The service
Messages on page
%2 драйвер был запущен.
%2 drivrutinen har startats.
%2 驅動程式已啟動。
%2 驱动程序已经启动。
%2 sürücü başlatıldı.
%2 드라이버가 시작되었습니다.
%2 O controlador foi iniciado.
%2 ドライバは開始されました。
%2 Sterownik został uruchomiony.
%2 Driveren har blitt startet.
%2 illesztőprogram elindult.
%2 pilote avait été démarré.
%2 driver iniciado.
Se inició el controlador %2.
%2 Treiber wurde gestartet.
%2 Stuurprogramma is gestart.
Ovladač %2 byl spuštěn.
%2 ohjain oli käynnistetty.
‏‏%2 מנהל ההתקן הופעל.
%2 το πρόγραμμα οδήγησης ξεκίνησε.
‏‏%2 تم تشغيل برنامج التشغيل.
%2 driveren er startet.
%2 driver avviato.
%2 Устройство Intel(R) 82566 LAN вошло в режим ACBS.
%2 Enheten Intel(R) 82566 LAN Device har försatts i ACBS-läge.
%2 Intel(R) 82566 區域網路裝置已經進入 ACBS 模式。
%2 Intel(R) 82566 局域网设备已进入 ACBS 模式。
%2 Intel(R) 82566 LAN Aygıtı ACBS moduna girdi.
%2 Intel(R) 82566 LAN 장치가 ACBS 모드로 설정되었습니다.
%2 O Dispositivo de LAN Intel(R) 82566 entrou no modo ACBS.
%2 Intel(R) 82566 LAN デバイスは ACBS モードに入りました。
%2 Urządzenie Intel(R) 82566 LAN przeszło w tryb ACBS.
%2 Intel(R) 82566-lokalnettenheten har gått inn i ACBS-modus.
%2 Az Intel(R) 82566 LAN eszköz ACBS módba lépett.
%2 Le périphérique réseau Intel(R) 82566 est passé en mode ACBS.
%2 O Dispositivo Intel(R) 82566 LAN entrou no modo ACBS.
%2 El dispositivo LAN Intel(R) 82566 entró en modo ACBS.
%2 Das Intel(R) 82566 LAN-Gerät ist im ACBS-Modus.
%2 De ACBS-modus is ingeschakeld voor het Intel(R) 82566 LAN-apparaat.
%2 Zařízení Intel(R) 82566 LAN přešlo do režimu ACBS.
%2 Intel(R) 82566 LAN -laite on siirtynyt ACBS-tilaan.
‏‏%2 התקן ה- LAN של Intel(R) 82566 נכנס למצב ACBS.
%2 Η συσκευή Intel(R) 82566 LAN έχει μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας ACBS.
‏‏%2 لقد تم تشغيل جهاز الشبكة المحلية Intel(R) 82566 لوضع ACBS.
%2 Intel(R) 82566 LAN-enhed har startet ACBS-tilstand.
%2 Dispositivo LAN Intel(R) 82566: inizio modalità ACBS.
%2 Устройство Intel(R) 82566 LAN вышло из режима ACBS.
%2 Enheten Intel(R) 82566 LAN Device har lämnat ACBS-läge.
%2 Intel(R) 82566 區域網路裝置已經離開 ACBS 模式。
%2 Intel(R) 82566 局域网设备已退出 ACBS 模式。
%2 Intel(R) 82566 LAN Aygıtı ACBS modundan çıktı.
%2 Intel(R) 82566 LAN 장치가 ACBS 모드를 끝냈습니다.
%2 O Dispositivo de LAN Intel(R) 82566 saiu do modo ACBS.
%2 Intel(R) 82566 LAN デバイスは ACBS モードを終了しました。
%2 Urządzenie Intel(R) 82566 LAN wyszło z trybu ACBS.
%2 Intel(R) 82566-lokalnettenheten har avsluttet ACBS-modus.
%2 Az Intel(R) 82566 LAN eszköz kilépett az ACBS módból.
%2 Le périphérique réseau Intel(R) 82566 est sorti du mode ACBS.
%2 O Dispositivo Intel(R) 82566 LAN saiu do modo ACBS.
%2 El dispositivo LAN Intel(R) 82566 salió del modo ACBS.
%2 Das Intel(R) 82566 LAN-Gerät hat den ACBS-Modus beendet.
%2 De ACBS-modus is uitgeschakeld voor het Intel(R) 82566 LAN-apparaat.
%2 Zařízení Intel(R) 82566 LAN přešlo z režimu ACBS.
%2 Intel(R) 82566 LAN -laite on poistunut ACBS-tilasta.
‏‏%2 התקן ה- LAN של Intel(R) 82566 יצא ממצב ACBS.
%2 Η συσκευή Intel(R) 82566 LAN έχει τερματίσει την κατάσταση λειτουργίας ACBS.
‏‏%2 لقد تم إنهاء جهاز الشبكة المحلية Intel(R) 82566 لوضع ACBS.
%2 Intel(R) 82566 LAN-enhed har afsluttet ACBS-tilstand.
%2 Dispositivo LAN Intel(R) 82566: fine modalità ACBS.
%2 неправильно настроен. Адаптер не может обрабатывать функции удаленного управления и одновременно входить в сетевую группу.
%2 är felaktigt konfigurerad. Nätverkskortet kan inte utföra fjärrhanteringsfunktionerna och vara medlem i ett nätverksteam samtidigt.
%2 未正确配置。 适配器无法处理远程管理功能并同时成为网络组的成员。
%2 hatalı yapılandırıldı. Bağdaştırıcı bir ağ ekibinin üyesi olup aynı zamanda uzaktan yönetim özelliklerini işleyemez.
%2 未適當地設定。 介面卡無法處理遠端管理功能並同時成為網路團隊的成員。
%2이(가) 올바르게 구성되어 있지 않습니다. 네트워크 팀의 구성원 상태를 유지하면서 어댑터에서 원격 관리 기능을 처리할 수 없습니다.
%2 está configurado incorrectamente. A placa não consegue processar as funcionalidades de gestão remota e, ao mesmo tempo, pode ser membro de uma equipa de rede.
%2 の構成は正しくありません。 アダプタは、同時に、リモート管機能を処理し、ネットワーク チームのメンバであることはできません。
Karta %2 nie jest skonfigurowana prawidłowo. Nie może ona jednocześnie obsługiwać funkcji zdalnego zarządzania i być elementem członkowskim zespołu sieciowego.
%2 er feil konfigurert. Kortet kan ikke håndtere de eksterne administrasjonsfunksjonene og være medlem av et nettverksteam samtidig.
%2 hibásan van konfigurálva. Az adapter nem tud egyszerre távfelügyeleti funkciókat kezelni és hálózati csoport tagjaként működni.
%2 n'est pas configuré correctement. La carte ne peut pas traiter les fonctionnalités de gestion à distance et être membre d'une équipe réseau simultanément.
%2 não está configurado corretamente. O adaptador não pode processar os recursos de gerenciamento remoto e ser um membro de um agrupamento de rede ao mesmo tempo.
%2 no está configurado correctamente. El adaptador no puede procesar las características de administración remota y ser un miembro de un equipo de la red al mismo tiempo.
%2 ist fehlerhaft konfiguriert. Der Adapter kann nicht gleichzeitig die Remoteverwaltungsfunktionen verarbeiten und Mitglied des Netzwerks sein.
%2 is onjuist geconfigureerd. De adapter kan niet tegelijkertijd de functies voor extern beheer verwerken en lid zijn van een netwerkteam.
Připojení %2 je nakonfigurováno nesprávně. Adaptér nemůže zpracovávat funkce vzdálené správy a zároveň být členem síťového týmu.
%2 on määritetty väärin. Sovitin ei voi käsitellä etähallintatoimintoja ja olla verkkoryhmän jäsen samanaikaisesti.
‏‏תצורת %2 לא נקבעה כהלכה. למתאם אין אפשרות לעבד את תכונות הניהול מרחוק ולהיות חבר בצוות רשת בו-זמנית.
Ο %2 δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Ο προσαρμογέας δεν μπορεί να επεξεργαστεί τις δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης και ταυτόχρονα να είναι μέλος μια ομάδας δικτύου.
‏‏تم تكوين %2 بطريقة خاطئة. يتعذر على المحول معالجة ميزات الإدارة عن بُعد، كما يتعذر عليه أن يكون عضوًا في فريق الشبكة في نفس الوقت.
%2 er forkert konfigureret. Netværkskortet kan ikke behandle fjernadministrationsfunktioner og være medlem af en netværksgruppe på samme tid.
Configurazione di %2 non corretta. La scheda non può eseguire le funzionalità di gestione remota ed essere membro di un gruppo di rete contemporaneamente.
%2 Связь установлена.
%2 Länk har upprättats.
%2 已建立連結。
%2 链接已经建立
%2 Bağlantı kuruldu.
%2 연결되었습니다.
%2 Ligação estabelecida.
%2 リンクは確立されました。
%2 Połączenie zostało nawiązane.
%2 Koblingen er opprettet.
%2 A kapcsolat létrejött.
%2 La liaison a été établie.
%2 Conexão estabelecida.
%2 Se estableció un vínculo.
%2 Verbindung wurde hergestellt.
%2 De koppeling is gemaakt.
%2 Propojení bylo vytvořeno.
%2 Linkki on muodostettu.
‏‏%2 נוצר קישור.
%2 Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε.
‏‏%2 تم تأسيس الارتباط.
%2 Forbindelsen blev oprettet.
%2 Collegamento stabilito.
%2 Связь потеряна.
%2 Länk har avbrutits.
%2 已遺失連結。
%2 链接已丢失。
%2 Bağlantı kaybedildi.
%2 연결이 끊어졌습니다.
%2 Ligação perdida.
%2 リンクが失われました。
%2 Połączenie zostało utracone.
%2 Koblingen ble brutt.
%2 A kapcsolat megszakadt.
%2 La liaison a été perdue.
%2 Conexão perdida.
%2 Se perdió el vínculo.
%2 Verbindung wurde getrennt.
%2 De koppeling is verbroken.
%2 Propojení bylo ztraceno.
%2 Linkki on katkennut.
‏‏%2 קישור אבד.
%2 Η σύνδεση χάθηκε.
‏‏%2 تم فقد الارتباط.
%2 Forbindelsen blev afbrudt.
%2 Collegamento interrotto.
%2 Связь работает.
%2 Länk är tillgänglig.
%2 連結已啟動。
%2 链接已打开。
%2 Bağlantı açık.
%2 연결을 사용 중입니다.
%2 Ligação activa.
%2 リンクは使用可能です。
%2 Połączenie działa.
%2 Koblingen er oppe.
%2 A kapcsolat él.
%2 La liaison est en service.
%2 Conexão ativada.
%2 El vínculo está activo.
%2 Verbindung ist hergestellt.
%2 De koppeling is actief.
%2 Propojení je funkční.
%2 Linkki on toiminnassa.
‏‏%2 קישור פעיל.
%2 Η σύνδεση λειτουργεί.
‏‏%2 الارتباط يعمل.
%2 Forbindelsen er oprettet.
%2 Il collegamento è attivo.
%2 Связь не работает.
%2 Länk är otillgänglig.
%2 連結已結束。
%2 链接已关闭。
%2 Bağlantı kapalı.
%2 연결되어 있지 않습니다.
%2 Ligação inactiva.
%2 リンクがダウンしています。
%2 Połączenie nie działa.
%2 Koblingen er nede.
%2 A kapcsolat nem él.
%2 La liaison est interrompue.
%2 Conexão desativada.
%2 El vínculo está inactivo.
%2 Verbindung ist getrennt.
%2 De koppeling is niet meer actief.
%2 Propojení není funkční.
%2 Linkki ei ole toiminnassa.
‏‏%2 קישור מושבת.
%2 Η σύνδεση διακόπηκε.
‏‏%2 الارتباط لا يعمل.
%2 Der er ikke forbindelse.
%2 Il collegamento non è attivo.
%2 Контроллер гигабитной сети обнаружил одну или несколько некритичных ошибок четности при обращении к памяти.
%2 Ett eller flera mindre allvarliga minnesparitetsfel har upptäckts i gigabit-nätverksstyrenheten.
%2 已在 Gigabit 網路控制卡中偵測到一或多個非嚴重的記憶體同位錯誤。
%2 在 gigabit 网络控制器中已检测到一个或多个非关键内存奇偶校验错误。
%2 Gigabit ağ denetleyicisinde, bir veya daha çok önemli olmayan bellek eşliği hatası algılandı.
%2 기가비트 네트워크 컨트롤러에서 단순한 메모리 패리티 오류가 하나 이상 검색되었습니다.
%2 Foram detectados um ou mais erros de paridade de memória não críticos no controlador de rede Gigabit.
%2 ギガビット ネットワーク コントローラで、1 つ以上の重大でないメモリ パリティ エラーが検出されました。
%2 Na kontrolerze sieci gigabitowej wykryto co najmniej jeden niekrytyczny błąd parzystości pamięci.
%2 En eller flere ikke-kritiske minneparitetsfeil har blitt oppdaget i gigabit-nettverkskontrolleren.
%2 Legalább egy nem kritikus memóriaparitás-hiba észlelhető a Gigabit hálózati vezérlőnél.
%2 Une ou plusieurs erreurs de parité de mémoire non critiques ont été détectées dans le contrôleur de réseau gigabit.
%2 Foram detectados um ou mais erros de paridade de memória não-críticos no controlador de rede de gigabit.
%2 Se detectaron uno o varios errores no críticos de paridad de la memoria en el controlador de red Gigabit.
%2 Im Gigabit-Netzwerkcontroler wurde mindestens ein nicht schwerwiegender Fehler bezüglich der Arbeitsspeicherparität festgestellt.
%2 In de gigabit-netwerkcontroller zijn één of meer niet-kritieke geheugenpariteitsfouten gedetecteerd.
%2 V gigabitovém síťovém adaptéru byla zjištěna jedna nebo více nekritických chyb parity paměti.
%2 Gigabit-verkkosovittimessa on havaittu vähintään yksi ei kriittinen muistipariteettivirhe.
‏‏%2 בבקר הרשת Gigabit זוהתה שגיאת זוגיות לא קריטית אחת או יותר של זיכרון.
%2 Ένα ή περισσότερα μη κρίσιμα σφάλματα ισοτιμίας μνήμης έχουν ανιχνευτεί στον ελεγκτή δικτύου gigabit.
‏‏%2 تم كشف خطأ بسيط أو أكثر من أخطاء تماثل الذاكرة في جهاز تحكم شبكة غيغا بت.
%2 Der er fundet en eller flere hukommelsesparitetsfejl, der ikke er vigtige, i gigabitnetværkscontrolleren.
%2 Uno o più errori di parità della memoria non critici rilevati nel controller di rete Gigabit.
%2 С момента последнего отчета контроллер гигабитной сети обнаружил еще одну или несколько некритичных ошибок четности при обращении к памяти.
%2 Flera mindre allvarliga minnesparitetsfel har upptäckts i gigabit-nätverksstyrenheten sedan den förra rapporten.
%2 自從上次報告後,已在 Gigabit 網路控制卡中偵測到更多非嚴重的記憶體同位錯誤。
%2 自从上次报告之后,在 gigabit 网络控制器中已检测到多个非关键内存奇偶校验错误。
%2 Son rapordan sonra, gigabit ağ denetleyicisinde daha çok sayıda önemli olmayan bellek eşliği hatası algılandı.
%2 마지막 보고 이후에 기가비트 네트워크 컨트롤러에서 여러 개의 단순한 메모리 패리티 오류가 검색되었습니다.
%2 Foram detectados um ou mais erros de paridade de memória não críticos no controlador de rede Gigabit desde o último relatório.
%2 最終レポート以来、ギガビット ネットワーク コントローラで、重大でないメモリ パリティ エラーがさらに検出されました。
%2 Od ostatniego raportu na kontrolerze sieci gigabitowej wykryto więcej niekrytycznych błędów parzystości pamięci.
%2 Det har blitt oppdaget flere minneparitetsfeil i gigabit-nettverkskontrolleren siden forrige rapport.
%2 A legutóbbi jelentés óta több nem kritikus memóriaparitás-hiba volt észlelhető a Gigabit hálózati vezérlőnél.
%2 Davantage d’erreurs de parité de mémoire non critiques ont été détectées dans le contrôleur de réseau gigabit depuis le dernier rapport.
%2 Foram detectados mais erros de paridade de memória não-críticos no controlador de rede de gigabit desde o último relatório.
%2 Se detectaron más errores no críticos de paridad de la memoria en el controlador de red Gigabit desde el último informe.
%2 Seit dem letzten Bericht wurden im Gigabit-Netzwerkcontroler weitere nicht schwerwiegende Fehler bezüglich der Arbeitsspeicherparität festgestellt.
%2 In de gigabit-netwerkcontroller zijn sinds het laatste rapport meer niet-kritieke geheugenpariteitsfouten gedetecteerd.
%2 Od poslední sestavy bylo v gigabitovém síťovém adaptéru zjištěno více nekritických chyb parity paměti.
%2 Gigabit-verkkosovittimessa on havaittu viimeisimmän raportin jälkeen lisää ei kriittisiä muistipariteettivirheitä.
‏‏%2 מאז הדוח האחרון זוהו בבקר הרשת Gigabit שגיאות זוגיות לא קריטיות נוספות של זיכרון.
%2 Περισσότερα μη κρίσιμα σφάλματα ισοτιμίας μνήμης έχουν ανιχνευτεί στον ελεγκτή δικτύου gigabit από την τελευταία αναφορά.
‏‏%2 تم الكشف عن المزيد من أخطاء تماثل الذاكرة في جهاز تحكم شبكة غيغابايت منذ التقرير الأخير.
%2 Der er fundet flere hukommelsesparitetsfejl, der ikke er vigtige, i gigabitnetværkscontrolleren siden sidste rapport.
%2 Più errori di parità della memoria non critici rilevati nel controller di rete Gigabit dopo l'ultimo report.
See catalog page for all messages.