Message in Swedish (Svenska)

Fjärrkopian av databasen %1 har inte återställts i tillräcklig utsträckning för att databasspegling ska kunna aktiveras.

Unlocalized message

The remote copy of database "%1" is not recovered far enough to enable database mirroring.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))