Message in Swedish (Svenska)

Det gick inte att ansluta klienten till en session med SPID %1. Det här felet kan ha orsakats av en tidigare misslyckad åtgärd eller en ändring i behörigheterna sedan sessionen upprättades. Leta efter misslyckade åtgärder precis innan det här meddelandet i felloggarna.

Unlocalized message

The client was unable to join a session with SPID %1. This error may have been caused by an earlier operation failing or a change in permissions since the session was established. Check the error logs for failed operations immediately before this error message.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))