Message in Swedish (Svenska)

Det gick inte att starta huvudtrådrutinen för databasspegling av följande skäl: %1. Åtgärda felkällan och starta om SQL Server-tjänsten.

Unlocalized message

Startup of the database-mirroring master thread routine failed for the following reason: %1. Correct the cause of this error, and restart the SQL Server service.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) German (Deutsch) Dutch (Nederlands) Italian (Italiano) Next (Message) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Spanish (Español)