The service
Messages on page
U mag <var>X</var> niet wijzigen omdat het niet van u is.
Nie możesz zmienić tego elementu <var>X</var>, ponieważ nie jesteś jego właścicielem.
Impossibile modificare <var>X</var> perché di appartenenza diversa.
<var>X</var>을(를) 소유하고 있지 않으므로 이를 변경할 수 없습니다.
אין אפשרות לבצע שינויים ב- <var>X</var> מאחר שההרשאות אינן חוקיות.
<var>X</var> を所有していないため、変更できません。
Det kan hende du ikke kan endre denne <var>X</var> fordi den ikke tilhører deg.
Du kan ikke redigere <var>X</var>, fordi tilladelserne ikke er gyldige.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτό το <var>X</var> επειδή δεν σας ανήκει.
Kohdetta <var>X</var> ei voi muuttaa, sillä se kuuluu toiselle käyttäjälle.
Tento objekt <var>X</var> nemůžete změnit, protože vám nepatří.
<var>X</var> módosítása nem engedélyezett, mert az nem Önhöz tartozik.
Änderungen für <var>X</var> sind nicht zugelassen, da es Ihnen nicht gehört.
Vous ne pouvez pas modifier ce <var>X</var>, car il ne vous appartient pas.
Det går inte att ändra <var>X</var> eftersom det inte tillhör dig.
Não é possível alterar este(a) <var>X</var> porque ele/ela não pertence a você.
Вы не можете изменить этот <var>X</var>, т.к. он Вам не принадлежит.
Não pode alterar este <var>X</var> porque não lhe pertence.
No puede cambiar este <var>X</var> porque no le pertenece.
Size ait olmadığı için bu <var>X</var> öğesini değiştiremezsiniz.
您不能更改此 <var>X</var>,因为它不属于您。
لا يجب تغيير <var>X</var> هذا لأنه لا يخصك.
您可能無法變更這個 <var>X</var>,因為它並不屬於您。
权限无效,无法更改 <var>X</var>。
無法對 <var>X</var> 進行變更,因為權限無效。
Tipo de imagem desconhecido.
Tipo di immagine sconosciuto.
Ukjent bildetype.
Ismeretlen képtípus.
Άγνωστος τύπος εικόνας.
סוג התמונה לא ידוע.
Неизвестный тип изображения.
Neznámý typ obrázku
未知的影像類型。
未知的图像类型。
Onbekend afbeeldingstype.
Unbekannter Bildtyp.
Okänd bildtyp.
알 수 없는 이미지 형식입니다.
نوع صورة غير معروف.
Ukendt billedtype.
Tuntematon kuvamuoto.
Type d'image inconnu.
Tipo de imagen desconocido.
Nieznany typ obrazu.
イメージの種類が不明です。
Bilinmeyen resim türü.
Tipo de imagem desconhecido.
图像类型未知。
未知的影像類型。
Chyba přetečení
خطأ تجاوز السعة.
Błąd przepełnienia.
Túlcsordulási hiba.
Σφάλμα υπερχείλισης.
溢出错误。
Overløbsfejl.
オーバーフロー エラーです。
Erro de estouro.
Erreur de dépassement.
Errore di overflow.
Ylivuotovirhe.
溢位錯誤。
Überlauffehler.
Overloopfout.
Overflytsfeil.
שגיאת גלישה.
오버플로 오류가 발생했습니다.
Erro de capacidade excedida.
Ошибка переполнения.
Error de desbordamiento.
Spillfel.
Taşma hatası.
溢出错误。
溢位錯誤。
قيمة DashPattern غير صالحة.
DashPattern 值无效。
無效的 DashPattern 值。
Hodnota DashPattern je neplatná.
Værdien for DashPattern er ugyldig.
De DashPattern-waarde is ongeldig.
Virheellinen DashPattern-arvo.
La valeur DashPattern n'est pas valide.
Ungültiger DashPattern-Wert.
Η τιμή του DashPattern δεν είναι έγκυρη.
הערך של DashPattern אינו חוקי.
A DashPattern érték érvénytelen.
Valore di DashPattern non valido.
DashPattern 値が無効です。
DashPattern 값이 잘못되었습니다.
DashPattern-verdien er ugyldig.
Wartość DashPattern jest nieprawidłowa.
Valor de DashPattern é inválido.
O valor DashPattern é inválido.
Недопустимое значение DashPattern.
El valor DashPattern no es válido.
Ogiltigt DashPattern-värde.
DashPattern değeri değersiz.
DashPattern 值无效。
無效的 DashPattern 值。
يجب أن يكون أول عنصر في الموضع مساويًا لـ 0.
위치의 처음 요소는 0이어야 합니다.
Positionens första element måste vara lika med 0.
İlk konum öğesi 0 olmalıdır.
Primeiro elemento da posição deve ser igual a 0.
位置の最初の要素は 0 でなければなりません。
O primeiro elemento da posição tem de ser igual a 0.
Pierwszy element pozycji musi być równy 0.
La posición del primer elemento debe ser igual a 0.
Первый элемент для этой позиции должен быть равен 0.
Plasseringens første element må være 0.
位置的第一个元素必须等于 0。
位置的第一個元素必須等於 0。
První prvek pozice musí být roven 0.
Det første element i positionen skal være lig med 0.
Het eerste element van de positie moet gelijk zijn aan 0.
Sijainnin ensimmäisen elementin on oltava 0.
La position du premier élément doit être égale à 0.
Das erste Element der Position muss 0 sein.
Το πρώτο στοιχείο της θέσης πρέπει να είναι ίσο με 0.
האלמנט הראשון של המיקום חייב להיות שווה ל- 0.
A pozíció első eleme csak 0 lehet.
Il primo elemento della posizione deve essere uguale a 0.
位置的第一个元素必须等于 0。
位置的第一個元素必須等於 0。
Τα σημεία προορισμού ορίζουν ένα παραλληλόγραμμο με μήκος που πρέπει να είναι 3. Αυτά τα σημεία, ορισμένα με την παρακάτω σειρά, θα αντιπροσωπεύουν την επάνω αριστερή, επάνω δεξιά και κάτω αριστερή συντεταγμένη.
נקודות היעד מגדירות מקבילית שאורכה חייב להיות 3. נקודות אלה מייצגות את הקואורדינטות השמאלית-עליונה, ימנית-עליונה ושמאלית-תחתונה (מוגדרות בסדר זה).
Die Zielpunkte definieren ein Parallelogramm, das die Länge 3 haben muss. Diese Punkte, definiert in dieser Reihenfolge, stellen die obere linke und rechte und untere linke Koordinate dar.
Kohdepisteet määrittävät suunnikkaan, jonka pituus on 3. Nämä pisteet vastaavat järjestyksessä vasenta ja oikeaa yläkulmaa ja vasenta alakulmaa.
Les points de destination définissent un parallélogramme qui doit être de longueur 3. Ces points, définis dans l'ordre suivant, représentent les coordonnées des angles situés en haut à gauche, en haut à droite et en bas à gauche.
Docelowe punkty definiują równoległobok, którego długość musi wynosić 3. Punkty te, zdefiniowane w następującej kolejności, będą reprezentowały lewą górną, prawą górną, lewą dolną współrzędną.
A célpontoknak egy 3 elemből álló tömböt kell alkotniuk, amely egy parallelogrammát határoz meg. Ezek a pontok (a megadott sorrendben) a bal felső, a jobb felső és a bal alsó koordinátát jelölik.
Destinasjonspunktene definerer et parallellogram som må ha lengden 3. Disse punktene, definert i følgende rekkefølge, representerer koordinater øverst til venstre, øverst til høyre og nederst til venstre.
대상 점은 길이가 3인 평행 사변형을 정의합니다. 아래 순으로 정의된 다음 점은 왼쪽 위, 오른쪽 위, 왼쪽 아래 좌표를 나타냅니다.
ターゲット ポイントは、平行四辺形を定義しますが、長さは 3 でなければなりません。以下の順番で定義されるこれらのポイントは、左上、右上、および左下の座標を表します。
I punti di destinazione definiscono un triangolo. I tre punti indicano, nell'ordine, le coordinate dell'angolo superiore sinistro, superiore destro e inferiore sinistro.
目的端座標點的長度必須為 3,才能定義一個平行四邊形。這些座標點依下列順序,分別代表左上角、右上角以及左下角的座標。
目标点定义一个平行四边形,其长度必须是 3。按以下顺序定义的这些点将分别表示左上角、右上角和左下角的坐标。
تعرف نقاط الوجهة متوازي أضلاع يجب أن يكون طوله 3. وتمثل هذه النقاط المعرفة بالترتيب التالي الإحداثيات العلوي الأيسر والعلوي الأيمن والسفلي الأيسر (المحددة بهذا الترتيب).
De bestemmingspunten definiëren een parallellogram dat de lengte 3 moet hebben. Deze punten, in de volgende volgorde gedefinieerd, staan voor de coördinaten van de linkerbovenhoek, rechterbovenhoek en linkerbenedenhoek.
Cílové body definují rovnoběžník, jehož délka musí být 3. Tyto body, definované v následujícím pořadí, představují souřadnice levého horního, pravého horního a levého dolního rohu.
Destinationspunkterne definerer et parallelogram, der skal have længden 3. Punkterne repræsenterer koordinaterne for det øverste venstre, øverste højre og nederste venstre hjørne (i den angivne rækkefølge).
Pontos de destino definem um paralelograma que deve ter tamanho 3. Esses pontos, definidos na ordem a seguir, representarão as coordenadas superior esquerda, superior direita e inferior esquerda.
Результирующие точки, которых должно быть 3, задают параллелограмм. Эти точки, заданные в следующем порядке, представляют левую верхнюю, правую верхнюю и левую нижнюю координаты.
Hedef noktalar, 3 uzunluğunda bir paralelkenar tanımlar. Bu noktalar sırasıyla sol üst, sağ üst ve sol alt köşeleri belirler.
Los puntos de destino definen un paralelogramo con una longitud igual a 3. Estos puntos, definidos en el orden siguiente, representarán las coordenadas superior izquierda, superior derecha e inferior izquierda.
Os pontos de destino definem um paralelogramo que tem de ter uma longitude igual a 3. Estes pontos, definidos pela ordem que se segue, representarão as coordenadas superior esquerda, superior direita e inferior esquerda.
Målpunkterna definierar ett parallellogram som måste vara av längden 3. Definierade i följande ordning kommer dessa punkter att representera koordinaterna för övre vänstra, övre högra och nedre vänstra hörnen.
目标点定义一个平行四边形,其长度必须是 3。按以下顺序定义的这些点分别表示左上角、右上角和左下角的坐标。
目的端座標點的長度必須為 3,才能定義平行四邊形。這些座標點依下列順序,分別代表左上角、右上角以及左下角的座標。
Cíl nemá oprávnění pro tisk.
目标没有打印权限
Bestemming heeft geen afdrukmachtiging
ليس لدى الهدف إذن بالطباعة.
目標為非列印使用權限
Destinationen har ikke tilladelse til at udskrive.
Kohde ei tulosta oikeutta
Das Ziel hat keine Druckberechtigung
La cible n'autorise pas l'impression
Ο προορισμός δεν έχει δικαίωμα εκτύπωσης
Целевой объект не позволяет выполнять печать
Hedefin yazdırma izni yok
Målet saknar utskriftsbehörighet
L'elemento di destinazione non dispone di autorizzazioni di stampa
El destino no imprime el permiso
대상에 인쇄 권한이 없습니다.
A célhoz nem tartozik nyomtatási engedély.
Destino não permite impressão
ターゲットはアクセス権限を印刷しません。
ליעד אין הרשאה להדפיס.
Element docelowy nie ma uprawnień do drukowania
Skriver ikke ut tillatelse
O destino não imprime a permissão
目标没有打印权限。
目標沒有列印的權限。
خطأ +GDI غير معروف.
未知的 GDI+ 错误。
Neznámá chyba GDI+
Tuntematon GDI+-virhe.
未知的 GDI+ 錯誤。
Unbekannter GDI+-Fehler
Erreur GDI+ inconnue.
Άγνωστο σφάλμα στο GDI+.
התרחשה שגיאת GDI+ לא ידועה.
Der opstod en ukendt fejl i GDI+.
Ukjent GDI+-feil.
Ismeretlen GDI+ hiba.
Erro de GDI+ desconhecida.
Errore GDI+ sconosciuto.
Onbekende GDI+-fout.
Nieznany błąd interfejsu GDI+.
알 수 없는 GDI+ 오류가 발생했습니다.
Error en GDI+ desconocido.
Неизвестная ошибка GDI+.
Okänt GDI+-fel.
Bilinmeyen GDI+ hatası.
Erro de GDI+ desconhecido.
原因不明の GDI+ エラーです。
发生未知的 GDI+ 错误。
發生未知的 GDI+ 錯誤。
Rastrové mapy, které tvoří ikony, nelze nastavit jako průhledné. Nativní podporu průhledného režimu poskytují objekty Icon. Chcete-li tedy vytvořit ikonu, použijte konstruktor Icon.
作為圖示的點陣圖無法建立透明效果。不過,圖示原本就支援透明度。請使用 Icon 建構函式建立圖示。
비트맵 아이콘은 투명으로 설정할 수 없습니다. 아이콘은 처음부터 투명성을 지원합니다. Icon 생성자를 사용하여 아이콘을 만드십시오.
Le bitmap utilizzate come icone non possono essere rese trasparenti. Le icone supportano la trasparenza a livello nativo. Per creare un'icona, utilizzare un costruttore Icon.
Az ikonként használt bitképek nem alakíthatók átlátszóvá. Az ikonok esetében az átlátszóság alapértelmezés szerint támogatott. Ikon készítésére használja az ikonkonstruktort.
لا يمكن تحويل الصور النقطية التي هي عبارة عن رموز إلى شفافة. تدعم الرموز في الأصل الشفافية. استخدم مُنشئ الرموز في إنشاء أحد الرموز.
作为图标的位图不能做成透明的。图标本身支持透明度设置。使用 Icon 构造函数创建一个图标。
Punktgrafikkikoner kan ikke gjøres gjennomsiktige. Ikoner kan i utgangspunktet bli gjennomsiktige. Bruk ikonkonstruktøren til å lage et ikon.
Map bitowych, które są ikonami, nie można uczynić przezroczystymi. Ikony obsługują przezroczystość. Aby utworzyć ikonę, użyj Konstruktora ikon.
Bitmaps que são ícones não podem ser transparentes. Os ícones nativos permitem transparência. Use o construtor Icon para criar um ícone.
Os mapas de bits que são ícones não podem ser transparentes. Os ícones suportam a transparência de forma nativa. Utilize o construtor Icon para criar um ícone.
Невозможно сделать прозрачными растровые изображения, представляющие значки. Для значков поддерживается собственная прозрачность. Для создания значка используйте построитель значков.
Los mapas de bits que son iconos no se pueden hacer trasparentes. Los iconos admiten la transparencia de forma nativa. Utilice el constructor de iconos para crear un icono.
Bitmappar som är ikoner kan inte göras genomskinliga. Använd ikonkonstruktören om du vill skapa en ikon som kan göras genomskinlig.
Simge olan bit eşlemler saydam olamaz. Simgeler, yapıları gereği saydamlığı destekler. Simge oluşturmak için Simge oluşturucusunu kullanın.
作为图标的位图不能设置成透明的。图标本身支持透明度设置。使用 Icon 构造函数创建一个图标。
做為圖示的點陣圖無法建立透明效果。不過,圖示原本就支援透明度。請使用 Icon 建構函式建立圖示。
Bitmaps, der er ikoner, kan ikke gøres gennemsigtige. Ikoner er udviklet til at understøtte gennemsigtighed. Brug ikonkonstruktøren, hvis du vil oprette et ikon.
Bitmaps in de vorm van pictogrammen kunnen niet transparant worden gemaakt. Pictogrammen ondersteunen transparantie vanzelf al. Gebruik de pictogrammenconstructor om een pictogram te maken.
Bittikarttoja ei voi muuttaa läpinäkyviksi, jos ne ovat kuvakkeita. Kuvakkeet tukevat läpinäkyvyyttä automaattisesti. Voit luoda kuvakkeen kuvakkeenmuodostimen avulla.
Les bitmaps qui sont des icônes ne peuvent pas être transparentes. Les icônes prennent en charge la transparence en mode natif. Utilisez le constructeur Icon pour créer une icône.
Bitmaps, die als Symbole verwendet werden, können nicht transparent sein. Symbole unterstützen die transparente Anzeige. Verwenden Sie den Symbolekonstruktor, um ein Symbol zu erstellen.
Τα bitmap τα οποία είναι εικονίδια δεν είναι δυνατό να γίνουν διαφανή. Τα εικονίδια υποστηρίζουν τη διαφάνεια εγγενώς. Χρησιμοποιήστε την κατασκευή εικονιδίων για να δημιουργήσετε ένα εικονίδιο.
אין אפשרות להפוך מפות סיביות שהן סמלים לשקופות. סמלים תומכים במקור בשקיפות. השתמש בבנאי Icon כדי ליצור סמל.
アイコンになっているビットマップを透明にすることはできません。ただし、通常アイコンは透明色をサポートします。アイコンを作成するには、アイコン コンストラクタを使ってください。
لم يتم العثور على الملف.
未找到文件。
找不到檔案。
Soubor nebyl nalezen.
Filen blev ikke fundet.
Bestand niet gevonden.
Tiedostoa ei löydy.
Fichier introuvable.
Datei wurde nicht gefunden
Δεν βρέθηκε το αρχείο.
הקובץ לא נמצא.
A fájl nem található.
Impossibile trovare il file.
ファイルが見つかりません。
파일을 찾을 수 없습니다.
Finner ikke filen.
Nie można odnaleźć pliku.
Arquivo não encontrado.
Ficheiro não encontrado.
Файл не найден.
Archivo no encontrado.
Det gick inte att hitta filen.
Dosya bulunamadı.
未找到文件。
找不到檔案。
See catalog page for all messages.