The service
Messages on page
Это событие возникает при сбое сценария
Händelsen utlöses när ett scenario misslyckas
狀況失敗時便會引發此事件
当解决方案失败时出现该事件
Bu olay bir senaryo başarısız olduğunda ortaya çıkar
시나리오 실패 시 이 이벤트가 발생합니다.
Este evento é desencadeado quando um cenário falhar
このイベントはシナリオが失敗したときに発生します
To zdarzenie powstaje, gdy wykonanie scenariusza nie powiedzie się.
Denne hendelsen oppstår når et scenario mislykkes
Ez az esemény akkor jelentkezik, ha hibával leáll egy forgatókönyv
Cet événement est déclenché quand un scénario échoue
Este evento é ocasionado quando um cenário falha
Este evento se provoca cuando se produce un error en el escenario.
Dieses Ereignis wird bei einem Szenariofehler aufgerufen.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer een scenario mislukt
Tato událost je vyvolána, pokud se scénář nezdaří
Tämä tapahtuma kutsutaan, kun skenaario epäonnistuu
‏‏אירוע זה עולה כאשר תרחיש נכשל
Αυτό το συμβάν εμφανίζεται, όταν αποτυγχάνει κάποιο σενάριο
‏‏يتم رفع هذا الحدث عند تعرض سيناريو للفشل
Denne hændelse forekommer, når et scenarium mislykkes
Questo evento viene generato in caso di esito negativo di uno scenario
Модуль диагностики переведен в поврежденное состояние
En diagnostisk modul markerades som skadad
診斷模組已移至中斷狀態
诊断模块被移入了故障状态
Tanılama modülü hatalı bir duruma geçirildi
진단 모듈이 중단된 상태로 바뀌었습니다.
Um módulo de diagnóstico foi movido para um estado interrompido
診断モジュールは破損状態になりました
Moduł diagnostyczny został przeniesiony do stanu przerwania.
En diagnosemodul ble flyttet til en feilaktig tilstand
Egy diagnosztikai modul átkerült meghibásodott állapotba
Un module de diagnostic a été placé dans un état défectueux
Um módulo de diagnóstico foi movido para um estado ignorado
Un módulo de diagnóstico pasó a un estado interrumpido.
Ein Diagnosemodul wurde in den Status "Fehlerhaft" gesetzt.
Een diagnostische module is verplaatst naar een gebroken status
Modul diagnostiky přešel do stavu porušení
Diagnostiikkamoduuli siirrettiin katkaisutilaan
‏‏מודול אבחון הועבר למצב מנותק
Μια μονάδα διαγνωστικών μετακινήθηκε με κατεστραμμένη κατάσταση
‏‏تم تغيير حالة وحدة تشخيص نمطية إلى حالة غير سليمة
Et diagnosticeringsmodul blev flyttet til en afbrudt tilstand
Un modulo di diagnostica è stato posto in uno stato di interruzione
Событие отладки
Felsökningshändelse
偵錯事件
调试事件
Hata ayıklama olayı
디버그 이벤트
Evento de depuração
デバッグ イベント
Zdarzenie debugowania
Feilsøkingshendelse
Hibakeresési esemény
Événement de débogage
Depurar evento
Evento de depuración
Debugereignis
Foutopsporingsgebeurtenis
Událost ladění
Virheenkorjaustapahtuma
‏‏אירוע איתור באגים
Συμβάν εντοπισμού σφαλμάτων
‏‏حدث تصحيح أخطاء
Fejlfindingshændelse
Evento di debug
Это событие вызывается из функции ServiceMain для данной службы
Händelsen utlöses vid ServiceMain för tjänsten
此事件是在服務的 ServiceMain 引發
在服务的 ServiceMain 上出现此事件
Bu olay, hizmetle ilgili ServiceMain'de oluşur
서비스의 ServiceMain에서 이 이벤트가 발생합니다.
Este evento é accionado em ServiceMain do serviço
このイベントはサービスの ServiceMain で発生します
To zdarzenie powstaje w funkcji ServiceMain dla danej usługi.
Denne hendelsen oppstår ved ServiceMain for tjenesten
Ez az esemény a szolgáltatás ServiceMain függvényében következik be
Cet événement est déclenché au niveau de la fonction ServiceMain pour le service
Este evento é ocasionado no ServiceMain para o serviço
Este evento se provoca en ServiceMain para el servicio.
Dieses Ereignis wird beim ServiceMain für den Dienst aufgerufen.
Deze gebeurtenis wordt gestart op de ServiceMain voor de service
Tato událost je vyvolána v modulu ServiceMain pro službu
Tämä tapahtuma havaitaan palvelun ServiceMain-kohteessa
‏‏אירוע זה עולה ב- ServiceMain עבור השירות
Αυτό το συμβάν εμφανίζεται ServiceMain για την υπηρεσία
‏‏يتم رفع هذا الحدث في ServiceMain الخاصة بالخدمة
Denne hændelse forekommer ved ServiceMain for tjenesten
Questo evento viene generato al ServiceMain del servizio
Это событие возникает, когда служба DPS сообщает SCM о том, что она находится в состоянии RUNNING
Händelsen utlöses när DPS signalerar RUNNING till SCM
當 DPS 告知 SCM 它的狀態為 RUNNING 時便會引發此事件
当 DPS 向 SCM 通知其状态为 RUNNING 时出现此事件
Bu olay, DPS kendi durumunu SCM'ye ÇALIŞIYOR olarak bildirdiğinde ortaya çıkar
이 이벤트는 DPS가 해당 상태를 RUNNING으로 SCM에 신호할 때 발생합니다.
Este evento é accionado quando o DPS indica o respectivo estado como estando EM EXECUÇÃO ao SCM
このイベントは、DPS が SCM に対して状態を RUNNING と通知したときに発生します
To zdarzenie powstaje, gdy usługa DPS informuje menedżera SCM, że jej stanem jest RUNNING.
Denne hendelsen oppstår når DPS signaliserer sin status som KJØRER til SCM
Ez az esemény akkor következik be, amikor a Diagnosztikai házirend szolgáltatás azt jelzi az SCM felé, hogy állapota RUNNING
Cet événement est déclenché quand le service de stratégie de diagnostic signale que son état est En cours d’exécution au SCM
Este evento é ocasionado quando o DPS sinaliza seu status como RUNNING ao SCM
Este evento se provoca cuando el DPS indica al SCM que su estado es RUNNING.
Dieses Ereignis wird aufgerufen, wenn der DPS seinen Status als "wird ausgeführt" an den SCM übermittelt.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer de DPS voor zichzelf de status RUNNING doorgeeft aan de SCM
Tato událost je vyvolána, když dá služba DPS signál o svém stavu jako SPUŠTĚNÉM do modulu SCM
Tätä tapahtumaa kutsutaan, kun diagnostiikkakäytäntöpalvelu ilmoittaa tilakseen RUNNING palvelujen ohjauksen hallinnalle
‏‏אירוע זה עולה כאשר ה- DPS מאותת על מצבו כ- RUNNING ל- SCM
Αυτό το συμβάν εμφανίζεται, όταν η υπηρεσία πολιτικής διαγνωστικών επισημαίνει την κατάστασή της ως RUNNING στο SCM
‏‏يتم رفع هذا الحدث عند قيام DPS بإرسال إشارة إلى SCM تُفيد بأن حالتها RUNNING
Denne hændelse forekommer, når Diagnosticeringspolitiks signalerer sin status som KØRENDE til SCM
Questo evento viene generato quando il Servizio criteri di diagnostica segnala il proprio stato come RUNNING a SCM
Это событие возникает, когда служба получает уведомление от SCM об остановке или выгрузке из памяти
Händelsen utlöses när tjänsten tar emot ett avslutnings- eller stoppmeddelande från SCM
服務收到 SCM 的關閉/停止通知時便會引發此事件
当服务收到来自 SCM 的关闭/停止通知时出现此事件
Bu olay, hizmet SCM'den bir kapatma/durdurma bildirimi aldığında ortaya çıkar
이 이벤트는 서비스가 SCM으로부터 종료/중지 알림을 받을 때 발생합니다.
Este evento é accionado quando o serviço recebe uma notificação de encerramento/paragem do SCM
このイベントは、サービスが SCM からシャットダウン/停止通知を受け取ったときに発生します
To zdarzenie powstaje, gdy usługa odbierze powiadomienie o zamknięciu/zatrzymaniu od menedżera SCM.
Denne hendelsen oppstår når tjenesten mottar et varsel om avslutning/stopp fra SCM
Ez az esemény akkor következik be, amikor a szolgáltatás leállítási jelzést kap a szolgáltatásvezérlő kezelőjétől
Cet événement est déclenché quand le service reçoit du SCM une notification de fin/d’arrêt
Este evento é ocasionado quando o serviço recebe uma notificação de desligamento/parada do SCM
Este evento se provoca cuando el servicio recibe una notificación de cierre o detención del SCM.
Dieses Ereignis wird aufgerufen, wenn der Dienst eine Herunterfahren/Beenden-Benachrichtigung vom SCM empfängt.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer de service een kennisgeving voor stoppen/afsluiten ontvangt van de SCM
Tato událost je vyvolána, jakmile služba obdrží oznámení o spuštění/ukončení z modulu SCM
Tätä tapahtumaa kutsutaan, kun palvelu vastaanottaa sulkemis- tai lopetusilmoituksen palvelujen ohjauksen hallinnalta
‏‏אירוע זה עולה כאשר השירות מקבל הודעת כיבוי/עצירה מה- SCM
Αυτό το συμβάν εμφανίζεται, όταν η υπηρεσία λαμβάνει μια ενημέρωση τερματισμού/διακοπής από το SCM
‏‏يتم رفع هذا الحدث عند تلقي الخدمة إعلام بالتوقف/إيقاف التشغيل من SCM
Denne hændelse forekommer, når tjenesten modtager en besked om lukning/stop fra SCM
Questo evento viene generato quando il servizio riceve una notifica di arresto/interruzione da SCM
Это событие возникает, когда служба успешно остановлена
Händelsen utlöses när tjänsten stoppas utan fel
順利停止服務時便會引發此事件
当服务成功停止时出现此事件
Bu olay, hizmet başarılı şekilde durdurulduğunda ortaya çıkar
이 이벤트는 서비스가 중지되었을 때 발생합니다.
Este evento é accionado quando o serviço é parado com êxito
このイベントは、サービスが正常に停止したときに発生します
To zdarzenie powstaje, gdy usługa zostanie zatrzymana pomyślnie
Denne hendelsen starter når tjenesten har blitt stoppet
Ez az esemény akkor következik be, amikor a szolgáltatás sikeresen leállt
Cet événement est déclenché quand le service est arrêté correctement
Este evento é ocasionado quando o serviço é interrompido com sucesso
Este evento se provoca cuando el servicio se detiene correctamente.
Dieses Ereignis wird aufgerufen, wenn der Dienst erfolgreich beendet wurde.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer de service is gestopt
Tato událost je vyvolána po úspěšném zastavení služby.
Tätä tapahtumaa kutsutaan, kun palvelu pysäytetään
‏‏אירוע זה עולה כאשר השירות מופסק בהצלחה
Αυτό το συμβάν εμφανίζεται, όταν η υπηρεσία έχει διακοπεί με επιτυχία
‏‏يتم رفع هذا الحدث عندما يتم إيقاف الخدمة بنجاح
Denne hændelse forekommer, når tjenesten er stoppet
Questo evento viene generato quando il servizio viene interrotto correttamente
Это событие возникает, когда служба DPS обновляет групповую политику
Händelsen utlöses när DPS uppdaterar grupprincipen
當 DPS 重新整理群組原則時便會引發此事件
当 DPS 刷新组策略时出现此事件
Bu olay, DPS grup ilkesini yenilerken ortaya çıkar
이 이벤트는 DPS가 그룹 정책을 새로 고칠 때 발생합니다.
Este evento é accionado quando o DPS actualiza a política de grupo
このイベントは DPS がグループ ポリシーを更新したときに発生します
To zdarzenie powstaje, gdy usługa DPS odświeża zasady grupy.
Denne hendelsen oppstår når DPS oppfrisker gruppepolicyen
Cet événement est déclenché quand le service de stratégie de diagnostic actualise une stratégie de groupe
Este evento é ocasionado quando o DPS atualiza a diretiva de grupo
Este evento se provoca cuando el DPS actualiza la directiva de grupo.
Dieses Ereignis wird aufgerufen, wenn der DPS die Gruppenrichtlinie aktualisiert.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer het groepsbeleid wordt vernieuwd
Tato událost je vyvolána, když služba DPS obnoví zásady skupiny
Tätä tapahtumaa kutsutaan, kun diagnostiikkakäytäntöpalvelu päivittää ryhmäkäytännön
‏‏אירוע זה עולה כאשר DPS מרענן מדיניות קבוצתית
Αυτό το συμβάν εμφανίζεται, όταν η υπηρεσία πολιτικής διαγνωστικών ανανεώνει την πολιτική ομάδας
‏‏يتم رفع هذا الحدث عند قيام DPS بتحديث نهج المجموعة
Denne hændelse forekommer, når Diagnosticeringspolitik opdaterer gruppepolitik
Questo evento viene generato quando il Servizio criteri di diagnostica aggiorna i criteri di gruppo
Ez az esemény akkor következik be, amikor a Diagnosztikai házirend szolgáltatás frissíti a csoportházirendet
Жизненный цикл сценария
Livscykel för scenario
狀況週期
方案生命周期
Senaryo Yaşam Döngüsü
시나리오 수명 주기
Ciclo de Vida do Cenário
シナリオ ライフサイクル
Czas trwania scenariusza
Scenariolivssyklus
Forgatókönyv-életciklus
Cycle de vie du scénario
Ciclo de vida do cenário
Ciclo de vida de escenario
Szenariozyklus
Scenariolevenscyclus
Životnost scénáře
Skenaarion elinkaari
‏‏מחזור חיי תרחיש
Κύκλος ζωής σεναρίου
‏‏دورة حياة السيناريو
Livscyklus for scenarium
Ciclo di vita dello scenario
Задание отладки
Felsökningsaktivitet
偵錯工作
调试任务
Hata ayıklama görevi
디버그 작업
Tarefa de depuração
デバッグ タスク
Zadanie debugowania
Feilsøkingsoppgave
Tâche de débogage
Tarefa de depuração
Tarea de depuración
Debugtask
Foutopsporingstaak
Úkol ladění
Virheenkorjaustehtävä
‏‏משימת ניפוי שגיאות
Εργασία εντοπισμού σφαλμάτων
‏‏مهمة تصحيح أخطاء
Fejlfindingsopgave
Attività di debug
Hibakeresési feladat
See catalog page for all messages.