Message in Swedish (Svenska)

Kolumnernas ordning angavs inte i objektet som skapade raduppsättningen. Providern var tvungen att köra kommandot igen för att positionera om nästa hämtningsposition till sin ursprungliga position och ordningen på kolumnerna ändrades.

Unlocalized message

The order of the columns was not specified in the object that created the rowset. The provider had to reexecute the command to reposition the next fetch position to its initial position, and the order of the columns changed.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))