Message in Swedish (Svenska)

Witness kunde inte hitta en post för databasspegling-GUID {%1-%2-%3-%4%5-%6%7%8%9%10%11}. Det finns en konfigurationsavvikelse. Försök att köra kommandot igen eller ange witness på nytt från en av partnerna för databasspegling.

Unlocalized message

Witness did not find an entry for database mirroring GUID {%1-%2-%3-%4%5-%6%7%8%9%10%11}. A configuration mismatch exists. Retry the command, or reset the witness from one of the database mirroring partners.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Korean (한국어) French (Français) Prior (Message) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))