Message in Polish (Polski)

MSB4098: Program MSBuild wywołuje program VCBuild w celu skompilowania tego projektu. Odwołania między projektami VC++ (.VCPROJ) a projektami C#/VB/VJ# (.CSPROJ, .VBPROJ, .VJSPROJ) nie są obsługiwane przez systemy z wierszem polecenia podczas tworzenia samodzielnych projektw VC++. Projekty zawierające takie odwołania nie będą kompilowane. Zamiast tego skompiluj plik rozwiązania zawierający ten projekt.

Unlocalized message

MSB4098: MSBuild is invoking VCBuild to build this project. Project-to-project references between VC++ projects (.VCPROJ) and C#/VB/VJ# projects (.CSPROJ, .VBPROJ, .VJSPROJ) are not supported by the command-line build systems when building stand-alone VC++ projects. Projects that contain such project-to-project references will fail to build. Please build the solution file containing this project instead.

Search by Google
Available localized messages
Finnish (suomi) French (Français) German (Deutsch) Greek (Ελληνικά) Czech (Čeština) Danish (Dansk) Dutch (Nederlands) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Prior (Message) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Spanish (Español) Swedish (Svenska) Turkish (Türkçe) Hungarian (magyar) Italian (Italiano) Japanese (日本語) Korean (한국어) Norwegian (Bokmal) (Norsk (Bokmål)) Next (Message) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Russian (Русский) Arabic (العربية) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Hebrew (עברית) Chinese (Simplified) (中文(简体))