The service
Messages on page
MS DTC XA 交易管理員呼叫 XA 資源管理員的 xa_open 函數。xa_open 函數呼叫發生使用者例外失敗: 檔案= %1 行= %2。
MS DTC XA 事务管理器调用了 XA 资源管理器的 xa_open 函数。对 xa_open 函数的调用失败,返回的用户异常: 文件=%1 行=%2。
MS DTC XA İşlem Yöneticisi, XA kaynak yöneticisinin xa_open işlevini çağırdı. xa_open işlevi çağrısı, kullanıcı özel durumuyla başarısız oldu: Dosya=%1 Satır=%2.
O gestor de transacções do MS DTC XA chamou a função xa_open do gestor de recursos XA. A chamada da função xa_open falhou com uma excepção de utilizador: Ficheiro=%1 Linha=%2.
MS DTC XA トランザクション マネージャは XA リソース マネージャの xa_open 関数を呼び出しました。xa_open 関数の呼び出しはユーザー例外が発生して失敗しました: ファイル = %1 行 = %2。
XA-transaktionshanteraren för MS DTC anropade XA-resurshanterarens xa_open-funktion. Anropet till xa_open-funktionen misslyckades och ett undantagsfel för användare inträffade: Fil=%1 Rad=%2.
Menedżer transakcji XA usługi MS DTC wywołał funkcję xa_open menedżera zasobów XA. Wywołanie funkcji xa_open nie powiodło się i wystąpił wyjątek użytkownika: Plik=%1 Wiersz=%2.
Transaksjonsbehandling for MS DTC kalte XA-ressursbehandlingens xa_open-funksjon. Kallet til xa_open-funksjonen mislyktes med et brukerunntak: Fil=%1 Linje=%2.
Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_open függvényét hívta. Az xa_open függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
Le gestionnaire de transactions XA MS DTC a appelé la fonction xa_open du gestionnaire de ressources XA. L'appel de la fonction xa_open a échoué et a renvoyé une exception utilisateur : Fichier=%1 Ligne=%2.
Диспетчер транзакций XA MS DTC вызвал функцию xa_open диспетчера ресурсов XA. Вызов функции xa_open привел к ошибке с пользовательским исключением: файл=%1 строка=%2.
O Gerenciador de Transações XA do MS DTC chamou a função xa_open do gerenciador de recursos XA. Ocorreu uma falha na chamada da função xa_open com uma exceção de usuário: Arquivo=%1 Linha=%2.
El Administrador de transacciones XA de MS DTC llamó a la función xa_open del administrador de recursos XA. Error de excepción de usuario al llamar a la función xa_open: Archivo=%1, línea=%2.
Der XA-Transaktions-Manager von MS DTC hat die "xa_open"-Funktion des XA-Ressourcen-Managers aufgerufen. Beim Aufruf von "xa_open" ist eine Benutzerausnahme aufgetreten: Datei=%1, Zeile=%2.
MS DTC XA-transactiebeheer heeft de functie xa_open van XA-bronnenbeheer aangeroepen. De aanroep van de functie xa_open heeft een gebruikersuitzondering veroorzaakt: bestand=%1 regel=%2.
Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_open správce prostředků XA. Volání funkce xa_open se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
MS DTC XA -tapahtumienhallinta kutsui XA-resurssinhallinnan xa_open-funktiota. Xa_open-funktion kutsu epäonnistui poikkeuksella: tiedosto=%1 rivi=%2.
‏‏מנהל הטרנזקציות XA של MS DTC קרא לפונקציה xa_open של מנהל המשאבים של XA. הקריאה לפונקציה xa_open נכשלה עם חריגת משתמש: File=%1 Line=%2.
MS DTC XA 트랜잭션 관리자가 XA 리소스 관리자의 xa_open 함수를 호출했습니다. 사용자 예외 때문에 xa_open 함수를 호출하지 못했습니다. 파일=%1, 줄=%2.
Έγινε κλήση της συνάρτησης xa_open της διαχείρισης πόρων XA από τη διαχείριση συναλλαγών MS DTC XA. Η κλήση της συνάρτησης xa_open απέτυχε με εξαίρεση χρήστη: Αρχείο=%1 Γραμμή=%2.
‏‏استدعت "إدارة معاملات MS DTC XA" الدالة xa_open الخاصة بإدارة موارد XA . فشل استدعاء الدالة xa_open باستثناء مستخدم: الملف=%1 السطر=%2.
MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_open i XA Resource Manager. Kaldet til xa_open mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
Il gestore transazioni XA di MS DTC ha chiamato la funzione xa_open del gestore risorse XA. La chiamata alla funzione xa_open non è riuscita. Eccezione utente: file=%1, riga=%2.
MS DTC XA 交易管理員呼叫 XA 資源管理員的 xa_close 函數。xa_close 函數呼叫發生使用者例外失敗: 檔案= %1 行= %2。
MS DTC XA 事务管理器调用了 XA 资源管理器的 xa_close 函数。对 xa_close 函数的调用失败,返回的用户异常: 文件=%1 行=%2。
MS DTC XA İşlem Yöneticisi, XA kaynak yöneticisinin xa_close işlevini çağırdı. xa_close işlevi çağrısı, kullanıcı özel durumuyla başarısız oldu: Dosya=%1 Satır=%2.
O gestor de transacções do MS DTC XA chamou a função xa_close do gestor de recursos XA. A chamada da função xa_close falhou com uma excepção de utilizador: Ficheiro=%1 Linha=%2.
MS DTC XA トランザクション マネージャは XA リソース マネージャの xa_close 関数を呼び出しました。xa_close 関数の呼び出しは、ユーザー例外が発生して失敗しました: ファイル = %1 行 = %2。
XA-transaktionshanteraren för MS DTC anropade XA-resurshanterarens xa_close-funktion. Anropet till xa_close-funktionen misslyckades och ett undantagsfel för användare inträffade: Fil=%1 Rad=%2.
Menedżer transakcji XA usługi MS DTC wywołał funkcję xa_close menedżera zasobów XA. Wywołanie funkcji xa_close nie powiodło się i wystąpił wyjątek użytkownika: Plik=%1 Wiersz=%2.
Transaksjonsbehandling for MS DTC kalte XA-ressursbehandlingens xa_close-funksjon. Kallet til xa_close-funksjonen mislyktes med et brukerunntak: Fil=%1 Linje=%2.
Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_close függvényét hívta. Az xa_close függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
Le gestionnaire de transactions XA MS DTC a appelé la fonction xa_close du gestionnaire de ressources XA. L'appel de la fonction xa_close a échoué et a renvoyé une exception utilisateur : Fichier=%1 Ligne=%2.
Диспетчер транзакций XA MS DTC вызвал функцию xa_close диспетчера ресурсов XA. Вызов функции xa_close привел к ошибке с пользовательским исключением: файл=%1, строка=%2.
O Gerenciador de Transações XA do MS DTC chamou a função xa_close do gerenciador de recursos XA. A chamada da função xa_close falhou com uma exceção de usuário: Arquivo=%1 Linha=%2.
El Administrador de transacciones XA de MS DTC llamó a la función xa_close del administrador de recursos XA. Error de excepción de usuario al llamar a la función xa_close: Archivo=%1, línea=%2.
Der XA-Transaktions-Manager von MS DTC hat die "xa_close"-Funktion des XA-Ressourcen-Managers aufgerufen. Beim Aufruf von "xa_close" ist eine Benutzerausnahme aufgetreten: Datei=%1, Zeile=%2.
MS DTC XA-transactiebeheer heeft de functie xa_close van XA-bronnenbeheer aangeroepen. De aanroep van de functie xa_close heeft een gebruikersuitzondering veroorzaakt: bestand=%1 regel=%2.
Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_close správce prostředků XA. Volání funkce xa_close se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor=%1; řádek=%2.
MS DTC XA -tapahtumanhallinta kutsui XA-resurssienhallinnan xa_close-funktiota. Xa_close-funktion kutsu epäonnistui poikkeuksella: tiedosto=%1, rivi=%2.
‏‏מנהל הטרנזקציות XA של MS DTC קרא לפונקציה xa_close של מנהל המשאבים של XA. הקריאה לפונקציה xa_close נכשלה עם חריגת משתמש: File=%1 Line=%2.
MS DTC XA 트랜잭션 관리자가 XA 리소스 관리자의 xa_close 함수를 호출했습니다. 사용자 예외 때문에 xa_close 함수를 호출하지 못했습니다. 파일=%1, 줄=%2.
Έγινε κλήση της συνάρτησης xa_close της διαχείρισης πόρων XA από τη διαχείριση συναλλαγών MS DTC XA. Η κλήση της συνάρτησης xa_close απέτυχε με εξαίρεση χρήστη: Αρχείο=%1 Γραμμή=%2.
‏‏استدعت "إدارة معاملات MS DTC XA" الدالة xa_close الخاصة بإدارة موارد XA . فشل استدعاء الدالة xa_close باستثناء مستخدم: الملف=%1 السطر=%2.
MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_close i XA Resource Manager. Kaldet til xa_close mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
Il gestore transazioni XA di MS DTC ha chiamato la funzione xa_close del gestore risorse XA. La chiamata alla funzione xa_close non è riuscita. Eccezione utente: file=%1, riga=%2.
MS DTC XA 交易管理員呼叫 XA 資源管理員的 xa_recover 函數。xa_recover 函數呼叫發生使用者例外失敗: 檔案= %1 行= %2。
MS DTC XA 事务管理器调用了 XA 资源管理器的 xa_recover 函数。对 xa_recover 函数的调用失败,返回的用户异常: 文件=%1 行=%2。
MS DTC XA İşlem Yöneticisi, XA kaynak yöneticisinin xa_recover işlevini çağırdı. xa_recover işlevi çağrısı, kullanıcı özel durumuyla başarısız oldu: Dosya=%1 Satır=%2.
O gestor de transacções do MS DTC XA chamou a função xa_recover do gestor de recursos XA. A chamada da função xa_recover falhou com uma excepção de utilizador: Ficheiro=%1 Linha=%2.
MS DTC XA トランザクション マネージャは XA リソース マネージャの xa_recover 関数を呼び出しました。xa_recover 関数の呼び出しは、ユーザー例外が発生して失敗しました: ファイル = %1 行 = %2。
XA-transaktionshanteraren för MS DTC anropade XA-resurshanterarens xa_recover-funktion. Anropet till xa_recover-funktionen misslyckades och ett undantagsfel för användare inträffade: Fil=%1 Rad=%2.
Menedżer transakcji XA usługi MS DTC wywołał funkcję xa_recover menedżera zasobów XA. Wywołanie funkcji xa_recover nie powiodło się i wystąpił wyjątek użytkownika: Plik=%1 Wiersz=%2.
Transaksjonsbehandling for MS DTC kalte XA-ressursbehandlingens xa_recover-funksjon. Kallet til xa_recover-funksjonen mislyktes med et brukerunntak: Fil=%1 Linje=%2.
Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_recover függvényét hívta. Az xa_recover függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
Le gestionnaire de transactions XA MS DTC a appelé la fonction xa_recover du gestionnaire de ressources XA. L'appel de la fonction xa_recover a échoué et a renvoyé une exception utilisateur : Fichier=%1 Ligne=%2.
Диспетчер транзакций XA MS DTC вызвал функцию xa_recover диспетчера ресурсов XA. Вызов функции xa_recover привел к ошибке с пользовательским исключением: файл=%1, строка=%2.
O Gerenciador de Transações XA do MS DTC chamou a função xa_recover do gerenciador de recursos XA. A chamada para a função xa_recover falhou com uma exceção de usuário: Arquivo=%1 Linha=%2.
El Administrador de transacciones XA de MS DTC llamó a la función xa_recover del administrador de recursos XA. Error de excepción de usuario al llamar a la función xa_recover: Archivo=%1, línea=%2.
Der XA-Transaktions-Manager von MS DTC hat die "xa_recover"-Funktion des XA-Ressourcen-Managers aufgerufen. Beim Aufruf von "xa_recover" ist eine Benutzerausnahme aufgetreten: Datei=%1, Zeile=%2.
MS DTC XA-transactiebeheer heeft de functie xa_recover van XA-bronnenbeheer aangeroepen. De aanroep van de functie xa_recover heeft een gebruikersuitzondering veroorzaakt: bestand=%1 regel=%2.
Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_recover správce prostředků XA. Volání funkce xa_recover se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
MS DTC XA -tapahtumien hallinta kutsui XA-resurssienhallinnan xa_recover-funktiota. Xa_recover-funktion kutsu epäonnistui poikkeuksella: tiedosto=%1, rivi=%2.
‏‏מנהל הטרנזקציות XA של MS DTC קרא לפונקציה xa_recover של מנהל המשאבים של XA. הקריאה לפונקציה xa_recover נכשלה עם חריגת משתמש: File=%1 Line=%2.
MS DTC XA 트랜잭션 관리자가 XA 리소스 관리자의 xa_recover 함수를 호출했습니다. 사용자 예외 때문에 xa_recover 함수를 호출하지 못했습니다. 파일=%1, 줄=%2.
Έγινε κλήση της συνάρτησης xa_recover της διαχείρισης πόρων XA από τη διαχείριση συναλλαγών MS DTC XA. Η κλήση της συνάρτησης xa_recover απέτυχε με εξαίρεση χρήστη: Αρχείο=%1 Γραμμή=%2.
‏‏استدعت "إدارة معاملات MS DTC XA" الدالة xa_recover الخاصة بإدارة موارد XA . فشل استدعاء الدالة xa_recover باستثناء مستخدم: الملف=%1 السطر=%2.
MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_recover i XA Resource Manager. Kaldet xa_recover mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
Il gestore transazioni XA di MS DTC ha chiamato la funzione xa_recover del gestore risorse XA. La chiamata alla funzione xa_recover non è riuscita. Eccezione utente: file=%1, riga=%2.
MS DTC XA 交易管理員呼叫 XA 資源管理員的 xa_commit 函數。xa_commit 函數呼叫發生使用者例外失敗: 檔案= %1 行= %2。
MS DTC XA 事务管理器调用了 XA 资源管理器的 xa_commit 函数。对 xa_commit 函数的调用失败,返回的用户异常: 文件=%1 行=%2。
MS DTC XA İşlem Yöneticisi, XA kaynak yöneticisinin xa_commit işlevini çağırdı. xa_commit işlevi çağrısı, kullanıcı özel durumuyla başarısız oldu: Dosya=%1 Satır=%2.
O gestor de transacções do MS DTC XA chamou a função xa_commit do gestor de recursos XA. A chamada da função xa_commit falhou com uma excepção de utilizador: Ficheiro=%1 Linha=%2.
MS DTC XA トランザクション マネージャは XA リソース マネージャの xa_commit 関数を呼び出しました。xa_commit 関数の呼び出しは、ユーザー例外が発生して失敗しました: ファイル = %1 行 = %2。
XA-transaktionshanteraren för MS DTC anropade XA-resurshanterarens xa_commit-funktion. Anropet till xa_commit-funktionen misslyckades och ett undantagsfel för användare inträffade: Fil=%1 Rad=%2.
Menedżer transakcji XA usługi MS DTC wywołał funkcję xa_commit menedżera zasobów XA. Wywołanie funkcji xa_commit nie powiodło się i wystąpił wyjątek użytkownika: Plik=%1 Wiersz=%2.
Transaksjonsbehandling for MS DTC kalte XA-ressursbehandlingens xa_commit-funksjon. Kallet til xa_commit-funksjonen mislyktes med et brukerunntak: Fil=%1 Linje=%2.
Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_commit függvényét hívta. Az xa_commit függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
Le gestionnaire de transactions XA MS DTC a appelé la fonction xa_commit du gestionnaire de ressources XA. L'appel de la fonction xa_commit a échoué et a renvoyé une exception utilisateur : Fichier=%1 Ligne=%2.
Диспетчер транзакций XA MS DTC вызвал функцию xa_commit диспетчера ресурсов XA. Вызов функции xa_commit привел к ошибке с пользовательским исключением: файл=%1, строка=%2.
O Gerenciador de Transações XA do MS DTC chamou a função xa_commit do gerenciador de recursos XA. Ocorreu uma falha na chamada da função xa_commit com uma exceção de usuário: Arquivo=%1 Linha=%2.
El Administrador de transacciones XA de MS DTC llamó a la función xa_commit del administrador de recursos XA. Error de excepción de usuario al llamar a la función xa_commit: Archivo=%1, línea=%2.
Der XA-Transaktions-Manager von MS DTC hat die "xa_commit"-Funktion des XA-Ressourcen-Managers aufgerufen. Beim Aufruf von "xa_commit" ist eine Benutzerausnahme aufgetreten: Datei=%1, Zeile=%2.
MS DTC XA-transactiebeheer heeft de functie xa_commit van XA-bronnenbeheer aangeroepen. De aanroep van de functie xa_commit heeft een gebruikersuitzondering veroorzaakt: bestand=%1 regel=%2.
Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_commit správce prostředků XA. Volání funkce xa_commit se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
MS DTC XA -tapahtumien hallinta kutsui XA-resurssinhallinnan xa_commit-funktiota. Xa_commit-funktion kutsu epäonnistui poikkeuksella: tiedosto=%1, rivi=%2.
‏‏מנהל הטרנזקציות XA של MS DTC קרא לפונקציה xa_commit של מנהל המשאבים של XA. הקריאה לפונקציה xa_commit נכשלה עם חריגת משתמש: File=%1 Line=%2.
MS DTC XA 트랜잭션 관리자가 XA 리소스 관리자의 xa_commit 함수를 호출했습니다. 사용자 예외 때문에 xa_commit 함수를 호출하지 못했습니다. 파일=%1, 줄=%2.
Έγινε κλήση της συνάρτησης xa_commit της διαχείρισης πόρων XA από τη διαχείριση συναλλαγών MS DTC XA. Η κλήση της συνάρτησης xa_commit απέτυχε με εξαίρεση χρήστη: Αρχείο=%1 Γραμμή=%2.
‏‏استدعت "إدارة معاملات MS DTC XA" الدالة xa_commit الخاصة بإدارة موارد XA . فشل استدعاء الدالة xa_commit باستثناء مستخدم: الملف=%1 السطر=%2.
MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_commit i XA Resource Manager. Kaldet til xa_commit mislykkedes med en uventet returkode: Fil=%1 Linje=%2.
Il gestore transazioni XA di MS DTC ha chiamato la funzione xa_commit del gestore risorse XA. La chiamata alla funzione xa_commit non è riuscita. Eccezione utente: file=%1, riga=%2.
MS DTC XA 交易管理員呼叫 XA 資源管理員的 xa_rollback 函數。xa_rollback 函數呼叫發生使用者例外失敗: 檔案= %1 行數= %2。
MS DTC XA 事务管理器调用了 XA 资源管理器的 xa_rollback 函数。对 xa_rollback 函数的调用失败,返回的用户异常: 文件=%1 行=%2。
O gestor de transacções do MS DTC XA chamou a função xa_rollback do gestor de recursos XA. A chamada da função xa_rollback falhou com uma excepção de utilizador: Ficheiro=%1 Linha=%2.
MS DTC XA İşlem Yöneticisi, XA kaynak yöneticisinin xa_rollback işlevini çağırdı. xa_rollback işlevi çağrısı, kullanıcı özel durumuyla başarısız oldu: Dosya=%1 Satır=%2.
MS DTC XA トランザクション マネージャは XA リソース マネージャの xa_rollback 関数を呼び出しました。xa_rollback 関数の呼び出しは、ユーザー例外が発生して失敗しました: ファイル = %1 行 = %2。
XA-transaktionshanteraren för MS DTC anropade XA-resurshanterarens xa_rollback-funktion. Anropet till xa_rollback-funktionen misslyckades och ett undantagsfel för användare inträffade: Fil=%1 Rad=%2.
Menedżer transakcji XA usługi MS DTC wywołał funkcję xa_rollback menedżera zasobów XA. Wywołanie funkcji xa_rollback nie powiodło się i wystąpił wyjątek użytkownika: Plik=%1 Wiersz=%2.
Transaksjonsbehandling for MS DTC kalte XA-ressursbehandlingens xa_rollback-funksjon. Kallet til xa_rollback-funksjonen mislyktes med et brukerunntak: Fil=%1 Linje=%2.
Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_rollback függvényét hívta. Az xa_rollback függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
Le gestionnaire de transactions XA MS DTC a appelé la fonction xa_rollback du gestionnaire de ressources XA. L'appel de la fonction xa_rollback a échoué et a renvoyé une exception utilisateur : Fichier=%1 Ligne=%2.
Диспетчер транзакций XA MS DTC вызвал функцию xa_rollback диспетчера ресурсов XA. Вызов функции xa_rollback привел к ошибке с пользовательским исключением: файл=%1, строка=%2.
O Gerenciador de Transações XA do MS DTC chamou a função xa_rollback do gerenciador de recursos XA. Ocorreu uma falha na chamada da função xa_rollback com uma exceção de usuário: Arquivo=%1 Linha=%2.
El Administrador de transacciones XA de MS DTC llamó a la función xa_rollback del administrador de recursos XA. Error de excepción de usuario al llamar a la función xa_rollback: Archivo=%1, línea=%2.
Der XA-Transaktions-Manager von MS DTC hat die "xa_rollback"-Funktion des XA-Ressourcen-Managers aufgerufen. Beim Aufruf von "xa_rollback" ist eine Benutzerausnahme aufgetreten: Datei=%1 Zeile=%2.
MS DTC XA-transactiebeheer heeft de functie xa_rollback van XA-bronnenbeheer aangeroepen. De aanroep van de functie xa_rollback heeft een gebruikersuitzondering veroorzaakt: bestand=%1 regel=%2.
Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_rollback správce prostředků XA. Volání funkce xa_rollback se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
MS DTC XA -tapahtumienhallinta kutsui XA-resurssinhallinnan xa_rollback-funktiota. Xa_rollback-funktion kutsu epäonnistui poikkeuksella: tiedosto=%1, rivi=%2.
‏‏מנהל הטרנזקציות XA של MS DTC קרא לפונקציה xa_rollback של מנהל המשאבים של XA. הקריאה לפונקציה xa_rollback נכשלה עם חריגת משתמש: File=%1 Line=%2.
MS DTC XA 트랜잭션 관리자가 XA 리소스 관리자의 xa_rollback 함수를 호출했습니다. 사용자 예외 때문에 xa_rollback 함수를 호출하지 못했습니다. 파일=%1, 줄=%2.
Έγινε κλήση της συνάρτησης xa_rollback της διαχείρισης πόρων XA από τη διαχείριση συναλλαγών MS DTC XA. Η κλήση της συνάρτησης xa_rollback απέτυχε με εξαίρεση χρήστη: Αρχείο=%1 Γραμμή=%2.
‏‏استدعت "إدارة معاملات MS DTC XA" الدالة xa_rollback الخاصة بإدارة موارد XA . فشل استدعاء الدالة xa_rollback باستثناء مستخدم: الملف=%1 السطر=%2.
MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_rollback i XA Resource Manager. Kaldet til xa_rollback mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
Il gestore transazioni XA di MS DTC ha chiamato la funzione xa_rollback del gestore risorse XA. La chiamata alla funzione xa_rollback non è riuscita. Eccezione utente: file=%1, riga=%2.
MS DTC XA 交易管理員呼叫 XA 資源管理員的 xa_prepare 函數。xa_prepare 函數呼叫發生使用者例外失敗: 檔案= %1 行= %2。
MS DTC XA 事务管理器调用了 XA 资源管理器的 xa_prepare 函数。对 xa_prepare 函数的调用失败,返回的用户异常: 文件=%1 行=%2。
MS DTC XA İşlem Yöneticisi, XA kaynak yöneticisinin xa_prepare işlevini çağırdı. xa_prepare işlevi, kullanıcı özel durumuyla başarısız oldu: Dosya=%1 Satır=%2.
O gestor de transacções do MS DTC XA chamou a função xa_prepare do gestor de recursos XA. A chamada da função xa_prepare falhou com uma excepção de utilizador: Ficheiro=%1 Linha=%2.
MS DTC XA トランザクション マネージャは XA リソース マネージャの xa_prepare 関数を呼び出しました。xa_prepare 関数の呼び出しは、ユーザー例外が発生して失敗しました: ファイル = %1 行 = %2。
XA-transaktionshanteraren för MS DTC anropade XA-resurshanterarens xa_prepare-funktion. Anropet till xa_prepare-funktionen misslyckades och ett undantagsfel för användare inträffade: Fil=%1 Rad=%2.
Menedżer transakcji XA usługi MS DTC wywołał funkcję xa_prepare menedżera zasobów XA. Wywołanie funkcji xa_prepare nie powiodło się i wystąpił wyjątek użytkownika: Plik=%1 Wiersz=%2.
Transaksjonsbehandling for MS DTC kalte XA-ressursbehandlingens xa_prepare-funksjon. Kallet til xa_prepare-funksjonen mislyktes med et brukerunntak: Fil=%1 Linje=%2.
Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_prepare függvényét hívta. Az xa_prepare függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
Le gestionnaire de transactions XA MS DTC a appelé la fonction xa_prepare du gestionnaire de ressources XA. L'appel de la fonction xa_prepare a échoué et a renvoyé une exception utilisateur : Fichier=%1 Ligne=%2.
Диспетчер транзакций XA MS DTC вызвал функцию xa_prepare диспетчера ресурсов XA. Вызов функции xa_prepare привел к ошибке с пользовательским исключением: файл=%1, строка=%2.
O Gerenciador de Transações XA do MS DTC chamou a função xa_prepare do gerenciador de recursos XA. Ocorreu uma falha na chamada da função xa_prepare com uma exceção de usuário: Arquivo=%1 Linha=%2.
El Administrador de transacciones XA de MS DTC llamó a la función xa_prepare del administrador de recursos XA. Error de excepción de usuario al llamar a la función xa_prepare: Archivo=%1, línea=%2.
Der XA-Transaktions-Manager von MS DTC hat die "xa_prepare"-Funktion des XA-Ressourcen-Managers aufgerufen. Beim Aufruf von "xa_prepare" ist eine Benutzerausnahme aufgetreten: Datei=%1 Zeile=%2.
MS DTC XA-transactiebeheer heeft de functie xa_prepare van XA-bronnenbeheer aangeroepen. De aanroep van de functie xa_prepare heeft een gebruikersuitzondering veroorzaakt: bestand=%1 regel=%2.
Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_prepare správce prostředků XA. Volání funkce xa_prepare se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
MS DTC XA -tapahtumienhallinta kutsui XA-resurssinhallinnan xa_prepare-funktiota. Xa_prepere-funktion kutsu epäonnistui poikkeuksella: tiedosto=%1, rivi=%2.
‏‏מנהל הטרנזקציות XA של MS DTC קרא לפונקציה xa_prepare של מנהל המשאבים של XA. הקריאה לפונקציה xa_prepare נכשלה עם חריגת משתמש: File=%1 Line=%2.
MS DTC XA 트랜잭션 관리자가 XA 리소스 관리자의 xa_prepare 함수를 호출했습니다. 사용자 예외 때문에 xa_prepare 함수를 호출하지 못했습니다. 파일=%1, 줄=%2.
Έγινε κλήση της συνάρτησης xa_prepare της διαχείρισης πόρων XA από τη διαχείριση συναλλαγών MS DTC XA. Η κλήση της συνάρτησης xa_prepare απέτυχε με εξαίρεση χρήστη: Αρχείο=%1 Γραμμή=%2.
‏‏استدعت "إدارة معاملات MS DTC XA" الدالة xa_prepare الخاصة بإدارة موارد XA . فشل استدعاء الدالة xa_prepare باستثناء مستخدم: الملف=%1 السطر=%2.
MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_prepare i XA Resource Manager. Kaldet til xa_prepare mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
Il gestore transazioni XA di MS DTC ha chiamato la funzione xa_prepare del gestore risorse XA. La chiamata alla funzione xa_prepare non è riuscita. Eccezione utente: file=%1, riga=%2.
XA 交易管理員在 XA 資源管理員 DLL 呼叫 "GetXaSwitch" 函數。"GetXaSwitch" 函數呼叫發生使用者例外失敗: 檔案= %1 行數= %2。
XA 事务管理器调用了 XA 资源管理器 DLL 中的“GetXaSwitch”函数。对“GetXaSwitch”函数的调用失败,返回的用户异常: 文件=%1 行=%2。
XA İşlem Yöneticisi, XA kaynak yöneticisi DLL'sinde bulunan "GetXaSwitch" işlevini çağırdı. "GetXaSwitch" işlevi kullanıcı özel durumuyla başarısız oldu: Dosya=%1 Satır=%2.
O gestor de transacções XA chamou a função "GetXaSwitch" na DLL do gestor de recursos XA. A chamada à função "GetXaSwitch" falhou com uma excepção de utilizador: Ficheiro=%1 Linha=%2.
XA トランザクション マネージャは XA リソース マネージャ DLL の "GetXaSwitch" 関数を呼び出しました。"GetXaSwitch" 関数の呼び出しは、ユーザー例外が発生して失敗しました: ファイル = %1 行 = %2。
XA-transaktionshanteraren anropade funktionen "GetXaSwitch" i XA-resurshanterarens DLL-fil. Anropet till funktionen "GetXaSwitch" misslyckades och ett undantagsfel för användare inträffade: Fil=%1 Rad=%2.
Menedżer transakcji XA wywołał funkcję GetXaSwitch z biblioteki DLL menedżera zasobów XA. Wywołanie funkcji GetXaSwitch nie powiodło się i wystąpił wyjątek użytkownika: Plik=%1 Wiersz=%2.
Transaksjonsbehandling for XA kalte funksjonen GetXaSwitch i DLL-filen for XA-ressursbehandling. Kallet til funksjonen GetXaSwitch mislyktes med et brukerunntak: Fil=%1 Linje=%2.
Az XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő DLL-jében lévő "GetXaSwitch" függvényt hívta. A "GetXaSwitch" függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
Le gestionnaire de transactions XA a appelé la fonction GetXaSwitch dans la DLL du gestionnaire de ressources XA. L'appel de la fonction GetXaSwitch a échoué et a renvoyé une exception utilisateur : Fichier=%1 Ligne=%2.
Диспетчер транзакций XA MS DTC вызвал функцию GetXaSwitch из библиотеки DLL диспетчера ресурсов XA. Вызов функции GetXaSwitch привел к ошибке с пользовательским исключением: файл=%1, строка=%2.
O Gerenciador de Transações XA chamou a função "GetXaSwitch" na DLL do gerenciador de recursos XA. Ocorreu uma falha na chamada da função "GetXaSwitch" com uma exceção de usuário: Arquivo=%1 Linha=%2.
El Administrador de transacciones XA llamó a la función "GetXaSwitch" del archivo DLL del administrador de recursos XA. Error de excepción de usuario al llamar a la función "GetXaSwitch": Archivo=%1, línea=%2.
Der XA-Transaktions-Manager hat die "GetXaSwitch"-Funktion in der DLL des XA-Ressourcen-Managers aufgerufen. Beim Aufruf von "GetXaSwitch" ist eine Benutzerausnahme aufgetreten: Datei=%1, Zeile=%2.
XA-transactiebeheer heeft geprobeerd de functie GetXaSwitch in de DLL van XA-bronnenbeheer aan te roepen. De aanroep van de functie GetXaSwitch is mislukt met een gebruikersuitzondering: bestand=%1 regel=%2.
Správce transakcí XA volal funkci GetXaSwitch v knihovně DLL správce prostředků XA. Volání funkce GetXaSwitch se nezdařilo. Byla vrácena uživatelská výjimka: soubor %1; řádek %2.
XA-tapahtumienhallinta kutsui XA-resurssinhallinnan DLL-tiedoston GetXaSwitch-funktiota. GetXaSwitch-funktiokutsu epäonnistui käyttäjäpoikkeuksella: tiedosto=%1, rivi=%2.
‏‏מנהל הטרנזקציות XA קרא לפונקציה ''GetXaSwitch'' בקובץ ה- DLL של מנהל המשאבים של XA. הקריאה לפונקציה ''GetXaSwitch'' נכשלה עם חריגת משתמש: File=%1 Line=%2.
XA 트랜잭션 관리자가 XA 리소스 관리자 DLL에서 "GetXaSwitch" 함수를 호출했습니다. 사용자 예외 때문에 "GetXaSwitch" 함수를 호출하지 못했습니다. 파일=%1, 줄=%2.
Έγινε κλήση της συνάρτησης GetXaSwitch στο αρχείο DLL της διαχείρισης πόρων XA από τη διαχείριση συναλλαγών XA. Η κλήση της συνάρτησης GetXaSwitch απέτυχε με εξαίρεση χρήστη: Αρχείο=%1 Γραμμή=%2.
‏‏استدعت "إدارة معاملات MS DTC XA" الدالة "GetXaSwitch" الخاصة بإدارة موارد XA. فشل استدعاء الدالة "GetXaSwitch" مع وجود استثناء مستخدم: الملف=%1 السطر=%2.
XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen "GetXaSwitch" i DLL-filen til XA Resource Manager. Kaldet til GetXaSwitch mislykkedes med en brugerundtagelse: Fil=%1 Linje=%2.
Il gestore transazioni XA ha chiamato la funzione "GetXaSwitch" nella DLL del gestore risorse XA. La chiamata alla funzione "GetXaSwitch" non è riuscita. Eccezione utente: file=%1, riga=%2.
MS DTC XA 交易管理員無法在 XA 資源管理員行為上的 MS DTC 交易管理員註冊。DSN= %1 檔案= %2 行 =%3。
MS DTC XA 事务管理器无法使用代表 XA 资源管理器的 MS DTC 事务管理器进行注册。DSN=%1 文件=%2 行=%3。
MS DTC XA İşlem Yöneticisi, XA kaynak yöneticisi adına MS DTC İşlem Yöneticisi ile kayıt yapamıyor. DSN=%1 Dosya=%2 Satır=%3.
O gestor de transacções do MS DTC XA não conseguiu inscrever-se no gestor de transacções do MS DTC em nome do gestor de recursos XA. DSN=%1 Ficheiro=%2 Linha=%3.
MS DTC XA トランザクション マネージャは、MS DTC トランザクション マネージャで XA リソース マネージャのための登録ができませんでした。DSN = %1 ファイル = %2 行 = %3。
XA-transaktionshanteraren för MS DTC kunde inte registreras hos transaktionshanteraren för MS DTC i XA-resurshanterarens ställe. DSN=%1 Fil=%2 Rad=%3.
Menedżer transakcji XA usługi MS DTC nie może wykonać rejestracji przy użyciu Menedżera transakcji usługi MS DTC w imieniu menedżera zasobów XA. DSN=%1 Plik=%2 Wiersz=%3.
Transaksjonsbehandling for MS DTC XA kan ikke registreres med transaksjonsbehandling for MS DTC på vegne av XA-ressursbehandling. DSN=%1 Fil=%2 Linje=%3.
Az MS DTC XA tranzakciókezelő nem regisztrálható az MS DTC tranzakciókezelővel az XA erőforrás-kezelő nevében. DSN=%1 Fájl=%2 Sor=%3.
Le gestionnaire de transactions XA MS DTC n'a pas pu être inscrit avec le gestionnaire de transactions MS DTC de la part du gestionnaire de ressources XA. DSN=%1 Fichier=%2 Ligne=%3.
Диспетчеру транзакций XA MS DTC не удалось зарегистрироваться у диспетчера транзакций MS DTC от имени диспетчера ресурсов XA. DSN=%1, файл=%2, строка=%3.
O Gerenciador de Transações XA do MS DTC não pôde registrar com o Gerenciador de Transações do MS DTC em nome do gerenciador de recursos XA. DSN=%1 Arquivo=%2 Linha=%3.
El Administrador de transacciones XA de MS DTC no se pudo inscribir con el Administrador de transacciones MS DTC en nombre del administrador de recursos XA. DSN=%1 Archivo=%2 Línea=%3.
Der XA-Transaktions-Manager von MS DTC konnte sich nicht beim Transaktions-Manager von MS DTC im Auftrag des XA-Ressourcen-Managers eintragen. DSN=%1, Datei=%2, Zeile=%3.
MS DTC XA-transactiebeheer kan zich niet inschrijven bij MS DTC-transactiebeheer uit naam van XA-bronnenbeheer. DSN=%1bestand=%2 regel=%3.
Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC neprovedl u správce transakcí koordinátoru MS DTC zápis pro správce prostředků XA. DSN=%1; soubor=%2; řádek=%3.
MS DTC XA -tapahtumanhallinta ei voi suorittaa kirjaamista MS DTC -tapahtumanhallinnan kanssa XA-resurssienhallinnan puolesta. DSN=%1, tiedosto=%2, rivi=%3.
‏‏אין באפשרות מנהל הטרנזקציות XA של MS DTC להירשם באמצעות מנהל הטרנזקציות של MS DTC עבור מנהל המשאבים של XA.‏ DSN=%1 File=%2 Line=%3.
MS DTC XA 트랜잭션 관리자가 XA 리소스 관리자 대신 MS DTC 트랜잭션 관리자에 등록하지 못했습니다. DSN=%1 파일=%2 줄=%3.
Δεν ήταν δυνατή η εγγραφή της διαχείρισης συναλλαγών MS DTC XA στη διαχείριση συναλλαγών MS DTC, εκ μέρους της διαχείρισης πόρων XA. DSN=%1 Αρχείο=%2 Γραμμή=%3.
‏‏تعذر على "إدارة معاملات MS DTC XA " الالتحاق بـ"إدارة معاملات MS DTC بالنيابة عن إدارة موارد XA. DSN=%1 الملف=%2 السطر=%3.
MS DTC XA Transaction Manager kunne ikke tilmelde til MS DTC Transaction Manager på vegne af XA Resource Manager. DSN=%1 Fil=%2 Linje=%3.
Il gestore transazioni XA di MS DTC non è stato in grado di eseguire la registrazione con il gestore transazioni di MS DTC per conto del gestore risorse XA. DSN=%1, file=%2, riga=%3.
初始化時 MS DTC XA 交易管理員失敗。它無法從 ADVAPI32.DLL 找到一個或一個以上所需要的 LSA 函數: 檔案= %1 行= %2。
MS DTC XA 事务管理器在初始化过程中失败。它无法在 ADVAPI32.DLL 文件中定位一个或多个必需的 LSA 函数:文件=%1 行=%2。
MS DTC XA İşlem Yöneticisi, başlama sırasında başarısız oldu. ADVAPI32.DLL'de olması gereken bir veya daha fazla LSA işlevini bulamadı: Dosya=%1 Satır=%2.
O gestor de transacções do MS DTC XA falhou durante a inicialização. Não conseguiu localizar uma ou mais das funções LSA de que necessita a partir de ADVAPI32.DLL: Ficheiro=%1 Linha=%2.
MS DTC XA トランザクション マネージャは初期化に失敗しました。ADVAPI32.DLL に、必要な LSA 関数が 1 つ以上見つかりませんでした: ファイル = %1 行 = %2。
XA-transaktionshanteraren för MS DTC misslyckades vid initiering. Det gick inte att hitta en eller flera nödvändiga LSA-funktioner i filen ADVAPI32.DLL: Fil=%1 Rad=%2.
Inicjowanie Menedżera transakcji XA usługi MS DTC nie powiodło się. W pliku ADVAPI32.DLL nie można zlokalizować co najmniej jednej z wymaganych funkcji LSA: Plik=%1 Wiersz=%2.
Transaksjonsbehandling for MS DTC XA mislyktes under initialisering. Finner ikke en eller flere av LSA-funksjonene som kreves fra Advapi32.dll: Fil=%1 Linje=%2.
Az MS DTC XA tranzakciókezelő inicializálása nem sikerült. A tranzakciókezelő a számára szükséges LSA függvények közül egyet vagy többet nem talált meg az ADVAPI32.DLL fájlban: Fájl=%1 Sor=%2.
Le gestionnaire de transactions XA MS DTC a échoué lors de l'initialisation. Il n'a pas pu localiser une ou plusieurs fonctions LSA requises du fichier ADVAPI32.DLL : Fichier=%1 Ligne=%2.
Произошла ошибка инициализации диспетчера транзакций XA MS DTC. Не удалось обнаружить некоторые необходимые функции LSA в ADVAPI32.DLL: файл=%1, строка=%2.
Ocorreu uma falha do Gerenciador de Transações XA do MS DTC durante a inicialização. Não foi possível localizar uma ou mais das funções LSA necessárias de ADVAPI32.DLL: Arquivo=%1 Linha=%2.
Error del Administrador de transacciones XA de MS DTC al inicializar. No encontró una o varias de las funciones LSA necesarias del archivo ADVAPI32.DLL: Archivo=%1, línea=%2.
Fehler bei der Initialisierung des XA-Transaktions-Managers von MS DTC. Mindestens eine der LSA-Funktionen, die aus ADVAPI32.DLL benötigt werden, konnte nicht gefunden werden: Datei=%1, Zeile=%2.
Initialisatie van MS DTC XA-transactiebeheer is mislukt. Eén of meer van de vereiste LSA-functies uit ADVAPI32.DLL kan niet worden gevonden: bestand=%1 regel=%2.
V průběhu inicializace došlo k chybě správce transakcí XA koordinátoru MS DTC. Nebylo možné najít jednu či více požadovaných funkcí LSA z knihovny ADVAPI32.DLL: soubor %1; řádek %2.
MS DTC XA -tapahtumanhallinta epäonnistui valmistelun aikana. Se ei löytänyt yhtä tai useampaa Advapi32.dll-tiedoston tarvitsemaa LSA-funktiota: tiedosto=%1, rivi=%2.
‏‏מנהל הטרנזקציות XA של MS DTC נכשל במהלך האתחול. לא היה באפשרותו לאתר פונקציה אחת או יותר של LSA שהוא צריך מ- ADVAPI32.DLL: ‏File=%1 Line=%2.
초기화하는 동안 MS DTC XA 트랜잭션 관리자에 오류가 발생했습니다. ADVAPI32.DLL에서 필요한 LSA 함수를 하나 이상 찾지 못했습니다. 파일=%1, 줄=%2.
Η διαχείριση συναλλαγών MS DTC XA απέτυχε κατά την προετοιμασία. Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός μίας ή περισσότερων συναρτήσεων LSA που απαιτούνται στο αρχείο ADVAPI32.DLL: Αρχείο=%1 Γραμμή=%2.
‏‏فشلت "إدارة معاملات MS DTC XA " أثناء بدء التشغيل. وتعذر عليها تحديد موقع واحدة أو أكثر من دوال LSA التي تتطلبها من ADVAPI32.DLL: الملف=%1 السطر=%2.
MS DTC XA Transaction Manager mislykkedes ved initialisering. En eller flere nødvendige LSA-funktioner fra ADVAPI32.DLL-filen kunne ikke findes: Fil=%1 Linje=%2.
Errore del gestore transazioni XA di MS DTC durante l'inizializzazione. Impossibile individuare una o più funzioni LSA richieste da ADVAPI32.DLL: file=%1, riga=%2.
MS DTC XA 交易管理員呼叫 XA 資源管理員的 xa_commit 函數。呼叫 xa_commit 函數失敗,其意外傳回碼 (%3): 檔案=%1 行=%2。
MS DTC XA 事务管理器调用了 XA 资源管理器的 xa_commit 函数。对 xa_commit 函数的调用失败,意外的返回代码 (%3): 文件=%1 行=%2。
MS DTC XA İşlem Yöneticisi, XA kaynak yöneticisinin xa_commit işlevini çağırdı. xa_commit işlevi çağrısı, beklenmeyen bir dönüş koduyla (%3) başarısız oldu: Dosya=%1 Satır=%2.
O gestor de transacções do MS DTC XA chamou a função xa_commit do gestor de recursos XA. A chamada à função xa_commit falhou com um erro inesperado devolvido (%3): Ficheiro=%1 Linha=%2.
MS DTC XA トランザクション マネージャは XA リソース マネージャの xa_commit 関数を呼び出しました。xa_commit 関数の呼び出しは、次の予期しないリターン コードを返し、失敗しました。(%3): ファイル = %1 行 = %2
XA-transaktionshanteraren för MS DTC anropade XA-resurshanterarens xa_commit-funktion. Anropet till xa_commit-funktionen misslyckades och en oväntad returkod returnerades (%3): Fil=%1 Rad=%2.
Menedżer transakcji XA usługi MS DTC wywołał funkcję xa_commit menedżera zasobów XA. Wywołanie funkcji xa_commit nie powiodło się i został zwrócony nieoczekiwany kod powrotny (%3): Plik=%1 Wiersz=%2.
Transaksjonsbehandling for MS DTC kalte XA-ressursbehandlingens xa_commit-funksjon. Kallet til xa_commit-funksjonen mislyktes med en uventet returkode (%3): Fil=%1 Linje=%2.
Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_commit függvényét hívta. Az xa_commit függvény hívása nem várt hiba (%3) miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
Le gestionnaire de transactions XA MS DTC a appelé la fonction xa_commit du gestionnaire de ressources XA. L'appel de la fonction xa_commit a échoué et a renvoyé un code inattendu (%3) : Fichier=%1 Ligne=%2.
Диспетчер транзакций XA MS DTC вызвал функцию xa_commit диспетчера ресурсов XA. Вызов функции xa_commit привел к ошибке с неожиданным кодом возврата (%3): файл=%1, строка=%2.
O Gerenciador de Transações XA do MS DTC chamou a função xa_commit do gerenciador de recursos XA. Ocorreu uma falha na chamada da função xa_commit com um código de retorno inesperado (%3): Arquivo=%1 Linha=%2.
El Administrador de transacciones XA de MS DTC llamó a la función xa_commit del administrador de recursos XA. Error al llamar a la función xa_commit con código de retorno inesperado (%3): Archivo=%1, línea=%2.
Der XA-Transaktions-Manager von MS DTC hat die "xa_commit"-Funktion des XA-Ressourcen-Managers aufgerufen. Der Aufruf von "xa_commit" ist mit einem unerwarteten Rückgabecode (%3) fehlgeschlagen: Datei=%1, Zeile=%2.
MS DTC XA-transactiebeheer heeft de functie xa_commit van XA-bronnenbeheer aangeroepen. De aanroep van de functie xa_commit is mislukt met een onverwachte retourcode (%3): bestand=%1 regel=%2.
Správce transakcí XA koordinátoru MS DTC volal funkci xa_commit správce prostředků XA. Volání funkce xa_commit se nezdařilo. Byl vrácen neočekávaný návratový kód (%3): soubor %1; řádek %2.
MS DTC XA -tapahtumienhallinta kutsui XA-resurssinhallinnan xa_commit-funktiota. Xa_commit-funktiokutsu epäonnistui ja odottamaton palautuskoodi palautettiin (%3): tiedosto=%1, rivi=%2.
‏‏מנהל הטרנזקציות XA של MS DTC קרא לפונקציה xa_commit של מנהל המשאבים של XA. הקריאה לפונקציה xa_commit נכשלה עם קוד חזרה בלתי צפוי (%3): File=%1 Line=%2.
MS DTC XA 트랜잭션 관리자가 XA 리소스 관리자의 xa_commit 함수를 호출했습니다. 예기치 않은 반환 코드(%3) 때문에 xa_commit 함수를 호출하지 못했습니다. 파일=%1, 줄=%2.
Έγινε κλήση της συνάρτησης xa_commit της διαχείρισης πόρων XA από τη διαχείριση συναλλαγών MS DTC XA. Η κλήση της συνάρτησης xa_commit απέτυχε με μη αναμενόμενο κωδικό επιστροφής (%3): Αρχείο=%1 Γραμμή=%2.
‏‏استدعت "إدارة معاملات MS DTC XA" الدالة xa_commit الخاصة بإدارة موارد XA . فشل استدعاء الدالة xa_commit برمز إرجاع غير متوقع (%3): الملف=%1 السطر=%2.
MS DTC XA Transaction Manager udførte et kald til funktionen xa_commit i XA Resource Manager. Kaldet til xa_commit mislykkedes med en uventet returkode (%3):Fil=%1 Linje=%2.
Il gestore transazioni XA di MS DTC ha chiamato la funzione xa_commit del gestore risorse XA. La chiamata alla funzione xa_commit non è riuscita. Codice restituito imprevisto (%3): file=%1, riga=%2.
See catalog page for all messages.