The service
Messages on page
Objekt System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx nelze vytvořit (viz výjimka níže). Služba EnterpriseService nebyla správně nainstalována. Odstraňte potíže a nainstalujte služby System.EnterpriseServices znovu zadáním příkazu regasm System.EnterpriseServices.dll.Výjimka: <var>X</var>
Kan System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx niet maken (zie onderstaande uitzondering). EnterpriseService is onjuist geïnstalleerd. Los het probleem op en voer regasm System.EnterpriseServices.dll nogmaals uit om System.EnterpriseServices te installeren.Uitzondering: '<var>X</var>'
Kohteen System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx luonti ei onnistu (katso alla mainittu poikkeus). Kohdetta EnterpriseService ei ole asennettu oikein. Korjaa virhe ja asenna kohde System.EnterpriseServices suorittamalla uudelleen komento regasm System.EnterpriseServices.dll.Poikkeus: '<var>X</var>'
System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (se undtagelsen nedenfor) kunne ikke oprettes. EnterpriseService blev ikke installeret korrekt. Ret fejlen, og kør 'regasm System.EnterpriseServices.dll' igen for at installere System.EnterpriseServices.Undtagelse: '<var>X</var>'
Impossible de créer System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (consultez l'exception ci-dessous). EnterpriseService n'a pas été correctement installé. Corrigez le problème et réexécutez 'regasm System.EnterpriseServices.dll' pour installer System.EnterpriseServices.Exception : '<var>X</var>'
Kan ikke opprette System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (se unntaket nedenfor). EnterpriseService ble ikke installert på riktig måte. Korriger problemet og kjør "regasm System.EnterpriseServices.dll" på nytt for å installere System.EnterpriseServices.Unntak: <var>X</var>
Impossibile creare System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (vedere l'eccezione riportata sotto). EnterpriseService non è stato installato correttamente. Risolvere il problema ed eseguire nuovamente 'regasm System.EnterpriseServices.dll' per installare System.EnterpriseServices.Eccezione: '<var>X</var>'
System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (下記の例外参照) を作成できません。EnterpriseService が正常にインストールされていません。問題を修正して、'regasm System.EnterpriseServices.dll' を再度実行して System.EnterpriseServices をインストールしてください。例外 : '<var>X</var>'
System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx를 만들 수 없습니다(아래 예외 참조). EnterpriseService가 제대로 설치되어 있지 않습니다. 문제를 해결한 다음 'regasm System.EnterpriseServices.dll'을 다시 실행하여 System.EnterpriseServices를 설치하십시오.예외: '<var>X</var>'
无法创建 System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (请参阅下面的异常)。 EnterpriseService 未正确安装。请更正此问题并再次运行 "regasm System.EnterpriseServices.dll" 以安装 System.EnterpriseServices。异常: “<var>X</var>”
無法建立 System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (請參閱以下例外狀況)。EnterpriseService 未正確安裝。請更正問題並再次執行 'regasm System.EnterpriseServices.dll' 以安裝 System.EnterpriseServices。例外狀況: '<var>X</var>'
Nie można utworzyć elementu System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (patrz wyjątek poniżej). Element EnterpriseService nie został poprawnie zainstalowany. Rozwiąż problem i uruchom ponownie bibliotekę 'regasm System.EnterpriseServices.dll', aby zainstalować element System.EnterpriseServices.Wyjątek: '<var>X</var>'
Não é possível criar System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (consulte exceção abaixo). EnterpriseService não foi instalado corretamente. Corrija o problema e execute 'regasm System.EnterpriseServices.dll' novamente para instalar System.EnterpriseServices.Exceção: '<var>X</var>'
Não foi possível criar System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (consulte a excepção abaixo). EnterpriseService não foi correctamente instalado. Corrija o problema e execute novamente 'regasm System.EnterpriseServices.dll' para instalar System.EnterpriseServices.Excepção: '<var>X</var>'
Не удалось создать System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (см. объяснение ниже). Неверно установлен EnterpriseService. Устраните неполадку и повторно запустите 'regasm System.EnterpriseServices.dll' для установки System.EnterpriseServices.Исключение: '<var>X</var>'
No se puede crear System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (ver excepción a continuación). EnterpriseService no está instalado correctamente. Corrija el problema y ejecute de nuevo 'regasm System.EnterpriseServices.dll' para instalar System.EnterpriseServices.Excepción: '<var>X</var>'
Det går inte att skapa System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (se undantagsfelet nedan). EnterpriseService har inte installerats korrekt. Korrigera problemet och kör "regasm System.EnterpriseServices.dll" igen för att installera System.EnterpriseServices.Undantagsfel: <var>X</var>
System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx oluşturulamıyor (aşağıdaki özel duruma bakın). EnterpriseService doğru olarak yüklenmedi. Lütfen sorunu düzeltin ve System.EnterpriseServices hizmetini yüklemek için 'regasm System.EnterpriseServices.dll' komutunu yeniden çalıştırın.Özel durum: '<var>X</var>'
‏‏לא ניתן ליצור System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (ראה מצב חריג להלן). EnterpriseService לא הותקן כראוי. נא פתור את הבעיה והפעל שוב את 'regasm System.EnterpriseServices.dll' כדי להתקין את System.EnterpriseServices.חריגה: '<var>X</var>'
无法创建 System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (请参阅下面的异常)。EnterpriseService 未正确安装。请更正此问题并再次运行“regasm System.EnterpriseServices.dll”以安装 System.EnterpriseServices。异常: “<var>X</var>”
‏‏تعذر إنشاء System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx ‏(راجع الاستثناء أدناه). لم يتم تثبيت EnterpriseService بشكل صحيح. الرجاء تصحيح المشكلة وتشغيل 'regasm System.EnterpriseServices.dll' مرة أخرى لتثبيت System.EnterpriseServices.الاستثناء: '<var>X</var>'
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (δείτε την εξαίρεση παρακάτω). Το EnterpriseService δεν εγκαταστάθηκε σωστά. Διορθώστε το πρόβλημα και εκτελέστε το 'regasm System.EnterpriseServices.dll' ξανά για να εγκαταστήσετε το System.EnterpriseServices.Εξαίρεση: '<var>X</var>'
無法建立 System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx (請參閱下列例外狀況)。EnterpriseService 未正確安裝。請將問題更正,並再次執行 regasm System.EnterpriseServices.dll 以安裝 System.EnterpriseServices。例外狀況: <var>X</var>
System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx kann nicht erstellt werden (siehe Ausnahme). EnterpriseService wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Beheben Sie das Problem, und führen Sie 'regasm System.EnterpriseServices.dll' erneut aus, um System.EnterpriseServices zu installieren.Ausnahme: '<var>X</var>'
System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx nem hozható létre (lásd a kivételt alább). EnterpriseService nem lett megfelelően telepítve. Javítsa ki a hibát, és futtassa ismét a „regasm System.EnterpriseServices.dll” parancsot System.EnterpriseServices telepítéséhez.Kivétel: „<var>X</var>”
指定されたクラスは登録されていません。
Den angitte klassen ble ikke registrert.
La classe specificata non è registrata.
Die angegebene Klasse war nicht registriert.
A kapott osztály nincs regisztrálva.
지정한 클래스가 등록되지 않았습니다.
Dana klasa nie była zarejestrowana.
A classe especificada não foi registrada.
La clase dada no se registró.
Verilen sınıf kayıtlı değil.
Den angivna klassen har inte registrerats.
A classe especificada não foi registada.
Указанный класс не зарегистрирован.
给定的类未注册。
提供的類別未註冊。
Daná třída nebyla registrována.
Den angivne klasse blev ikke registreret.
De opgegeven klasse is niet geregistreerd.
Annettu luokka ei ole rekisteröity.
La classe donnée n'était pas inscrite.
‏‏המחלקה הנתונה לא נרשמה.
给定的类尚未注册。
‏‏الفئة التي تم توفيرها غير مسجلة.
Η δεδομένη κλάση δεν έχει καταχωρηθεί.
指定的類別並未註冊。
アプリケーション ルート ディレクトリは無効です。
Sovelluksen pääkansio on virheellinen.
Tillämpningsprogrammets rotkatalog är ogiltig.
Rodbiblioteket for programmet er ugyldigt.
O diretório raiz do aplicativo é inválido.
Directory principale applicazione non valida.
Le répertoire racine de l'application n'est pas valide.
Az alkalmazás gyökérkönyvtára érvénytelen.
응용 프로그램 루트 디렉터리가 잘못되었습니다.
应用程序根目录无效。
Kořenový adresář aplikace je neplatný.
Programmets rotkatalog er ugyldig.
應用程式根目錄無效。
De hoofdmap van de toepassing is ongeldig.
Nieprawidłowy katalog główny aplikacji.
El directorio raíz de la aplicación no es válido.
O directório raiz da aplicação é inválido.
Uygulama kök dizini geçersiz.
Das Anwendungsstammverzeichnis ist ungültig.
Недопустимый корневой каталог приложения.
‏‏ספריית הבסיס של היישום אינה חוקית.
应用程序根目录无效。
‏‏الدليل الجذر للتطبيق غير صالح.
Ο ριζικός κατάλογος της εφαρμογής δεν είναι έγκυρος.
應用程式根目錄無效。
用户代码从 CreateInstance 返回了空对象。
Uživatelský kód vrátil z funkce CreateInstance objekt NULL.
使用者程式碼已經從 CreateInstance 傳回 Null 物件。
A felhasználói kód NULL értékkel tért vissza a következőből: CreateInstance.
Käyttäjäkoodi palautti tyhjän objektin CreateInstance-toiminnosta.
Benutzercode gab ein Null-Objekt von CreateInstance zurück.
En brugerkode returnerede et null-objekt fra CreateInstance.
De gebruikerscode heeft van CreateInstance een null-object geretourneerd.
Le code utilisateur a retourné un objet null de CreateInstance.
사용자 코드가 CreateInstance에서 null 개체를 반환했습니다.
O código de utilizador devolveu um objecto nulo de CreateInstance.
Kullanıcı kodu, CreateInstance özelliğinden null bir nesne döndürdü.
L'esecuzione di CreateInstance dal codice utente ha restituito un oggetto null.
ユーザー コードが CreateInstance から Null オブジェクトを返しました。
O código do usuário retornou um objeto nulo de CreateInstance.
Brukerkoden returnerte et nullobjekt fra CreateInstance.
El código de usuario devolvió un objeto nulo desde CreateInstance.
Код пользователя возвратил из CreateInstance неопределенный объект.
Kod użytkownika zwrócił obiekt zerowy z elementu CreateInstance.
Användarkoden returnerade ett null-objekt från CreateInstance.
‏‏קוד משתמש החזיר אובייקט Null מתוך CreateInstance.
用户代码从 CreateInstance 返回了空对象。
‏‏أرجع رمز المستخدم كائن فارغ من CreateInstance.
Ο κωδικός χρήστη επέστρεψε ένα αντικείμενο null από το CreateInstance.
使用者程式碼已經從 CreateInstance 傳回 Null 物件。
服务器组件的 SOAP 发布失败。
SOAP 發行伺服器元件失敗。
Publikování SOAP serverové součásti se nezdařilo.
SOAP-udgivelse af en serverkomponent mislykkedes.
De publicatie van een serveronderdeel door SOAP is mislukt.
Palvelinkomponentin SOAP-julkaiseminen epäonnistui.
Échec de la publication SOAP d'un composant serveur.
SOAP-Veröffentlichung der Serverkomponente fehlgeschlagen.
Sikertelen SOAP Publication a kiszolgálókomponensnél.
Pubblicazione SOAP del componente server non riuscita.
サーバー コンポーネントの SOAP パブリケーションに失敗しました。
서버 구성 요소에서 SOAP를 게시하지 못했습니다.
SOAP-publisering av serverkomponent mislyktes.
Nie można przeprowadzić publikacji SOAP składnika serwera.
Falha ao publicar componente de servidor por SOAP.
Falha na publicação SOAP do componente do servidor.
Сбой публикации компонента сервера с помощью SOAP.
Error al publicar SOAP del componente del servidor.
SOAP-publicering av serverkomponenten misslyckades.
Sunucu bileşeninin SOAP yayımlanması başarısız oldu.
‏‏פרסום SOAP של רכיב שרת נכשל.
服务器组件的 SOAP 发布失败。
‏‏فشل نشر SOAP لمكوّن الخادم.
Η δημοσίευση SOAP του στοιχείου διακομιστή απέτυχε.
伺服器元件的 SOAP 發行作業失敗。
不支持 COM+ SOAP 服务 SMTP 发布。
不支援 COM+ SOAP Services SMTP 的發行物。
Publikování SMTP služeb COM+ SOAP není podporováno.
SMTP-udgivelse af COM+ SOAP-tjenester understøttes ikke.
SMTP-publicatie van COM+ SOAP-services wordt niet ondersteund.
COM+ SOAP -palveluiden SMTP-julkaisu ei ole tuettu.
La publication SMTP des services COM+ SOAP n'est pas prise en charge.
COM+ SOAP Services SMTP-Veröffentlichungen werden nicht unterstützt.
A COM+ SOAP-szolgáltatások SMTP protokollon keresztüli közzététele nem támogatott.
La pubblicazione SMTP dei servizi SOAP COM+ non è supportata.
COM+ SOAP Services SMTP パブリケーションはサポートされていません。
COM+ SOAP Services의 SMTP 게시는 지원되지 않습니다.
Det er ikke støtte for SMTP-publikasjonen for SOAP-tjenester for COM+.
Publikacja SMTP w ramach usług COM+ SOAP nie jest obsługiwana.
Não há suporte para publicação SMTP de Serviços de SOAP COM+.
A publicação SMTP de serviços COM+ SOAP não é suportada.
Публикация SMTP с помощью SOAP COM+ не поддерживается.
No se admite la publicación SMTP de servicios SOAP de COM+.
SMTP-publicering för COM+ SOAP-tjänster stöds inte.
COM+ SOAP Hizmetleri SMTP yayımlanması desteklenmiyor.
‏‏אין תמיכה בפרסום SMTP עבור שירותי COM+ SOAP.
不支持 COM+ SOAP 服务 SMTP 发布。
‏‏نشر SMTP لخدمات SOAP الخاصة بـ Com+‎ غير معتمد.
Η δημοσίευση μέσω SMTP υπηρεσιών SOAP του COM+ δεν υποστηρίζεται.
不支援 COM+ SOAP Services 的 SMTP 發行物。
模块哈希验证失败
模組雜湊驗證失敗
Ověření algoritmu hash modulu se nezdařilo.
Hash-godkendelsen af modulet mislykkedes.
모듈 해시를 확인하지 못했습니다.
Échec de la vérification du hachage pour le module
Сбой при проверке хеша
A verificação hash do módulo falhou
Moduulin hajautustarkistus epäonnistui
Modulens hash-verifiering misslyckades
Nummerbekreftelse for modulen mislyktes
Modul-Hashüberprüfung fehlgeschlagen.
Sikertelen modulkivonat-ellenőrzés.
Error en la comprobación de hash para el módulo
Nie można zweryfikować mieszania modułu
Hash-verificatie van de module is mislukt
モジュール ハッシュの確認に失敗しました。
Falha na verificação de hash do módulo
La verifica dell'hash del modulo ha avuto esito negativo.
Modül karma doğrulaması başarısız
‏‏אימות Hash של המודול נכשל
模块哈希验证失败
‏‏فشل التحقق من تجزئة الوحدة النمطية
Η επαλήθευση του κατακερματισμού της λειτουργικής μονάδας απέτυχε
模組雜湊驗證失敗
Oprettelsen af virtuelle rodbiblioteker til IIS mislykkedes.
IIS VRoot -kansioiden luonti epäonnistui.
创建 IIS VRoot 的目录失败。
Échec de la création des répertoires pour une racine virtuelle IIS.
Vytvoření adresářů pro kořenovou složku IIS se nezdařilo.
Het maken van mappen voor een VRoot in IIS is mislukt.
Das Erstellen von Verzeichnissen für einen virtuellen IIS-Stamm ist fehlgeschlagen.
IIS VRoot のディレクトリの作成に失敗しました。
Oppretting av kataloger for en IIS VRoot mislyktes.
IIS Sanal Kök için dizinler oluşturulamadı.
IIS VRoot의 디렉터리를 만들 수 없습니다.
Nie można utworzyć katalogów w głównym katalogu wirtualnym IIS.
Error al crear los directorios de una raíz virtual de IIS.
Impossibile creare le directory di una radice virtuale di IIS.
Falha na criação de diretórios de uma VRoot do IIS.
Nem sikerült létrehozni könyvtárat egy virtuális IIS-gyökérhez.
無法建立 IIS VRoot 的目錄。
A criação de directórios para uma VRoot IIS falhou.
Сбой при создании каталогов для VRoot IIS.
Det gick inte att skapa kataloger för en virtuell IIS-rot.
‏‏יצירת ספריות עבור IIS VRoot נכשלה.
创建 IIS VRoot 的目录失败。
‏‏فشل إنشاء الدلائل لوحدة IIS VRoot.
Η δημιουργία καταλόγων για μια εικονική ρίζα υπηρεσιών IIS VRoot απέτυχε.
無法建立 IIS VRoot 的目錄。
调用 GetSystemDirectory 失败。
Kald til GetSystemDirectory mislykkedes.
GetSystemDirectory-kutsu epäonnistui.
Het aanroepen van GetSystemDirectory is mislukt.
Aufruf zu 'GetSystemDirectory' fehlgeschlagen.
Sikertelen volt a GetSystemDirectory függvény hívása.
對 GetSystemDirectory 的呼叫失敗。
Échec de l'appel à GetSystemDirectory.
Volání funkce GetSystemDirectory se nezdařilo.
Falha na chamada de GetSystemDirectory.
Nie można wywołać elementu GetSystemDirectory.
Error al llamar a GetSystemDirectory.
GetSystemDirectory の呼び出しに失敗しました。
Kall til GetSystemDirectory mislyktes.
GetSystemDirectory çağrısı başarısız oldu.
GetSystemDirectory를 호출하지 못했습니다.
Chiamata a GetSystemDirectory non riuscita.
Falha ao chamar GetSystemDirectory.
Сбой при вызове GetSystemDirectory.
Det gick inte att anropa GetSystemDirectory.
‏‏קריאה ל- GetSystemDirectory נכשלה.
调用 GetSystemDirectory 失败。
‏‏فشل استدعاء GetSystemDirectory.
Η κλήση στο GetSystemDirectory απέτυχε.
呼叫 GetSystemDirectory 失敗。
Viedään automaattisesti <var>X</var> muodossa <var>Y</var>.
Exportação automática de '<var>X</var>' como '<var>Y</var>'.
'<var>X</var>' wird automatisch als '<var>Y</var>' exportiert.
Esportazione automatica di '<var>X</var>' come '<var>Y</var>'.
'<var>X</var>' を '<var>Y</var>' として自動エクスポートしています。
'<var>X</var>'을(를) '<var>Y</var>'(으)로 자동으로 내보내고 있습니다.
Automatyczne eksportowanie '<var>X</var>' jako '<var>Y</var>'.
Exportação automática de '<var>X</var>' como '<var>Y</var>'.
Autoeksporterer <var>X</var> som <var>Y</var>.
Exportation automatique de '<var>X</var>' en '<var>Y</var>'.
Автоматический экспорт '<var>X</var>' как '<var>Y</var>'.
Exporterar <var>X</var> automatiskt som <var>Y</var>.
Exportación automática de '<var>X</var>' como '<var>Y</var>'.
„<var>X</var>” automatikus exportálása a következőként: „<var>Y</var>”.
'<var>X</var>', '<var>Y</var>' olarak otomatik veriliyor.
<var>X</var> wordt automatisch als <var>Y</var> geëxporteerd.
Probíhá automatický export <var>X</var> jako <var>Y</var>.
自動將 '<var>X</var>' 匯出成 '<var>Y</var>'。
正在自动将“<var>X</var>”导出为“<var>Y</var>”。
Eksporterer automatisk '<var>X</var>' som '<var>Y</var>'.
מייצא אוטומטית את '<var>X</var>' כ- '<var>Y</var>'.
正在自动将“<var>X</var>”导出为“<var>Y</var>”。
تصدير '<var>X</var>' تلقائياً كـ '<var>Y</var>'‏.
Αυτόματη εξαγωγή του '<var>X</var>' ως '<var>Y</var>'.
自動將 <var>X</var> 匯出成 <var>Y</var>。
See catalog page for all messages.