Message in Swedish (Svenska)

Det går inte att aktivera databasspegling för fjärrkopian av databasen %1. Återställ databasloggarna för fjärrkopian.

Unlocalized message

Database mirroring cannot be enabled for the remote copy of database "%1". Restore database logs to the remote copy.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))