The service
Messages on page
------ Поддерживаемые команды DIAG ------
------ DIAG-kommandon som stöds ------
------ 支援的 DIAG 命令 ------
------ 支持的 DIAG 命令 ------
------ Desteklenen TANILAMA Komutları ------
----- Comandos DIAG Suportados ------
------ サポートされている DIAG コマンド ------
------ Obsługiwane polecenia DIAG ------
------ Támogatott DIAG parancsok ------
------ Commandes DIAG prises en charge ------
------ Comandos DIAG com Suporte ------
------ Comandos DIAG admitidos ------
------ Unterstützte DIAG-Befehle ------
------ Ondersteunde DIAG-opdrachten ------
------ Podporované příkazy DIAG ------
------ 지원되는 DIAG 명령 ------
------ Comandi DIAG supportati ------
------ Поддерживаемые команды CACHE ------
------ CACHE-kommandon som stöds ------
------ 支援的 CACHE 命令 ------
------ 支持的 CACHE 命令 ------
------ Desteklenen ÖNBELLEK Komutları ------
----- Comandos CACHE Suportados ------
------ サポートされている CACHE コマンド ------
------ Obsługiwane polecenia CACHE ------
------ Támogatott CACHE parancsok ------
------ Commandes CACHE prises en charge ------
------ Comandos CACHE com Suporte ------
------ Comandos CACHE admitidos ------
------ Unterstützte CACHE-Befehle ------
------ Ondersteunde CACHE-opdrachten ------
------ 지원되는 CACHE 명령 ------
------ Podporované příkazy CACHE ------
------ Comandi CACHE supportati ------
------ Поддерживаемые команды DOMAIN CACHE ------
------ DOMAIN CACHE-kommandon som stöds ------
------ 支援的 DOMAIN CACHE 命令 ------
------ 支持的 DOMAIN CACHE 命令 ------
------ Desteklenen ETKİ ALANI ÖNBELLEĞİ Komutları ------
----- Comandos DOMAIN CACHE Suportados ------
------ サポートされている DOMAIN CACHE コマンド ------
------ Obsługiwane polecenia DOMAIN CACHE ------
------ Támogatott DOMAIN CACHE parancsok ------
------ Commandes DOMAIN CACHE prises en charge ------
------ Comandos DOMAIN CACHE com Suporte ------
------ Comandos DOMAIN CACHE admitidos ------
------ Unterstützte DOMAIN CACHE-Befehle ------
------ Ondersteunde DOMAIN CACHE-opdrachten ------
------ Podporované příkazy DOMAIN CACHE ------
------ 지원되는 DOMAIN CACHE 명령 ------
------ Comandi CACHE DOMINI supportati ------
------ Поддерживаемые команды REFERRAL CACHE ------
------ REFERRAL CACHE-kommandon som stöds ------
------ 支援的 REFERRAL CACHE 命令 ------
------ 支持的 REFERRAL CACHE 命令 ------
------ Desteklenen BAŞVURU ÖNBELLEĞİ Komutları ------
----- Comandos REFERRAL CACHE Suportados ------
------ サポートされている REFERRAL CACHE コマンド ------
------ Obsługiwane polecenia REFERRAL CACHE ------
------ Támogatott REFERRAL CACHE parancsok ------
------ Commandes REFERRAL CACHE prises en charge ------
------ Comandos REFERRAL CACHE com Suporte ------
------ Comandos REFERRAL CACHE admitidos ------
------ Unterstützte REFERRAL CACHE-Befehle ------
------ Ondersteunde REFERRAL CACHE-opdrachten ------
------ Podporované příkazy REFERRAL CACHE ------
------ 지원되는 REFERRAL CACHE 명령 ------
------ Comandi CACHE RIFERIMENTI supportati ------
------ Поддерживаемые команды PROVIDER CACHE ------
------ PROVIDER CACHE-kommandon som stöds ------
------ 支援的 PROVIDER CACHE 命令 ------
------ 支持的 PROVIDER CACHE 命令 ------
------ Desteklenen SAĞLAYICI ÖNBELLEĞİ Komutları ------
----- Comandos PROVIDER CACHE Suportados ------
------ サポートされている PROVIDER CACHE コマンド ------
------ Obsługiwane polecenia PROVIDER CACHE ------
------ Támogatott PROVIDER CACHE parancsok ------
------ Commandes PROVIDER CACHE prises en charge ------
------ Comandos PROVIDER CACHE com Suporte ------
------ Comandos PROVIDER CACHE admitidos ------
------ Unterstützte PROVIDER CACHE-Befehle ------
------ Ondersteunde PROVIDER CACHE-opdrachten ------
------ Podporované příkazy PROVIDER CACHE ------
------ 지원되는 PROVIDER CACHE 명령 ------
------ Comandi CACHE PROVIDER supportati ------
Отображение, создание, удаление, импорт и экспорт корней пространства имен.
Visar,skapar,tar bort,importerar,exporterar namnområdesrötter.
顯示、建立、移除、匯入、匯出命名空間根目錄。
显示、创建、删除、导入、导出命名空间根。
Ad alanları köklerini görüntüler, oluşturur, kaldırır, alır, verir.
Apresenta, cria, remove, importa e exporta raízes de espaços de nomes.
名前空間ルートを表示、作成、削除、インポート、エクスポートします。
Wyświetla, tworzy, usuwa, importuje, eksportuje katalogi główne obszaru nazw.
Névtérgyökerek megjelenítése, létrehozása, eltávolítása, importálása és exportálása.
Affiche, crée, supprime, importe et exporte les racines d’espaces de noms.
Exibe, cria, remove, importa e exporta raízes de namespace.
Muestra, crea, quita, importa o exporta raíces de espacio de nombres.
Erstellt, entfernt, importiert und exportiert Namespacestämme und zeigt Namespacestämme an.
Hiermee worden de toegangspunten van naamruimten weergegeven, gemaakt, verwijderd, geïmporteerd of geëxporteerd.
Zobrazí, vytvoří, odebere, importujte nebo exportuje kořeny oborů názvů.
네임스페이스 루트를 표시, 작성, 제거하거나, 가져오거나 내보냅니다.
Visualizza, crea, rimuove, importa ed esporta le radici degli spazi dei nomi.
Создание доменного пространства имен.
Skapar ett nytt domänbaserat namnområde.
建立新網域命名空間。
创建一个基于域的新命名空间。
Yeni bir etki alanı tabanlı ad alanı oluşturur.
Cria um novo espaço de nomes baseado no domínio.
ドメイン ベースの新しい名前空間を作成します。
Tworzy nowy obszar nazw oparty na domenie.
Új tartományalapú névtér létrehozása.
Crée un espace de noms basé sur un domaine.
Cria um novo namespace baseado em domínio.
Crea un nuevo espacio de nombres basado en dominio.
Erstellt einen neuen domänenbasierten Namespace.
Hiermee wordt een nieuwe op een domein gebaseerde naamruimte gemaakt.
Vytvoří nový obor názvů založený na doméně.
새 도메인 기반 네임스페이스를 만듭니다.
Crea un nuovo spazio dei nomi basato su dominio.
Создание нового изолированного пространства имен.
Skapar ett nytt fristående namnområde.
建立新獨立命名空間。
创建一个独立的新命名空间。
Yeni bir tek başına ad alanı oluşturur.
Cria um novo espaço de nomes autónomo.
スタンドアロンの新しい名前空間を作成します。
Tworzy nowy autonomiczny obszar nazw.
Új különálló névtér létrehozása.
Crée un espace de noms autonome.
Cria um novo namespace autônomo.
Crea un nuevo espacio de nombres independiente.
Erstellt einen neuen eigenständigen Namespace.
Hiermee wordt een nieuwe zelfstandige naamruimte gemaakt.
Vytvoří nový samostatný obor názvů.
새 독립형 네임스페이스를 만듭니다.
Crea un nuovo spazio dei nomi autonomo.
Удаление пространства имен.
Tar bort namnområdet.
移除命名空間。
删除命名空间。
Ad alanını kaldırır.
Remove o espaço de nomes.
名前空間を削除します。
Usuwa obszar nazw.
Névtér eltávolítása.
Supprime l’espace de noms.
Remove o namespace.
Quita el espacio de nombres.
Entfernt den Namespace.
Hiermee wordt de naamruimte verwijderd.
Odebere obor názvů.
네임스페이스를 제거합니다.
Rimuove lo spazio dei nomi.
Импорт пространства имен из другого пространства имен или файла.
Importerar namnområdet från ett annat namnområde eller en fil.
從其他命名空間或檔案匯入命名空間。
从另一个命名空间或文件中导入命名空间。
Ad alanını başka bir ad alanından veya dosyadan alır.
Importa o espaço de nomes a partir de outro espaço de nomes ou ficheiro.
名前空間を別の名前空間またはファイルからインポートします。
Importuje obszar nazw z innego obszaru nazw lub pliku.
Névtér importálása másik névtérből vagy fájlból.
Importe l’espace de noms à partir d’un autre espace de noms ou fichier.
Importa o namespace de outro namespace ou de um arquivo.
Importa el espacio de nombres desde otro espacio de nombres o desde un archivo.
Importiert den Namespace aus einem anderen Namespace oder einer Datei.
Hiermee wordt de naamruimte uit een andere naamruimte of een ander bestand geïmporteerd.
Importuje obor názvů z jiného oboru názvů nebo ze souboru.
다른 네임스페이스 또는 파일에서 네임스페이스를 가져옵니다.
Importa lo spazio dei nomi da un altro spazio dei nomi o da un file.
See catalog page for all messages.