Message in Czech (Čeština)

MSB4098: Nástroj MSBuild volá za účelem sestavení tohoto projektu nástroj VCBuild. Křížové odkazy mezi projekty VC++ (VCPROJ) a C#/VB/VJ# (CSPROJ, VBPROJ, VJSPROJ) nejsou podporovány sestavovacími systémy příkazového řádku při sestavování samostatných projektů VC++. Projekty obsahující takovéto křížové odkazy mezi projekty se nepodaří sestavit. Místo toho sestavte soubor řešení obsahující tento projekt.

Unlocalized message

MSB4098: MSBuild is invoking VCBuild to build this project. Project-to-project references between VC++ projects (.VCPROJ) and C#/VB/VJ# projects (.CSPROJ, .VBPROJ, .VJSPROJ) are not supported by the command-line build systems when building stand-alone VC++ projects. Projects that contain such project-to-project references will fail to build. Please build the solution file containing this project instead.

Search by Google
Available localized messages
Finnish (suomi) French (Français) German (Deutsch) Greek (Ελληνικά) Danish (Dansk) Dutch (Nederlands) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Prior (Message) Spanish (Español) Swedish (Svenska) Turkish (Türkçe) Hungarian (magyar) Italian (Italiano) Japanese (日本語) Korean (한국어) Norwegian (Bokmal) (Norsk (Bokmål)) Polish (Polski) Next (Message) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Russian (Русский) Arabic (العربية) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Hebrew (עברית) Chinese (Simplified) (中文(简体))