時發生例外。在建立清理工作時發生例外。例外: %1
为虚拟目录 %2 启用 BITS 上载时发生异常。创建清理任务时发生异常。异常:%1
%2 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemeleri etkinleştirilirken bir özel durum oluştu. Özel durum temizleme görevi oluşturulurken oluştu. Özel durum: %1
Excepção ao activar os carregamentos do BITS para o directório virtual %2. Excepção ao criar a tarefa de limpeza. Excepção: %1
BITS の仮想ディレクトリ %2 へのアップロードを有効にしているときに例外が発生しました。この例外はクリーンアップ タスクを作成中に発生しました。例外: %1
Ett undantagsfel inträffade när BITS-överföringar för den virtuella katalogen %2 aktiverades. Undantagsfelet inträffade när rensningsaktiviteten skapades. Undantagsfel: %1
Podczas włączania przekazywania w usłudze BITS dla katalogu wirtualnego %2 wystąpił wyjątek. Wyjątek wystąpił w trakcie tworzenia zadania oczyszczania. Wyjątek: %1
Kivétel történt a BITS-feltöltések %2 virtuális könyvtár számára történő engedélyezésekor. A kivétel a karbantartási feladat létrehozásakor történt. Kivétel :%1
Une exception s’est produite lors de l’activation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %2. L’exception s’est produite lors de la création de la tâche de nettoyage. Exception : %1
Исключение при попытке включить отправку BITS для виртуального каталога %2. Исключение при создании задания на очистку. Исключение :%1
Exceção ao habilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %2. A exceção ocorreu ao criar a tarefa de limpeza. Exceção: %1
Excepción al habilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %2. La excepción se produjo al crear la tarea de limpieza. Excepción:%1
Beim Aktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %2 ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Ausnahme wurde beim Erstellen der Bereinigungsaufgabe erkannt. Ausnahme: %1
Er is een uitzondering opgetreden bij het inschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %2. De uitzondering is opgetreden bij het maken van de opruimtaak. Uitzondering: %1
Během zakazování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %2 došlo při vytváření úlohy čištění k výjimce. Výjimka: %1
가상 디렉터리 %2에 대한 BITS 업로드를 사용하도록 설정하는 동안 예외가 발생했습니다. 이 예외는 정리 작업을 만드는 동안 발생했습니다. 예외: %1
Eccezione durante l'operazione di abilitazione dei processi di caricamento BITS per la directory virtuale %2, in corrispondenza della fase di creazione dell'attività di pulizia. Eccezione: %1
停用虛擬目錄 %2 的 BITS 上載時發生例外。在刪除清理工作時發生例外。例外: %1
为虚拟目录 %2 禁用 BITS 上载时发生异常。删除清理任务时发生异常。异常: %1
%2 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemeleri devre dışı bırakılırken bir özel durum oluştu. Özel durum temizleme görevi silinirken oluştu. Özel durum: %1
Excepção ao desactivar os carregamentos do BITS para o directório virtual %2. Excepção ao eliminar a tarefa de limpeza. Excepção: %1
BITS の仮想ディレクトリ %2 へのアップロードを無効にしているときに例外が発生しました。この例外はクリーンアップ タスクを削除中に発生しました。例外: %1
Ett undantagsfel inträffade när BITS-överföringar för den virtuella katalogen %2 inaktiverades. Undantagsfelet inträffade när rensningsaktiviteten togs bort. Undantagsfel: %1
Podczas wyłączania przekazywania w usłudze BITS dla katalogu wirtualnego %2 wystąpił wyjątek. Wyjątek wystąpił w trakcie usuwania zadania oczyszczania. Wyjątek: %1
Kivétel történt a BITS-feltöltések %2 virtuális könyvtár számára történő letiltásakor. A kivétel a karbantartási feladat törlésekor történt. Kivétel :%1
Une exception s’est produite lors de la désactivation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %2. L’exception s’est produite lors de la suppression de la tâche de nettoyage. Exception : %1
Исключение при попытке отключить отправку BITS для виртуального каталога %2. Исключение при удалении задания на очистку. Исключение: %1
Exceção ao desabilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %2. A exceção ocorreu ao excluir a tarefa de limpeza. Exceção: %1
Excepción al deshabilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %2. La excepción se produjo al eliminar la tarea de limpieza. Excepción: %1
Beim Deaktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %2 ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Ausnahme wurde beim Löschen der Bereinigungsaufgabe erkannt. Ausnahme: %1
Er is een uitzondering opgetreden bij het uitschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %2. De uitzondering is opgetreden bij het verwijderen van de opruimtaak. Uitzondering: %1
Během zakazování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %2 došlo při odstraňování úlohy čištění k výjimce. Výjimka: %1
가상 디렉터리 %2에 대한 BITS 업로드를 사용하지 않도록 설정하는 동안 예외가 발생했습니다. 이 예외는 정리 작업을 삭제하는 동안 발생했습니다. 예외: %1
Eccezione durante l'operazione di disabilitazione dei processi di caricamento BITS per la directory virtuale %2, in corrispondenza della fase di eliminazione dell'attività di pulizia. Eccezione: %1
啟用虛擬目錄 %3 的 BITS 上載時發生例外。在修改處理常式區段 %1 時發生例外。例外: %2
为虚拟目录 %3 启用 BITS 上载时发生异常。修改处理程序部分 %1 时发生异常。异常: %2
%3 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemeleri etkinleştirilirken bir özel durum oluştu. Özel durum %1 işleyici bölümü değiştirilirken oluştu. Özel durum: %2
Excepção ao activar os carregamentos do BITS para o directório virtual %3. Excepção ao modificar a secção de processador %1. Excepção: %2
BITS の仮想ディレクトリ %3 へのアップロードを有効にしているときに例外が発生しました。この例外はハンドラ セクション %1 を変更中に発生しました。例外: %2
Ett undantagsfel inträffade när BITS-överföringar för den virtuella katalogen %3 aktiverades. Undantagsfelet inträffade när hanteraravsnittet %1 ändrades. Undantagsfel: %2
Podczas włączania przekazywania w usłudze BITS dla katalogu wirtualnego %3 wystąpił wyjątek. Wyjątek wystąpił w trakcie modyfikowania sekcji obsługi %1. Wyjątek: %2
Kivétel történt a BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő engedélyezésekor. A kivétel a(z) %1 kezelőszakasz módosításakor történt. Kivétel :%2
Une exception s’est produite lors de l’activation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %3. L’exception s’est produite lors de la modification de la section du gestionnaire %1. Exception : %2
Исключение при попытке включить отправку BITS для виртуального каталога %3. Исключение при изменении раздела обработчика %1. Исключение: %2
Exceção ao habilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %3. A exceção ocorreu ao modificar a seção do manipulador %1. Exceção: %2
Excepción al habilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %3. La excepción se produjo al modificar la sección de controlador %1. Excepción: %2
Beim Aktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %3 ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Ausnahme wurde beim Ändern des Handlerabschnitts %1 erkannt. Ausnahme: %2
Er is een uitzondering opgetreden bij het inschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %3. De uitzondering is opgetreden bij het wijzigen van de handlersectie %1. Uitzondering: %2
Během povolování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 došlo při úpravách části %1 obslužné rutiny k výjimce. Výjimka: %2
가상 디렉터리 %3에 대한 BITS 업로드를 사용하도록 설정하는 동안 예외가 발생했습니다. 처리기 섹션 %1을 수정하는 동안 이 예외가 발생했습니다. 예외: %2
Eccezione durante l'operazione di abilitazione dei processi di caricamento BITS per la directory virtuale %3, in corrispondenza della fase di modifica della sezione %1 del gestore. Eccezione: %2
停用虛擬目錄 %3 的 BITS 上載時發生例外。在修改處理常式區段 %1 時發生例外。例外: %2
为虚拟目录 %3 禁用 BITS 上载时发生异常。修改处理程序部分 %1 时因出错而发生异常。异常: %2
%3 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemeleri devre dışı bırakılırken bir özel durum oluştu. Özel durum %1 işleyici bölümü değiştirilirken oluştu. Özel durum: %2
Excepção ao desactivar os carregamentos do BITS para o directório virtual %3. Excepção ao modificar a secção de processador %1. Excepção: %2
BITS の仮想ディレクトリ %3 へのアップロードを無効にしているときに例外が発生しました。この例外のエラーはハンドラ セクション %1 の変更中に発生しました。例外: %2
Ett undantagsfel inträffade när BITS-överföringar för den virtuella katalogen %3 inaktiverades. Undantagsfelet inträffade när hanteraravsnittet %1 ändrades. Undantagsfel: %2
Podczas wyłączania przekazywania w usłudze BITS dla katalogu wirtualnego %3 wystąpił wyjątek. Wyjątek wystąpił z powodu błędu w trakcie modyfikowania sekcji obsługi %1. Wyjątek: %2
Kivétel történt a BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő letiltásakor. A kivétel a(z) %1 kezelőszakasz módosításakor történt. Kivétel :%2
Une exception s’est produite lors de la désactivation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %3. L’exception s’est produite lors de la modification de la section du gestionnaire %1. Exception : %2
Исключение при попытке отключить отправку BITS для виртуального каталога %3. Исключение с ошибкой при изменении раздела обработчика %1. Исключение: %2
Exceção ao desabilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %3. A exceção ocorreu com erro ao modificar a seção do manipulador %1. Exceção: %2
Excepción al deshabilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %3. La excepción produjo un error al modificar la sección de controlador %1. Excepción: %2
Beim Deaktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %3 ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Ausnahme wurde beim Ändern des Handlerabschnitts %1 erkannt. Ausnahme: %2
Er is een uitzondering opgetreden bij het uitschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %3. De uitzondering is opgetreden bij het wijzigen van de handlersectie %1. Uitzondering: %2
Během zakazování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %3 došlo z důvodu chyby při úpravách části %1 obslužné rutiny k výjimce. Výjimka: %2
가상 디렉터리 %3에 대한 BITS 업로드를 사용하지 않도록 설정하는 동안 예외가 발생했습니다. 처리기 섹션 %1을 수정하는 동안 오류와 함께 이 예외가 발생했습니다. 예외: %2
Eccezione con errore durante l'operazione di disabilitazione dei processi di caricamento BITS per la directory virtuale %3, in corrispondenza della fase di modifica della sezione %1 del gestore. Eccezione: %2
啟用虛擬目錄 %2 的 BITS 上載時發生例外。在存取 Metabase 時發生例外。例外: %1
为虚拟目录 %2 启用 BITS 上载时发生异常。访问元数据库时发生异常。异常: %1
%2 sanal dizini için BITS karşıdan yüklemeleri etkinleştirilirken bir özel durum oluştu. Özel durum metabanına erişilirken oluştu. Özel durum: %1
Excepção ao activar os carregamentos do BITS para o directório virtual %2. Excepção ao aceder à metabase. Excepção: %1
BITS の仮想ディレクトリ %2 へのアップロードを有効にしているときに例外が発生しました。この例外はメタベースへのアクセス中に発生しました。例外: %1
Ett undantagsfel inträffade när BITS-överföringar för den virtuella katalogen %2 aktiverades. Undantagsfelet inträffade vid åtkomst till metabasen. Undantagsfel: %1
Podczas włączania przekazywania w usłudze BITS dla katalogu wirtualnego %2 wystąpił wyjątek. Wyjątek wystąpił w trakcie uzyskiwania dostępu do bazy danych. Wyjątek: %1
Kivétel történt a BITS-feltöltések %2 virtuális könyvtár számára történő engedélyezésekor. A kivétel a metabázis elérésekor történt. Kivétel :%1
Une exception s’est produite lors de l’activation des téléchargements BITS pour le répertoire virtuel %2. L’exception s’est produite lors de l’accès à la métabase. Exception : %1
Exceção ao habilitar carregamentos do BITS para o diretório virtual %2. A exceção ocorreu ao acessar a metabase. Exceção: %1
Excepción al habilitar las cargas de BITS para el directorio virtual %2. La excepción se produjo al tener acceso a la metabase. Excepción: %1
Beim Aktivieren der BITS-Uploads für das virtuelle Verzeichnis %2 ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Ausnahme wurde beim Zugreifen auf die Metabasis erkannt. Ausnahme: %1
Er is een uitzondering opgetreden bij het inschakelen van BITS-uploads voor de virtuele map %2. De uitzondering is opgetreden bij het gebruiken van de metabase. Uitzondering: %1
Během povolování odesílání služby BITS pro virtuální adresář %2 došlo při přístupu k metabázi k výjimce. Výjimka: %1
가상 디렉터리 %2에 대한 BITS 업로드를 사용하도록 설정하는 동안 예외가 발생했습니다. 이 예외는 메타베이스에 액세스하는 동안 발생했습니다. 예외: %1
Исключение при попытке включить отправку BITS для виртуального каталога %2. Исключение при попытке доступа к метабазе. Исключение: %1
Eccezione durante l'operazione di abilitazione dei processi di caricamento BITS per la directory virtuale %2, in corrispondenza della fase di accesso alla metabase. Eccezione: %1
See catalog page for all messages.