Message in Dutch (Nederlands)

De volgorde van de kolommen is niet opgegeven in het object dat de rijenset heeft gemaakt. De opdracht is opnieuw uitgevoerd om de volgende ophaalpositie terug te zetten op de oorspronkelijke positie, en de volgorde van de kolommen is gewijzigd.

Unlocalized message

The order of the columns was not specified in the object that created the rowset. The provider had to reexecute the command to reposition the next fetch position to its initial position, and the order of the columns changed.

Search by Google
Available localized messages
Swedish (Svenska) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Prior (Message) Korean (한국어) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Next (Message) Italian (Italiano) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))