The service
Messages on page
Určuje, zda se v ovládacím prvku zobrazí posuvníky, obsahuje-li více položek, než lze zobrazit v klientské oblasti.
Meghatározza, hogy a vezérlő megjelenít-e görgetősávokat, ha az ügyfélterületen nem jeleníthető meg az összes elem.
Hiermee wordt aangegeven of het besturingselement schuifbalken weergeeft als het meer items bevat dan in het clientgebied kunnen worden weergegeven.
컨트롤에서 클라이언트 영역을 벗어나는 항목이 있을 때 스크롤 막대를 표시할지 여부를 나타냅니다.
Indica se o controlo vai apresentar barras de deslocamento se contiver mais itens do que os que podem existir na área cliente.
İstemci alanına sığabilecek sayıdan fazla öğe içeriyorsa, denetimin kaydırma çubuklarını görüntüleyip görüntülemeyeceğini gösterir.
Ilmaisee, näkyykö ohjausobjektissa vierityspalkit, jos kaikki sen sisältämät kohteet eivät mahdu asiakasalueeseen.
Δείχνει εάν το στοιχείο ελέγχου θα εμφανίζει γραμμές κύλισης όταν περιέχει περισσότερα στοιχεία από όσα χωράνε στην περιοχή πελάτη.
Angir om kontrollen viser rullefelt hvis den inneholder flere elementer enn det er plass til i klientområdet.
Indica se o controle exibirá barras de rolagem caso ele contenha mais itens do que a área cliente pode conter.
Zeigt an, ob das Steuerelement Bildlaufleisten anzeigt, wenn es mehr Elemente enthält, als in den Clientenbereich passen.
Indica si el control muestra las barras de desplazamiento porque contienen más elementos de los que son posibles en el área de clientes.
Indique si le contrôle doit afficher des barres de défilement s'il contient un nombre d'éléments supérieur au nombre pouvant tenir dans la zone cliente.
Anger om kontrollen visar rullningslister om den innehåller fler element än vad som får plats i det aktiva området.
Angiver, om objektet viser rullepaneler, hvis det indeholder flere elementer, end der kan være i klientområdet.
クライアント領域にアイテムが入りきらない場合、コントロールにスクロール バーを表示するかどうかを示します。
Indica se il controllo visualizzerà le barre di scorrimento in caso contenga più elementi di quelli visualizzabili nell'area client.
Указывает, будут ли в элементе управления отображаться полосы прокрутки, если он содержит больше элементов, чем помещается в клиентскую область.
Wskazuje, czy w formancie zostaną wyświetlone paski przewijania, jeśli formant zawiera więcej elementów niż można zmieścić w obszarze klienckim.
ציון האם הפקד יציג פסי גלילה אם הוא מכיל פריטים רבים יותר ממה שניתן להכיל באזור הלקוח.
الإشارة إلى ما إذا كان عنصر التحكم سيعرض أشرطة تمرير إذا كان يحتوي عدد كبير من العناصر بحيث لا يمكن احتواؤها في منطقة المحتويات الفعلية.
指示如果控件包含的项过多,超出工作区的范围时,该控件是否显示滚动条。
表示如果控制項包含比工作區所能容納還要多的項目,是否顯示捲軸。
指示如果控件包含的项过多,超出工作区的范围时,该控件是否显示滚动条。
表示如果控制項包含比工作區所能容納還要多的項目,是否顯示捲軸。
Kan het vereiste thread-model van apartment niet verifiëren of apartment bevat geen threads. Dit besturingselement kan niet worden gehost.
Osastolle tai vapaasti säikeistetylle kohteelle vaadittavan säikeistysmallin varmistus ei onnistu. Tätä ohjausobjektia ei voi isännöidä.
Trådmodellen, som skal være enten apartment eller free-threaded, kunne ikke kontrolleres. Objektet kan ikke tilknyttes.
無法確認 Apartment 執行緒或無限制執行緒所需的執行緒模型。無法裝載此控制項。
Nelze ověřit požadovaný model podprocesů typu Apartment nebo typu Free. Tento ovládací prvek nelze hostovat.
تعذر التحقق من طراز مسار التنفيذ المطلوب لحيز التخزين أو مسار التنفيذ الحر. يتعذر استضافة عنصر التحكم هذا.
无法验证所需的线程模型是单元线程的还是自由线程的。无法承载该控件。
Nem ellenőrizhető a szükséges szálkezelési modell (apartman vagy szabadszálas). A vezérlő nem tárolható.
Impossible de vérifier le modèle de thread cloisonné (Apartment) ou libre requis. Ce contrôle ne peut pas être hébergé.
Δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί το απαιτούμενο μοντέλο νήματος τύπου διαμερίσματος ή ελεύθερου τύπου. Αυτό το στοιχείο ελέγχου δεν είναι δυνατό να διατηρηθεί στο διακομιστή.
אין אפשרות לוודא את מודל יצירת הליכי המשנה (Threading) הדרוש של אובייקט Apartment או של אובייקט הליכי משנה חופשיים. אין אפשרות לארח פקד זה.
Erforderliches Threadmodell (Apartment oder Free-Thread) konnte nicht überprüft werden. Dieses Steuerelement kann nicht verwaltet werden.
아파트 또는 자유 스레딩된 모델 중에서 필요한 스레딩 모델을 확인할 수 없습니다. 이 컨트롤을 호스팅할 수 없습니다.
Não foi possível verificar o modelo de threading necessário do modo Apartment ou Free-threaded. Este controlo não pode ser hospedado.
Não é possível verificar o modelo de segmentação necessário do tipo apartment ou free-thread. Este controle não pode ser hospedado.
アパートメントの要求されたスレッド モデルを確認できないか、またはフリー スレッドです。このコントロールはホストできません。
Gereken iş parçacığı oluşturma modeli (apartman veya serbest) doğrulanamıyor. Bu denetim yönetilemez.
Impossibile verificare il modello di threading Apartment o il thread libero richiesto. Impossibile includere il controllo.
Невозможно проверить требуемую потоковую модель: контейнер или свободное распределение. Не предусмотрено назначение этого элемента управления ведущим.
No se puede comprobar el modelo de subprocesamiento requerido (de tipo apartamento o libre). Este control no puede tener host.
Kan ikke kontrollere den nødvendige apartment-trådmodellen eller fritrådede trådmodellen. Denne kontrollen kan ikke lagres.
Det går inte att verifiera den krävda trådningsmodellen som är innesluten eller fritrådad. Det går inte att hysa den här kontrollen.
Nie można zweryfikować wymaganego modelu wątkowego trybu Apartment lub Free. Nie można obsłużyć tego formantu.
无法验证所需的线程模型是单元线程的还是自由线程的。无法承载该控件。
無法確認 Apartment 執行緒或無限制執行緒所需的執行緒模型。無法裝載此控制項。
Zobrazí čáry mřížky kolem položek a podpoložek.
顯示項目與子項目周圍的格線。
Hiermee worden rasters om items en subitems weergegeven.
显示项和子项周围的网格线。
عرض خطوط الشبكة حول العناصر والعناصر الفرعية. يتم عرضها فقط في طريقة العرض "تفاصيل".
Viser gitterlinjer omkring elementer og underelementer.
Näyttää ruudukon kohteiden ja alikohteiden ympärillä.
Affiche un quadrillage autour des éléments et des sous-éléments.
Zeigt Rasterlinien um Elemente und Unterelemente an.
Εμφανίζει γραμμές πλέγματος γύρω από τα στοιχεία και τα SubItems. Εμφανίζεται μόνο όταν βρίσκεται σε προβολή λεπτομερειών.
מציג קווי רשת סביב פריטים ו- SubItems. מוצג רק בתצוגת Details.
Rácsvonalakat jelenít meg az elemek és az alelemek körül.
Visualizza linee della griglia attorno agli elementi e agli elementi secondari.
アイテムとサブ アイテムの周りのグリッド線を表示します。
항목과 하위 항목 주위에 모눈선을 표시합니다.
Viser rutenettlinjer rundt elementer og underelementer.
Wyświetla linie siatki wokół elementów głównych i podelementów.
Exibe as linhas de grade ao redor de itens e subitens.
Apresenta linhas da grelha à volta dos itens e dos subitens.
Отображает линии сетки вокруг элементов и подэлементов.
Muestra las líneas de la cuadrícula alrededor de los elementos y subelementos.
Visar rutnätslinjer runt element och underelement.
Öğe ve alt öğelerin etrafında kılavuz çizgileri görüntüler.
在项和子项周围显示网格线。仅在“详细信息”视图中显示。
顯示項目與子項目周圍的格線。只有在詳細資料檢視中才顯示。
أقصى تاريخ يمكن تحديده.
可选择的最大日期。
可選取的最大日期。
Maximální datum, které lze vybrat.
Den seneste dato, der kan vælges.
De uiterste datum die u kunt selecteren.
Valittavissa olevan päivämäärän suurin arvo.
La date maximale pouvant être sélectionnée.
Das maximal auswählbare Datum.
Η μέγιστη ημερομηνία που μπορεί να επιλεγεί.
התאריך המרבי שניתן לבחור.
A kijelölhető legkésőbbi dátum.
La massima data selezionabile.
選択可能な日付の最大値です。
선택할 수 있는 최대 날짜입니다.
Maksimumsdato som kan velges.
Maksymalna data możliwa do wyboru.
A data máxima selecionável.
A data máxima seleccionável.
Максимальная доступная для выбора дата.
Fecha máxima que se puede seleccionar.
Det senaste datumet som går att markera.
Seçilebilir en ileri tarih.
可以选择的最大日期。
可選取的最大日期。
ITypeInfo::GetTypeAttr palautti arvon hr={0:X}, joten tietotyyppiä ei voi hakea.
ITypeInfo::GetTypeAttr a retourné hr={0:X}, les types de données ne peuvent pas être extraits.
Der Datentyp kann nicht ermittelt werden, da ITypeInfo::GetTypeAttr hr={0:X} zurückgegeben hat.
Το ITypeInfo::GetTypeAttr επέστρεψε hr={0:X}, συνεπώς, ο τύπος δεδομένων δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί.
ITypeInfo::GetTypeAttr החזירה hr={0:X}, ולכן אין אפשרות לאחזר את סוג הנתונים.
Az adattípus nem tudható meg, mert ITypeInfo::GetTypeAttr hr={0:X} értékkel tért vissza.
ITypeInfo::GetTypeAttr ha restituito hr={0:X}. È pertanto impossibile recuperare il tipo dati.
ITypeInfo::GetTypeAttr が hr={0:X} を返したため、データ型が取得できませんでした。
ITypeInfo::GetTypeAttr에서 hr={0:X}을(를) 반환했으므로 데이터 형식을 검색할 수 없습니다.
ITypeInfo::GetTypeAttr returnerte hr={0:X} slik at datatypen ikke kan hentes.
Metoda ITypeInfo::GetRefTypeInfo zwróciła hr={0:X}, zatem nie można pobrać typu danych.
ITypeInfo::GetTypeAttr retornou hr={0:X}, por isso o tipo de dados não pode ser recuperado.
ITypeInfo::GetTypeAttr devolveu hr={0:X}, para que o tipo de dados não possa ser obtido.
ITypeInfo::GetTypeAttr возвратил hr={0:X}, поэтому невозможно извлечь тип данных.
ITypeInfo::GetTypeAttr devolvió hr={0:X}, por lo que no se puede recuperar el tipo de datos.
ITypeInfo::GetTypeAttr returnerade hr={0:X}, så det går inte att hämta datatypen.
ITypeInfo::GetTypeAttr hr={0:X} döndürdü, bu nedenle veri türü alınamıyor.
قام ITypeInfo::GetTypeAttr بإرجاع hr={0:X}، لذلك لا يمكن استرداد نوع البيانات.
ITypeInfo::GetTypeAttr 已返回 hr={0:X},因此无法检索该数据类型。
ITypeInfo::GetTypeAttr 傳回 hr={0:X},所以無法擷取資料型別。
Volání ITypeInfo::GetTypeAttr vrátilo hr={0:X}, proto nelze načíst datový typ.
ITypeInfo::GetTypeAttr returnerede hr={0:X}, så datatypen kan ikke hentes.
ITypeInfo::GetTypeAttr heeft hr={0:X} geretourneerd, dus het gegevenstype kan niet worden opgehaald.
ITypeInfo::GetTypeAttr 已返回 hr={0:X},因此无法检索该数据类型。
ITypeInfo::GetTypeAttr 傳回 hr={0:X},所以無法擷取資料型別。
يحدث عند فقد عنصر التحكم للتنشيط.
在控件获取焦点时发生。
當控制項取得焦點時發生。
Vyvolá se v případě, že ovládací prvek získá fokus.
Opstår, når objektet får fokus.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer het besturingselement de focus krijgt.
Toteutuu, kun ohjausobjekti saa kohdistuksen.
Se produit lorsque le contrôle obtient le focus.
Tritt auf, wenn das Steuerelement fokusiert wird.
Συμβαίνει όταν η εστίαση χάνεται από το στοιχείο ελέγχου.
מתרחש בעת שהפקד מאבד את המוקד.
A fókusz megszerzésekor következik be.
Generato quando il controllo assume lo stato attivo.
コントロールがフォーカスされたときに発生します。
컨트롤이 포커스를 가질 때 발생합니다.
Forekommer når kontrollen får fokus.
Występuje, gdy formant uzyska fokus.
Ocorre quando o controle obtém foco.
Ocorre quando o controlo obtém o foco.
Происходит при переключении фокуса на данный элемент управления.
Tiene lugar cuando el control obtiene el foco.
Inträffar vid fokusering på kontrollen.
Denetim odaklandığında gerçekleşir.
在控件失去焦点时发生。
發生於控制項遺失焦點時。
يحدد ما إذا كان يتم إلغاء إشارات الاختصارات قبل الخروج من مربع الحوار أم لا.
控制在从对话框返回之前是否取消引用快捷方式。
控制從對話方塊傳回前,是否解除參考捷徑。
Určuje, zda jsou před návratem z tohoto dialogového okna vyhodnoceny odkazy.
Angiver, om referencer til genveje fjernes, før der returneres fra dialogboksen.
Hiermee wordt bepaald of verwijzingen naar snelkoppelingen worden verwijderd voordat u terugkeert uit het dialoogvenster.
Meghatározza, hogy a párbeszédpanel visszatérése előtt az objektum feloldja-e a parancsikonok hivatkozásait.
קביעה האם ההפניה אל קיצורי דרך בוטלה לפני החזרה מתיבת הדו-שיח.
Controlla se vengono risolti i riferimenti ai collegamenti prima di restituire il valore dalla finestra di dialogo.
Määrittää, poistetaanko pikavalintojen viittaukset ennen valintaikkunasta palaamista.
Contrôle si les raccourcis sont déréférencés avant le retour de la boîte de dialogue.
Ελέγχει κατά πόσο διακόπτεται η αναφορά των συντομεύσεων πριν την επιστροφή από το παράθυρο διαλόγου.
대화 상자에서 반환하기 전에 바로 가기를 역참조할지 여부를 제어합니다.
Steuert, ob Verknüpfungen dereferenziert werden, bevor vom Dialog zurückgekehrt wird.
Przed powrotem z okna dialogowego sprawdza, czy odwołania skrótów zostały zerwane.
Kontrollerer om snarveier dereferensieres før retur fra dialogboksen.
Определяет, отменяются ли клавиши быстрого доступа перед возвратом из данного диалога.
ダイアログから戻る前に、ショートカットを逆参照するかどうかを設定します。
Anger om referenser för genvägar tas bort innan genvägarna returneras från dialogrutan.
Controla se a referência aos atalhos é cancelada antes de regressar da caixa de diálogo.
Controla si las teclas de método abreviado deben quedar sin referencia antes de volver del cuadro de diálogo.
Controla se as referências de atalhos são retiradas antes de retornar da caixa de diálogo.
İletişim kutusundan dönmeden önce kısayol başvurulanın kaldırılıp kaldırılmayacağını denetler.
控制在从对话框返回之前是否取消引用快捷方式。
控制從對話方塊傳回前,是否解除參考捷徑。
Generato quando la lingua per l'immissione di dati nel form viene modificata.
このフォームの入力に使用された言語が変更されたときに発生します。
Ocorre sempre que o idioma utilizado para entradas neste formulário é alterado.
이 폼에 입력하는 데 사용하는 언어가 변경될 때마다 발생합니다.
Происходит при каждом изменении языка, используемого для заполнения этой формы.
Ocorre sempre que o idioma usado para entrada neste formulário é alterado.
Występuje za każdym razem, gdy zostanie zmieniony język, w którym wypełniany jest formularz.
Tiene lugar cuando el lenguaje de entrada utilizado para este formulario cambia.
Forekommer når språket som brukes for inndata for dette skjemaet, endres.
Deze gebeurtenis treedt elke keer op als de taal die wordt gebruikt voor invoer voor dit formulier wordt gewijzigd.
Se produit lorsque le langage utilisé pour les entrées de ce formulaire change.
Bu formda giriş için kullanılan dil her değiştiğinde gerçekleşir.
يحدث عند تغير اللغة المستخدمة في الإدخال في هذا النموذج.
Az űrlapon a bemenetre használt nyelv megváltozásakor következik be.
Vyvolá se vždy, když se změní jazyk použitý pro výstup tohoto formuláře.
Toteutuu, kun lomakkeen tietojen syötössä käytettävä kieli muuttuu.
Opstår ved ændring af det sprog, der bruges til input i formularen.
Inträffar när språket som används för indata för det här formuläret ändras.
מתרחש בעת שינוי השפה המשמשת לקלט עבור טופס זה.
當用來輸入此表單的語言變更時發生。
每当更改此窗体的输入语言时发生。
Tritt auf, wenn die sich die Eingabesprache für dieses Formular ändert.
Συμβαίνει κάθε φορά που αλλάζει η γλώσσα που χρησιμοποιείται για εισαγωγή σε αυτήν τη φόρμα.
每当更改此窗体的输入语言时发生。
當用來輸入此表單的語言變更時發生。
ユーザーが [印刷] をクリックしたときに、ダイアログにより変更される PrinterSettings です。
Le PrinterSettings modifié par la boîte de dialogue lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Imprimante.
Die Druckereinstellungen, die geändert werden können, wenn der Benutzer auf "Drucker" klickt.
Il PrinterSettings che verrà modificato dalla finestra di dialogo se l'utente fa clic sul pulsante Stampante.
PrinterSettings-määritykset, joita valintaikkuna muokkaa käyttäjän valitessa Tulostin-painikkeen.
PrinterSettings som endres i dialogboksen, når brukeren klikker Skriver-knappen.
La configuración de la impresora que modificará el cuadro de diálogo cuando el usuario haga clic en el botón Impresora.
A párbeszédpanel által módosított PageSettings objektum, amikor a felhasználó a Nyomtatás gombra kattint.
ה- PrinterSettings שתיבת הדו-שיח תשנה כאשר המשתמש ילחץ על לחצן 'מדפסת'.
사용자가 [프린터] 단추를 클릭할 때 대화 상자에서 수정할 PrinterSettings입니다.
Το PrinterSettings που θα τροποποιηθεί από το παράθυρο διαλόγου όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί "Εκτυπωτής".
Element PrinterSettings, który zostanie zmodyfikowany, gdy użytkownik kliknie przycisk Drukarka.
PrinterSettings que a caixa de diálogo vai modificar quando o utilizador clicar no botão 'Impressora'.
PrinterSettings que a caixa de diálogo modificará quando o usuário clicar no botão Impressora.
Kullanıcı Yazıcı düğmesini tıklattığında İletişim kutusunda değiştirilecek olan PageSettings.
PrinterSettings, изменяемый данным диалоговым окном при нажатии пользователем кнопки 'Принтер'.
PrinterSettings som dialogrutan ändrar när användaren klickar på knappen Skrivare.
当用户单击“打印机”按钮时对话框将要修改的 PrinterSettings。
Nastavení PrinterSettings, které dialogové okno změní, pokud uživatel klepne na tlačítko Tiskárna.
當使用者按一下 [印表機] 按鈕時,對話方塊將修改的 PageSettings。
De PrinterSettings, dialogboksen ændrer, når brugeren klikker på knappen Printer.
PrinterSettings التي سيتم تعديلها من خلال مربع الحوار عند نقر المستخدم فوق الزر "طابعة".
De afdrukinstellingen die door het dialoogvenster worden gewijzigd als het gebruiker op de afdrukknop klikt.
当用户单击“打印机”按钮时对话框将修改的 PrinterSettings。
當使用者按一下 [印表機] 按鈕時,對話方塊將修改的 PrinterSettings。
تمكين زر الاختيار Selection وتعطيله.
启用和禁用“选定内容”单选按钮。
啟用和停用 [選擇範圍] 選項按鈕。
Povolí nebo zakáže přepínač Výběr.
Aktiverer og deaktiverer alternativknappen Markering.
Hiermee wordt het keuzerondje Selectie in- en uitgeschakeld.
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Valinta-valintanapin.
Active ou désactive la case d'option Sélection.
Aktiviert und deaktiviert das Optionsfeld "Auswahl".
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το κουμπί επιλογής "Επιλογή".
הפיכת לחצן האפשרות Selection לזמין וללא זמין.
Engedélyezi vagy tiltja a Kijelölés választógomb megjelenítését.
Attiva e disattiva il pulsante di opzione Selezione.
[選択] オプション ボタンを有効または無効にします。
[선택 영역] 라디오 단추의 사용 여부를 설정합니다.
Aktiverer og deaktiverer alternativknappen Utvalg.
Włącza i wyłącza przycisk radiowy Zaznaczenie.
Ativa e desativa o botão de opção Seleção.
Activa e desactiva o botão de opção 'Selecção'.
Включает и отключает переключатель 'Выбор'.
Habilita y deshabilita el botón de opción Selección.
Aktiverar och inaktiverar alternativknappen Markering.
Seçim radyo düğmesini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
启用和禁用“选定内容”选项按钮。
啟用和停用 [選擇範圍] 選項按鈕。
See catalog page for all messages.