The service
Messages on page
Широковещательный адрес
Broadcast-adress
廣播位址
广播地址
Yayın Adresi
브로드캐스트 주소
Endereço de difusão
ブロードキャスト アドレス
Adres emisji
Szórási cím
Adresse de diffusion
Endereço de Difusão
Dirección de difusión
Broadcastadresse
Broadcast-adres
Adresa pro všesměrové vysílání
Indirizzo broadcast
Широковещательный адрес
Broadcast-adress
廣播位址
广播地址
Yayın adresi
브로드캐스트 주소
Endereço de difusão
ブロードキャスト アドレス
Adres emisji
Szórási cím
Adresse de diffusion
Endereço de difusão
Dirección de difusión
Broadcastadresse
Broadcast-adres
Adresa pro všesměrové vysílání
Indirizzo broadcast
Выполнять определение маски
Sök nätmask
執行遮罩探索
执行掩码发现
Maske Bulma Gerçekleştir
마스크 검색 수행
Executar Detecção de Máscara
マスク発見の実行
Odnajdź maskę
Maszkfelfedezés végrehajtása
Découvrir le masque
Executar Descoberta de Máscara
Realizar detección de máscaras
Maskensuche ausführen
Masker-discovery uitvoeren
Provést zjišťování masek.
Esecuzione individuazione mask
Клиент должен использовать ICMP для определения маски подсети.
Klienten bör använda ICMP vid sökning efter nätmask.
用戶端應該使用 ICMP 進行子網路遮罩探索。
客户端应使用 ICMP 来发现子网掩码。
Alt ağ maskesi bulma için istemcinin ICMP kullanması gerekir.
클라이언트가 서브넷 마스크 검색에 ICMP를 사용해야 합니다.
O cliente deve utilizar ICMP para identificação de máscaras de sub-rede.
クライアントはサブネット マスク発見に ICMP を使用
Klient powinien używać protokołu ICMP do odnajdywania maski podsieci.
Az ügyfélnek ICMP-t kell használni az alhálózati maszk felfedezéséhez.
Le client doit utiliser ICMP pour découvrir le masque de sous-réseau.
O cliente deve usar ICMP para descoberta de máscara de sub-rede.
El cliente debería usar ICMP para la detección de máscaras de subred.
ICMP zur Subnetzmaskenanfrage verwenden
De client moet ICMP gebruiken voor subnetmasker-discovery
Pro zjišťování masek by měl klient použít protokol ICMP.
Il client deve utilizzare ICMP per l'individuazione della subnet mask.
Предоставление маски
Maskleverantörsalternativ
遮罩提供者選項
掩码提供者选项
Sağlayıcıyı Maskele Seçeneği
마스크 공급자 옵션
Opção de Fornecedor de Máscara
マスク サプライヤ オプション
Opcja dostawcy masek
Maszk szolgáltatójának beállítása
Option de fourniture de masque
Opção de Fornecedor de Máscara
Opción de proveedor de máscaras
Händleroption für Maske
Maskeraanbiedingsoptie
Možnost poskytovatele masek
Opzione fornitore mask
Клиент должен отвечать по протоколу ICMP на запросы о маске подсети.
Klienten bör besvara nätmaskbegäranden med ICMP.
用戶端應透過 ICMP 回應子網路遮罩要求。
客户端应通过 ICMP 响应子网掩码请求。
İstemcinin alt ağ maskesi isteklerini ICMP üzerinden yanıtlaması gerekir.
클라이언트는 ICMP를 통하여 서브넷 마스크 요청에 응답해야 합니다.
O cliente deve responder a pedidos de máscaras de sub-rede através de ICMP.
クライアントは ICMP 経由でサブネット マスク要求に応答
Klient powinien odpowiedzieć na żądania maski podsieci przez protokół ICMP.
Az ügyfélnek válaszolnia kell ha alhálózati kérelem érkezik az ICMP használatával.
Le client doit répondre aux demandes du masque de sous-réseau via ICMP.
O cliente deve responder às solicitações de máscara de sub-rede via ICMP.
El cliente debería responder a las solicitudes de máscaras de subred a través de ICMP.
Über ICMP auf Subnetzmaskenanforderungen antworten
De client moet reageren op subnetmaskeraanvragen via ICMP
Na požadavky masek podsítí by měl klient odpovídat pomocí protokolu ICMP.
Il client deve rispondere a richieste di subnet mask tramite ICMP.
Обнаружение маршрутизатора
Sök router
執行路由器探索
执行路由器发现
Yönlendirici Bulma Gerçekleştir
수행 라우터 검색
Executar Detecção de Router
ルーター発見の実行
Odnajdź router
Útválasztó-felfedezés végrehajtása
Découvrir les routeurs
Executar Descoberta de Roteador
Realizar detección de enrutadores
Routersuche ausführen
Router-discovery uitvoeren
Provést zjišťování směrovačů .
Esecuzione individuazione router
Клиент должен запрашивать маршрутизаторы, соответствующие RFC 1256.
Klienten bör bjuda in routrar enl. RFC 1256.
用戶端應要求路由器使用 RFC 1256。
客户端应使用 RFC 1256 请求路由器。
İstemcinin yönlendiricileri RFC 1256 kullanarak istemesi gerekir.
클라이언트는 RFC 1256을 사용하여 라우터를 검색해야 합니다.
O cliente deve solicitar routers utilizando RFC 1256.
クライアントは RFC 1256 を使ってルーターを要請
Klient powinien przesyłać żądania do routerów zgodnie ze standardem RFC 1256.
Az ügyfélnek az RFC 1256 használatával kell megszólítania az útválasztót.
Le client doit solliciter les routeurs en utilisant le document RFC 1256
O cliente deve solicitar roteadores usando RFC 1256.
El cliente debería solicitar enrutadores mediante RFC 1256.
Routeranfragen gemäß RFC 1256 ausführen
Client moet routers vragen via RFC 1256
Klient by měl oslovovat směrovače pomocí RFC 1256.
Il client deve richiedere i router in base a RFC 1256.
Адрес запроса маршрутизаторов
Routerns inbjudningsadress
路由器請求位址
路由器请求地址
Yönlendirici İsteme Adresi
라우터 요청 주소
Endereço de Solicitação de Routers
ルーター要請アドレス
Adres wymagany przez router
Az útválasztó megszólítási címe
Adresse de sollicitations de routeur
Endereço de Solicitação de Roteador
Dirección de solicitud de enrutadores
Routeranfrageadresse
Routeraanvraagadres
Adresa oslovování směrovače
Indirizzo richiesta router
Адрес, используемый для запроса маршрутизаторов
Använd den här adressen för routerinbjudningar
用於路由器請求的位址
供路由器请求使用的地址
Yönlendirici isteme için kullanılacak adres
라우터 요청에 사용할 주소
Endereço a utilizar para solicitação de routers
ルーター要請に使用するアドレス
Adres do użycia na żądanie routera
Az útválasztó megszólításához használt cím
Adresse à utiliser pour les sollicitations du routeur
Endereço a ser usado na solicitação de roteador
Dirección para solicitar enrutadores
Adresse für Routeranfragen
Te gebruiken adres voor aanvragen van routers
Adresa použitá při oslovování směrovače
Indirizzo da utilizzare per la richiesta di router
See catalog page for all messages.