Message in Swedish (Svenska)

Det gick inte att formatera strängen för felet %1, språk-ID %2. Detta kan bero på för lite minne på servern eller på ett fel som inträffade medan meddelandet formaterades.

Unlocalized message

Failed to format string for error %1, language id %2. This may be caused by low memory in server, or error happening while formatting the message.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))