The service
Messages on page
%2 Ошибка: не удается установить связь. Действие: проверьте сетевой кабель.
%2 PROBLEM: Det gick inte att upprätta länken.ÅTGÄRD: Kontrollera nätverkskabeln.
%2 問題: 無法建立連結。 動作: 檢查網路纜線。
%2 问题: 无法建立链接。 操作: 检查网络电缆。
%2 SORUN: Bağlantı kurulamadı. EYLEM: Ağ kablosunu denetleyin.
%2 문제: 연결할 수 없습니다. 문제 해결: 네트워크 케이블을 확인하십시오.
%2 PROBLEMA: Não foi possível estabelecer ligação. ACÇÃO: Verifique o cabo de rede.
%2 問題: リンクを確立できませんでした。 操作: ネットワーク ケーブルを確認してください。
%2 PROBLEM: Nie można nawiązać połączenia. AKCJA: Sprawdź kabel sieciowy.
%2 PROBLEM: Kunne ikke opprette kobling. HANDLING: Kontroller nettverkskabelen.
%2 PROBLÉMA: A kapcsolatot nem sikerült létrehozni. TEENDŐ: Ellenőrizze a hálózati kábelt.
%2 PROBLÈME : Impossible d’établir la liaison. ACTION : Vérifiez le câblage réseau.
%2 PROBLEMA: não foi possível estabelecer a conexão. AÇÃO: verifique o cabo de rede.
%2 PROBLEMA: no pudo establecerse el vínculo. ACCIÓN: comprobar el cable de red.
%2 PROBLEM: Verbindung wurde nicht erstellt. AKTION: Überprüfen Sie das Netzwerkkabel.
%2 PROBLEEM: kan geen verbinding maken. ACTIE: controleer de netwerkkabel.
%2 POTÍŽE: Nelze navázat spojení. AKCE: Zkontrolujte síťový kabel.
%2 ONGELMA: Linkkiä ei voitu muodostaa. TOIMINTA: Tarkista verkkokaapeli.
‏‏%2 בעיה: לא היתה אפשרות ליצור קישור. פעולה: בדוק כבל רשת.
%2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ελέγξτε το καλώδιο δικτύου.
‏‏%2 المشكلة: تعذر إنشاء الارتباط. الإجراء: افحص كبل الشبكة.
%2 PROBLEM: Der kunne ikke oprettes et link. LØSNING: Kontroller netværkskablet.
%2 PROBLEMA: impossibile stabilire il collegamento. RIMEDIO: controllare il cavo di rete.
%2 ПРОБЛЕМА. Параметры MDIX и AutoNeg конфликтуют. MDIX не будет работать. ДЕЙСТВИЕ. Включите AutoNeg и перезагрузите компьютер.
%2 PROBLEM: MDIX-inställningen står i konflikt med AutoNeg-inställningar. MDIX fungerar inte.ÅTGÄRD: Aktivera AutoNeg och starta om.
%2 問題: MDIX 設定和 AutoNeg 設定衝突。MDIX 無法正常運作。 動作: 啟用 AutoNeg 和重新開始。
%2 问题: MDIX 设置与 AutoNeg 设置冲突。MDIX 将不能运行。 操作: 启用 AutoNeg,然后重新启动。
%2 SORUN: MDIX ayarı AutoNeg Ayarları ile çakışıyor. MDIX çalışmayacak. EYLEM: AutoNeg'i etkinleştirin ve yeniden başlatın.
%2 문제: MDIX 설정이 AutoNeg 설정과 충돌합니다. MDIX가 작동하지 않게 됩니다. 문제 해결: AutoNeg를 사용하도록 설정하고 다시 시작하십시오.
%2 PROBLEMA: Conflito entre as definições MDIX e AutoNeg. As MDIX não funcionarão. ACÇÃO: Active AutoNeg e reinicie.
%2 問題: MDIX 設定が自動ネゴシエート設定と競合しています。 MDIX は動作しません。 操作: 自動ネゴシエートを有効にし、再度開始してください。
%2 PROBLEM: Konflikt ustawienia MDIX z ustawieniami Autonegocjowania. MDIX nie będzie działać. AKCJA: Włącz Autonegocjowanie, a następnie uruchom ponownie komputer.
%2 PROBLEM: MDIX-innstillingen er i konflikt med AutoNeg-innstillingene. MDIX vil ikke fungere. HANDLING: Aktiver AutoNeg og start på nytt.
%2 PROBLÉMA: Az MDIX-beállítás ütközik az AutoNeg-beállításokkal. Az MDIX nem működik. TEENDŐ: Engedélyezze az AutoNeg használatát, és indítsa újra a rendszert.
%2 PROBLÈME : Conflit entre les paramètres MDIX et les paramètres de négociation automatique. MDIX ne fonctionnera pas. ACTION : Activez AutoNeg et redémarrez.
%2 PROBLEMA: conflito entre a configuração MDIX e as Configurações de Negociação Automática. O MDIX não funcionará. AÇÃO: habilite Negociação Automática e reinicie o computador.
%2 PROBLEMA: conflicto de configuración de MDIX con la configuración de AutoNeg. MDIX no funcionará. ACCIÓN: habilitar AutoNeg y reiniciar.
%2 PROBLEM: MDIX-Einstellung steht in Konflikt mit den Einstellungen für die automatische Aushandlung. MDIX wird nicht richtig ausgeführt. AKTION: Aktivieren Sie die automatische Aushandlung, und starten Sie neu.
%2 PROBLEEM: conflict tussen MDIX-instelling en de instellingen voor AutoNeg. MDIX zal niet werken. ACTIE: schakel AutoNeg in de start de computer opnieuw.
%2 POTÍŽE: Nastavení portu MDIX je v konfliktu s nastavením automatického vyjednávání. Port MDIX nebude fungovat. AKCE: Povolte automatické vyjednávání a restartujte počítač.
%2 ONGELMA: MDIX-asetus on ristiriidassa AutoNeg-asetuksien kanssa. MDIX ei toimi. TOIMINTA: Ota AutoNeg käyttöön ja käynnistä uudelleen.
‏‏%2 בעיה: הגדרת MDIX מתנגשת עם הגדרות המשא ומתן האוטומטי. MDIX לא יפעל. פעולה: הפוך את המשא ומתן האוטומטי לזמין ובצע הפעלה מחדש.
%2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Διένεξη ρυθμίσεων MDIX με ρυθμίσεις AutoNeg. Το MDIX δεν θα λειτουργήσει. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ενεργοποιήστε το AutoNeg και επανεκκινήστε.
‏‏%2 المشكلة: يتعارض إعداد MDIX مع إعدادات التفاوض التلقائي. لن يعمل MDIX الإجراء: قم بتمكين التفاوض التلقائي وإعادة التشغيل.
%2 PROBLEM: Der opstod en MDIX-indstillingskonflikt med AutoNeg-indstillinger. MDIX fungerer ikke. LØSNING: Aktiver AutoNeg, og genstart.
%2 PROBLEMA: conflitto tra l'impostazione MDIX e le impostazioni AutoNeg. MDIX non funzionerà. RIMEDIO: abilitare AutoNeg e riavviare.
%2 Связь разорвана.
%2 Länken har kopplats från.
%2 連結已中斷。
%2 链接已断开。
%2 Bağlantı kesildi.
%2 연결이 끊어졌습니다.
%2 A ligação foi desligada.
%2 リンクは切断されました。
%2 Połączenie zostało rozłączone.
%2 Koblingen har blitt koblet fra.
%2 A kapcsolat megszakadt.
%2 La liaison a été déconnectée.
%2 Conexão desfeita.
%2 Se desconectó el vínculo.
%2 Verbindung wurde getrennt.
%2 De verbinding is verbroken.
%2 Spojení bylo odpojeno.
%2 Linkkiyhteys on katkaistu.
‏‏%2 הקישור נותק.
%2 Η σύνδεση διακόπηκε.
‏‏%2 تم قطع اتصال الارتباط.
%2 Forbindelsen er blevet afbrudt.
%2 Collegamento disconnesso.
%2 Ошибка: не удается установить связь. Действие: проверьте сетевой кабель.
%2 PROBLEM: Det gick inte att upprätta länken.ÅTGÄRD: Kontrollera nätverkskabeln.
%2 問題: 無法建立連結。 動作: 檢查網路纜線。
%2 问题: 无法建立链接。 操作: 检查网络电缆。
%2 SORUN: Bağlantı kurulamadı. EYLEM: Ağ kablosunu denetleyin.
%2 문제: 연결할 수 없습니다. 문제 해결: 네트워크 케이블을 확인하십시오.
%2 PROBLEMA: Não foi possível estabelecer ligação. ACÇÃO: Verifique o cabo de rede.
%2 問題: リンクを確立できませんでした。 操作: ネットワーク ケーブルを確認してください。
%2 PROBLEM: Nie można nawiązać połączenia. AKCJA: Sprawdź kabel sieciowy.
%2 PROBLEM: Kunne ikke opprette kobling. HANDLING: Kontroller nettverkskabelen.
%2 PROBLÉMA: A kapcsolatot nem sikerült létrehozni. TEENDŐ: Ellenőrizze a hálózati kábelt.
%2 PROBLÈME : Impossible d’établir la liaison. ACTION : Vérifiez le câblage réseau.
%2 PROBLEMA: não foi possível estabelecer a conexão. AÇÃO: verifique o cabo de rede.
%2 PROBLEMA: no pudo establecerse el vínculo. ACCIÓN: comprobar el cable de red.
%2 PROBLEM: Verbindung wurde nicht erstellt. AKTION: Überprüfen Sie das Netzwerkkabel.
%2 PROBLEEM: kan geen verbinding maken. ACTIE: controleer de netwerkkabel.
%2 POTÍŽE: Nelze navázat spojení. AKCE: Zkontrolujte síťový kabel.
%2 ONGELMA: Linkkiä ei voitu muodostaa. TOIMINTA: Tarkista verkkokaapeli.
‏‏%2 בעיה: לא היתה אפשרות ליצור קישור. פעולה: בדוק כבל רשת.
%2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ελέγξτε το καλώδιο δικτύου.
‏‏%2 المشكلة: تعذر إنشاء الارتباط. الإجراء: افحص كبل الشبكة.
%2 PROBLEM: Der kunne ikke oprettes et link. LØSNING: Kontroller netværkskablet.
%2 PROBLEMA: impossibile stabilire il collegamento. RIMEDIO: controllare il cavo di rete.
%2 ПРОБЛЕМА. Параметры MDIX и AutoNeg конфликтуют. MDIX не будет работать. ДЕЙСТВИЕ. Включите AutoNeg и перезагрузите компьютер.
%2 PROBLEM: MDIX-inställningen står i konflikt med AutoNeg-inställningarna. MDIX fungerar inte.ÅTGÄRD: Aktivera AutoNeg och starta om.
%2 問題: MDIX 設定和 AutoNeg 設定衝突。MDIX 無法正常運作。 動作: 啟用 AutoNeg 和重新開始。
%2 问题: MDIX 设置与 AutoNeg 设置冲突。MDIX 将不能运行。 操作: 启用 AutoNeg,然后重新启动。
%2 SORUN: MDIX ayarı AutoNeg Ayarları ile çakışıyor. MDIX çalışmayacak. EYLEM: AutoNeg'i etkinleştirin ve yeniden başlatın.
%2 문제: MDIX 설정이 AutoNeg 설정과 충돌합니다. MDIX가 작동하지 않게 됩니다. 문제 해결: AutoNeg를 사용하도록 설정하고 다시 시작하십시오.
%2 PROBLEMA: Conflito entre as definições MDIX e AutoNeg. As MDIX não funcionarão. ACÇÃO: Active AutoNeg e reinicie.
%2 PROBLEM: Konflikt ustawienia MDIX z ustawieniami Autonegocjowania. MDIX nie będzie działać. AKCJA: Włącz Autonegocjowanie, a następnie uruchom ponownie komputer.
%2 PROBLEM: MDIX-innstillingen er i konflikt med AutoNeg-innstillingene. MDIX vil ikke fungere. HANDLING: Aktiver AutoNeg og start på nytt.
%2 PROBLÉMA: Az MDIX-beállítás ütközik az AutoNeg-beállításokkal. Az MDIX nem működik. TEENDŐ: Engedélyezze az AutoNeg használatát, és indítsa újra a rendszert.
%2 PROBLÈME : Conflit entre les paramètres MDIX et les paramètres de négociation automatique. MDIX ne fonctionnera pas. ACTION : Activez AutoNeg et redémarrez.
%2 PROBLEMA: conflito entre a configuração MDIX e as Configurações de Negociação Automática. O MDIX não funcionará. AÇÃO: habilite Negociação Automática e reinicie o computador.
%2 PROBLEMA: conflicto de configuración de MDIX con la configuración de AutoNeg. MDIX no funcionará. ACCIÓN: habilitar AutoNeg y reiniciar.
%2 PROBLEM: MDIX-Einstellung steht in Konflikt mit den Einstellungen für die automatische Aushandlung. MDIX wird nicht richtig ausgeführt. AKTION: Aktivieren Sie die automatische Aushandlung, und starten Sie neu.
%2 PROBLEEM: conflict tussen MDIX-instelling en de instellingen voor AutoNeg. MDIX zal niet werken. ACTIE: schakel AutoNeg in de start de computer opnieuw.
%2 POTÍŽE: Nastavení portu MDIX je v konfliktu s nastavením automatického vyjednávání. Port MDIX nebude fungovat. AKCE: Povolte automatické vyjednávání a restartujte počítač.
%2 ONGELMA: MDIX-asetus on ristiriidassa AutoNeg-asetuksien kanssa. MDIX ei toimi. TOIMINTA: Ota AutoNeg käyttöön ja käynnistä uudelleen.
‏‏%2 בעיה: הגדרת MDIX מתנגשת עם הגדרות המשא ומתן האוטומטי. MDIX לא יפעל. פעולה: הפוך את המשא ומתן האוטומטי לזמין ובצע הפעלה מחדש.
%2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Διένεξη ρυθμίσεων MDIX με ρυθμίσεις AutoNeg. Το MDIX δεν θα λειτουργήσει. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ενεργοποιήστε το AutoNeg και επανεκκινήστε.
%2 問題: MDIX 設定が自動ネゴシエート設定と競合しています。 MDIX は動作しません。 操作: 自動ネゴシエートを有効にし、再度開始してください。
‏‏%2 المشكلة: يتعارض إعداد MDIX مع إعدادات التفاوض التلقائي. لن يعمل MDIX الإجراء: قم بتمكين التفاوض التلقائي وإعادة التشغيل.
%2 PROBLEM: Der opstod en MDIX-indstillingskonflikt med AutoNeg-indstillinger. MDIX fungerer ikke. LØSNING: Aktiver AutoNeg, og genstart.
%2 PROBLEMA: conflitto tra l'impostazione MDIX e le impostazioni AutoNeg. MDIX non funzionerà. RIMEDIO: abilitare AutoNeg e riavviare.
%2 ПРОБЛЕМА. Не удалось зарегистрировать именованное устройство для адаптера. Возможно, приложения не смогут настраивать адаптер. ДЕЙСТВИЕ. Отключите и снова включите адаптер.
%2 PROBLEM: Det gick inte att registrera den namngivna enheten för kortet. Det kanske inte går att konfigurera kortet från vissa program.ÅTGÄRD: Inaktivera kortet och aktivera det igen.
%2 問題: 無法為介面卡登錄命名的裝置。應用程式可能無法設定介面卡。 動作: 停用介面卡後再啟用它。
%2 问题: 无法注册适配器的已命名设备。应用程序可能无法配置适配器。 操作: 禁用后再启用适配器。
%2 SORUN: Bağdaştırıcı için adlandırılmış aygıt kaydettirilemedi. Uygulamalar bağdaştırıcıyı yapılandıramayabilir. EYLEM: Bağdaştırıcıyı devre dışı bırakıp yeniden etkinleştirin.
%2 문제: 명명된 장치를 어댑터에 대해 등록하지 못했습니다. 응용 프로그램이 어댑터를 구성하지 못할 수 있습니다. 문제 해결: 어댑터를 사용하지 않도록 설정했다가 다시 사용할 수 있게 설정하십시오.
%2 PROBLEMA: Falha ao registar o dispositivo referido para a placa. As aplicações poderão não conseguir configurar a placa. ACÇÃO: Desactive e volte a activar a placa.
%2 問題: アダプタの名前付きデバイスの登録に失敗しました。アプリケーションでアダプタを構成できない可能性があります。 操作: アダプタを無効にしてから有効にしてください。
%2 PROBLEM: Nie można zarejestrować nazwanego urządzenia dla karty. Konfigurowanie karty przez aplikacje może być niemożliwe. AKCJA: Wyłącz, a następnie włącz kartę.
%2 PROBLEM: Kan ikke registrere navngitt enhet for kortet. Det er ikke sikkert at applikasjoner kan konfigurere kortet. HANDLING: Deaktiver og aktiver kortet.
%2 PROBLÉMA: Nem sikerült elnevezett eszközt regisztrálni az adapterhez. Lehet, hogy az alkalmazások nem fogják tudni konfigurálni az adaptert. MŰVELET: Tiltsa le, majd engedélyezze az adaptert.
%2 PROBLÈME : Impossible d’enregistrer le périphérique nommé pour la carte. Les applications ne peuvent peut-être pas configurer la carte. ACTION : Désactivez, puis activez la carte.
%2 PROBLEMA: falha ao registrar um dispositivo nomeado do adaptador. Talvez os aplicativos não possam configurar o adaptador. AÇÃO: desabilitar e habilitar o adaptador.
%2 PROBLEMA: no se pudo registrar el dispositivo con nombre para el adaptador. Es posible que las aplicaciones no puedan configurar el adaptador. ACCIÓN: deshabilitar y volver a habilitar el adaptador.
%2 PROBLEM: Das benannte Gerät für den Adapter konnte nicht registriert werden. Der Adapter kann möglicherweise nicht von Anwendungen konfiguriert werden. AKTION: Deaktivieren Sie den Adapter, und aktivieren Sie ihn anschließend erneut.
%2 PROBLEEM: een benoemd apparaat kan niet worden geregistreerd voor de adapter. Het is mogelijk dat toepassingen de adapter niet kunnen configureren. ACTIE: schakel de adapter uit en vervolgens weer in.
%2 POTÍŽ: Nezdařilo se zaregistrovat pojmenované zařízení k adaptéru. Aplikace nemusejí být schopné konfigurovat adaptér. AKCE: Adaptér zakažte a opět povolte.
%2 ONGELMA: Sovittimen nimettyä laitetta ei voitu rekisteröidä. Sovellukset eivät ehkä voi määrittää sovittimen asetuksia. TOIMINTA: Poista sovitin käytöstä ja ota se sitten uudelleen käyttöön.
‏‏%2 בעיה: כשל ברישום התקן בעל שם עבור המתאם. ייתכן שיישומים לא יוכלו לקבוע את תצורת המתאם. פעולה: הפוך את המתאם ללא זמין ולאחר מכן לזמין.
%2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν ήταν δυνατή η εγγραφή επώνυμης συσκευής για τον προσαρμογέα. Ίσως να μην είναι δυνατόν για τις εφαρμογές να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του προσαρμογέα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον προσαρμογέα.
‏‏%2 المشكلة: فشل في تسجيل الجهاز المسمى للمحول. وربما تعذر على التطبيقات تكوين المحول. الإجراء: قم بتعطيل المحول ثم تمكينه.
%2 PROBLEM: En navngivet enhed for netværkskortet blev ikke registreret. Programmer kan muligvis ikke konfigurere netværkskortet. LØSNING: Deaktiver netværkskortet, og aktiver det derefter igen.
%2 PROBLEMA: impossibile registrare un dispositivo denominato per la scheda. Le applicazioni potrebbero non essere in grado di configurare la scheda. RIMEDIO: disattivare la scheda, quindi riattivarla.
%2 ПРОБЛЕМА. Не удалось отменить регистрацию именованного устройства для адаптера. Драйвер не может быть выгружен. ДЕЙСТВИЕ. Перезагрузите систему.
%2 PROBLEM: Det gick inte att avregistrera den namngivna enheten för kortet. Drivrutinen kanske inte har tagits bort.ÅTGÄRD: Starta om datorn.
%2 問題: 無法為介面卡解除登錄命名的裝置。驅動程式可能未載入。 動作: 重新啟動系統。
%2 问题: 无法为适配器注销已命名设备。驱动程序可能不会卸载。 操作: 重新启动系统。
%2 SORUN: Bağdaştırıcı için adlandırılmış aygıtın kaydı kaldırılamadı. Sürücü kaldırılamayabilir. EYLEM: Sistemi yeniden başlatın.
%2 문제: 명명된 장치를 어댑터에 대해 등록 취소하지 못했습니다. 드라이버가 언로드되지 않았을 수 있습니다. 문제 해결: 시스템을 다시 부팅하십시오.
%2 PROBLEMA: Falha ao anular o registo do dispositivo referido para a placa. O controlador poderá não ser descarregado. ACÇÃO: Reinicie o sistema.
%2 問題: アダプタの名前付きデバイスの登録削除に失敗しました。ドライバをアンロードできない可能性があります。 操作: システムを再起動してください。
%2 PROBLEM: Nie można wyrejestrować nazwanego urządzenia dla karty. Sterownik nie może zostać usunięty. AKCJA: Uruchom ponownie system.
%2 PROBLEM: Kan ikke avregistrere navngitt enhet for kortet. Det er ikke sikkert at driveren lastes ut. HANDLING: Start systemet på nytt.
%2 PROBLÉMA: Nem sikerült megszüntetni az adapter elnevezett eszközének regisztrációját. Lehet, hogy nem lehet eltávolítani az adaptert a memóriából. MŰVELET: Indítsa újra a rendszert.
%2 PROBLÈME : Impossible d’annuler l’enregistrement du périphérique nommé pour la carte. Le pilote n’est peut-être pas chargé. ACTION : Redémarrez le système.
%2 PROBLEMA: falha ao cancelar o registro do dispositivo nomeado do adaptador. O driver não pode ser descarregado. AÇÃO: reiniciar o sistema.
%2 PROBLEMA: no se pudo eliminar el registro del dispositivo con nombre para el adaptador. Es posible que el controlador no esté descargado. ACCIÓN: reiniciar el sistema.
%2 PROBLEM: Die Registrierung des benannten Geräts für den Adapter konnte nicht aufgehoben werden. Möglicherweise wurde der Treiber nicht entladen. AKTION: und führen Sie einen Neustart des Systems aus.
%2 PROBLEEM: de registratie van een benoemd apparaat voor de adapter kan niet ongedaan worden gemaakt. Het is mogelijk dat het stuurprogramma niet kan worden verwijderd. ACTIE: start het systeem opnieuw op.
%2 POTÍŽ: Nezdařilo se zrušit registraci pojmenovaného zařízení k adaptéru. Ovladač nemusí být uvolněn. AKCE: Restartujte počítač.
%2 ONGELMA: Sovittimen nimetyn laitteen rekisteröintiä ei voitu peruuttaa. Ohjainta ei ehkä ole poistettu. TOIMINTA: Käynnistä järjestelmä uudelleen.
‏‏%2 בעיה: כשל בביטול הרישום של התקן בעל שם עבור המתאם. ייתכן שלא בוטלה הטעינה של מנהל ההתקן. פעולה: אתחל מחדש את המערכת.
%2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν ήταν δυνατή η κατάργηση εγγραφής επώνυμης συσκευής για τον προσαρμογέα. Ίσως να μην έχει γίνει κατάργηση της λήψης του προγράμματος οδήγησης. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Κάντε επανεκκίνηση στο σύστημα.
‏‏%2 المشكلة: فشل إلغاء تسجيل الجهاز المسمى للمحول. وربما تعذر إلغاء تحميل برنامج التشغيل. الإجراء: أعد تشغيل النظام.
%2 PROBLEM: En navngivet enhed for netværkskortet blev ikke afregistreret. Driveren kan muligvis ikke fjernes. LØSNING: Genstart systemet.
%2 PROBLEMA: impossibile annullare la registrazione di un dispositivo denominato per la scheda. Il driver potrebbe non essere scaricato. RIMEDIO: riavviare il sistema.
%2 ПРОБЛЕМА. Не удается найти адаптер PRO/1000. ДЕЙСТВИЕ. Переустановите драйвер.
%2 PROBLEM: Det går inte att hitta något PRO/1000-kort.ÅTGÄRD: Installera om drivrutinen.
%2 問題: 找不到 PRO/1000 介面卡。 動作: 重新安裝驅動程式。
%2 问题: 无法找到 PRO/1000 适配器。 操作: 重新安装驱动程序。
%2 SORUN: PRO/1000 bağdaştırıcısı bulunamadı. EYLEM: Sürücüyü yeniden yükleyin.
%2 문제: PRO/1000 어댑터를 찾지 못했습니다. 문제 해결: 드라이버를 다시 설치하십시오.
%2 PROBLEMA: Não foi possível localizar uma placa PRO/1000. ACÇÃO: Reinstale o controlador.
%2 問題: PRO/1000 アダプタが見つかりませんでした。 操作: ドライバを再度インストールしてください。
%2 PROBLEM: Nie można odnaleźć karty PRO/1000. AKCJA: Zainstaluj ponownie sterownik.
%2 PROBLEM: Finner ikke et PRO/1000-kort. HANDLING: Installer driveren på nytt.
%2 PROBLÉMA: Nem található a PRO/1000 adapter. TEENDŐ: Telepítse újra az illesztőt.
%2 PROBLÈME : Carte PRO/1000 introuvable. ACTION : Réinstallez le pilote.
%2 PROBLEMA: não foi possível localizar um adaptador PRO/1000. AÇÃO: reinstale o driver.
%2 PROBLEMA: no se encuentra un adaptador PRO/1000. ACCIÓN: reinstalar el controlador.
%2 PROBLEM: Ein PRO/1000-Adapter wurde nicht gefunden. AKTION: Installieren Sie den Treiber neu.
%2 PROBLEEM: kan geen PRO/1000-adapter vinden. ACTIE: installeer het stuurprogramma opnieuw.
%2 POTÍŽE: Nelze nalézt adaptér PRO/1000. AKCE: Přeinstalujte ovladač.
%2 ONGELMA: PRO/1000-sovitinta ei löydy. TOIMINTA: Asenna ohjain uudelleen.
‏‏%2 בעיה: מתאם PRO/1000 לא נמצא. פעולה: התקן מחדש את מנהל ההתקן.
%2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός προσαρμογέα PRO/1000. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επαναλάβατε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
‏‏%2 المشكلة: تعذر العثور على المحول PRO/1000. الإجراء: أعد تثبيت برنامج التشغيل.
%2 PROBLEM: PRO/1000-netværkskortet blev ikke fundet. LØSNING: Geninstaller driveren.
%2 PROBLEMA: impossibile trovare una scheda PRO/1000. RIMEDIO: reinstallare il driver.
%2 ПРОБЛЕМА. Драйверу не удается определить адаптер PRO/1000 для загрузки. ДЕЙСТВИЕ. Переустановите драйвер.
%2 PROBLEM: Det gick inte att avgöra vilket PRO/1000-kort som drivrutinen skulle läsas in för.ÅTGÄRD: Installera om drivrutinen.
%2 問題: 驅動程式無法決定裝入哪一個 PRO/1000 介面卡。 動作: 請重新安裝驅動程式。
%2 问题: 驱动程序无法确定要加载到哪个 PRO/1000 适配器上。 操作: 重新安装驱动程序。
%2 SORUN: Sürücü, hangi PRO/1000 bağdaştırıcısının yükleneceğini belirleyemedi. EYLEM: Sürücüyü yeniden yükleyin.
%2 문제: 드라이버가 로드할 PRO/1000 어댑터를 결정하지 못했습니다. 문제 해결: 드라이버를 다시 설치하십시오.
%2 PROBLEMA: O controlador não conseguiu determinar a placa PRO/1000 a carregar. ACÇÃO: Reinstale o controlador.
%2 問題: どの PRO/1000 アダプタを読み込むかをドライバで判断できませんでした。 操作: ドライバを再度インストールしてください。
%2 PROBLEM: Sterownik nie może stwierdzić, na którą kartę PRO/1000 ma zostać załadowany. AKCJA: Zainstaluj ponownie sterownik.
%2 PROBLEM: Driveren kan ikke fastslå hvilket PRO/1000-kort den skal lastes på. HANDLING: Installer driveren på nytt.
%2 PROBLÉMA: Az illesztő nem tudta megállapítani, melyik PRO/1000 adapter legyen betöltve. TEENDŐ: Telepítse újra az illesztőt.
%2 PROBLÈME : Le pilote n’a pas pu déterminer quelle carte PRO/1000 charger. ACTION : Réinstallez le pilote.
%2 PROBLEMA: o driver não pôde determinar o adaptador PRO/1000 a ser carregado. AÇÃO: reinstale o driver.
%2 PROBLEMA: el controlador no pudo determinar en qué adaptador PRO/1000 se debe cargar. ACCIÓN: reinstalar el controlador.
%2 PROBLEM: Fehler beim Ermitteln auf welchen PRO/1000-Adapter der Treiber geladen werden soll. AKTION: Installieren Sie den Treiber neu.
%2 PROBLEEM: kan niet bepalen op welke PRO/1000-adapter het stuurprogramma moet worden geladen. ACTIE: installeer het stuurprogramma opnieuw.
%2 POTÍŽE: Ovladač nemohl určit, který adaptér PRO/1000 má být načten. AKCE: Přeinstalujte ovladač.
%2 ONGELMA: Ohjain ei kyennyt määrittämään, kumpaan PRO/1000-sovittimeen ladataan. TOIMINTA: Asenna ohjain uudelleen.
‏‏%2 בעיה: למנהל ההתקן לא היתה אפשרות לקבוע על איזה מתאם PRO/1000 להיטען. פעולה: התקן מחדש את מנהל ההתקן.
%2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Το πρόγραμμα οδήγησης δεν ήταν δυνατό να καθορίσει ποιος προσαρμογέας PRO/1000 πρέπει να φορτωθεί. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επαναλάβατε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
‏‏%2 المشكلة: تعذر على برنامج التشغيل تحديد المحول PRO/1000 الذي يجب تحميله. الإجراء: أعد تثبيت برنامج التشغيل.
%2 PROBLEM: Driveren kunne ikke fastslå, hvilket PRO/1000-netværkskort der skal bruges til indlæsning. LØSNING: Geninstaller driveren.
%2 PROBLEMA: il driver non è stato in grado di determinare quale scheda PRO/1000 caricare. RIMEDIO: reinstallare il driver.
%2 ПРОБЛЕМА. Не удается выделить регистры отображения, необходимые для операции. ДЕЙСТВИЕ. Выберите адаптер на панели управления сетью. Нажмите кнопку "Свойства". Уменьшите число дескрипторов передачи и перезагрузите компьютер.
%2 PROBLEM: Det gick inte att allokera nödvändiga mappningsregister.ÅTGÄRD: Markera nätverkskortet under alternativet Nätverk på Kontrollpanelen. Klicka på Egenskaper. Minska antalet överföringsbeskrivare och starta om.
%2 問題: 無法配置操作需要的對應登錄。 動作: 請在 [網路控制台] 選取介面卡。請按 [內容]。 請減少傳輸描述的數目並重新啟動。
%2 问题: 无法分配操作所需的 MAP REGISTERS。 操作: 在网络控制面板中选择适配器。单击“属性”。 减少传输描述符的数量,然后重新启动。
%2 SORUN: İşlem için gereken EŞLEME YAZMAÇLARI ayrılamadı. EYLEM: Ağ denetim masasında bağdaştırıcıyı seçin. Özellikleri tıklatın. İletim tanımlayıcılarının sayısını azaltın ve yeniden başlatın.
%2 문제: 작동에 필요한 MAP REGISTER를 할당하지 못했습니다. 문제 해결: 네트워크 제어판에서 [어댑터]를 선택한 다음 [속성]을 클릭합니다. 전송 설명자의 개수를 줄이고 다시 시작하십시오.
%2 PROBLEMA: Não foi possível alocar os REGISTOS DE MAPAS necessários para a operação. ACÇÃO: Seleccione a placa no painel de controlo de rede. Clique em Propriedades. Reduza o número de descritores de transmissão e reinicie.
%2 問題: 操作に必要な MAP REGISTERS を割り当てられませんでした。 操作: ネットワーク コントロール パネルでアダプタを選択してください。 プロパティをクリックしてください。 送信記述子の数を減らし、再度開始してください。
%2 PROBLEM: Nie można przydzielić REJESTRÓW MAPOWANIA wymaganych do poprawnego działania. AKCJA: Wybierz kartę w panelu sterowania siecią. Kliknij przycisk Właściwości. Zmniejsz liczbę deskryptorów transmisji i uruchom ponownie.
%2 PROBLEM: Kan ikke tildele nødvendige tilordningsregistre for operasjonen. HANDLING: Velg nettverkskortet i Nettverk i Kontrollpanel. Velg Egenskaper. Reduser antall overføringsbetegnelser og start på nytt.
%2 PROBLÉMA: Nem lehetett lefoglalni a működéshez szükséges leképezési regisztereket. TEENDŐ: A Vezérlőpult hálózatvezérlő alkalmazásában jelölje ki az adaptert, majd kattintson a Tulajdonságok gombra. Csökkentse az átviteli leírók számát, és indítsa újra a rendszert.
%2 PROBLÈME : Impossible d’allouer les registres MAP nécessaires pour l’opération. ACTION : Sélectionnez la carte dans l’application Réseau du Panneau de configuration. Cliquez sur Propriétés. Diminuez le nombre de descripteurs de transmission et redémarrez.
%2 PROBLEMA: não foi possível alocar os REGISTROS DE MAPEAMENTO necessários à operação. AÇÃO: selecione o adaptador no painel de controle de rede. Clique em propriedades. Reduza o número de descritores de transmissão e reinicie o computador.
%2 PROBLEMA: no se pudieron asignar los REGISTROS DE ASIGNACIONES necesarios para la operación. ACCIÓN: seleccionar el adaptador en Red en el Panel de control. Hacer clic en Propiedades. Reducir la cantidad de descriptores de transmisión y reiniciar.
%2 PROBLEM: Benötigte MAPREGISTER konnten nicht reserviert werden. AKTION: Wählen Sie den Adapter in der Netzwerksystemsteuerung, und klicken Sie auf "Eigenschaften". Verkleinern Sie die Anzahl derÜbertragungsbeschreibungen, und starten Sie neu.
%2 PROBLEEM: kan de TOEWIJZINGSREGISTERS die nodig zijn voor de bewerking niet toewijzen. ACTIE: selecteer de adapter in het onderdeel Netwerkverbindingen van het Configuratiescherm. Klik op Eigenschappen. Verminder het aantal verzenddescriptors en start de computer opnieuw.
%2 POTÍŽE: Nelze alokovat mapovací registry potřebné k provedení operace. AKCE: V ovládacím panelu Síť klepněte na příslušný adaptér a klepněte na tlačítko Vlastnosti. Zmenšete počet popisovačů přenosu a restartujte počítač.
%2 ONGELMA: Toiminnon edellyttämiä MAP REGISTERS -rekistereitä ei voitu varata. TOIMINTA: Valitse sovitin Ohjauspaneelin Verkko-osasta. Valitse Ominaisuudet. Vähennä lähetyksen kuvaajien määrää ja käynnistä uudelleen.
‏‏%2 בעיה: לא היתה אפשרות להקצות את אוגרי המפה הנחוצים לפעולה. פעולה: בחר את המתאם ב'רשת' בלוח הבקרה. לחץ על 'מאפיינים'. הפחת את מספר מתארי השידור ובצע הפעלה מחדש.
%2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν ήταν δυνατή η εκχώρηση του απαραίτητου Πίνακα Καταχωρητών για λειτουργία. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επιλέξτε τον προσαρμογέα από το δίκτυο στον Πίνακα.Ελέγχου. Κάντε κλικ στο "Ιδιότητες". Μειώστε τον αριθμό περιγραφών μετάδοσης και επανεκκινήστε το σύστημα.
‏‏%2 المشكلة: تعذر تخصيص "تسجيلات التعيين" اللازمة للعملية. الإجراء: حدد المحول في لوحة التحكم بالشبكة. انقر فوق "خصائص". وقلل عدد واصفي الإرسال، ثم أعد التشغيل.
%2 PROBLEM: Der kunne ikke allokeres de tilknytningsregistre, der er nødvendige for handlingen. LØSNING: Vælg netværkskortet i Netværk i Kontrolpanel. Klik på Egenskaber. Reducer antallet af afsendelsesbeskrivelse, og genstart.
%2 PROBLEMA: impossibile allocare i registri di connessione necessari per l'operazione. RIMEDIO: selezionare la scheda nell'applet Rete del Pannello di controllo e fare clic su Proprietà. Ridurre il numero dei descrittori di trasmissione e riavviare.
See catalog page for all messages.