Message in Czech (Čeština)

Nebyla nalezena žádná síťová připojení konfigurovaná s upřednostňovaným serverem DNS. Tento počítač nelze povýšit, dokud nebude příslušné síťové připojeníkonfigurováno s upřednostňovaným serverem DNS. Tuto konfiguraci lze provést ručně nebo automaticky pomocí služby DHCP.

Unlocalized message

No network connections were found to be configured with a preferred DNS server. This computer cannot be promoted unless the appropriate network connection is configured with a preferred DNS server. This configuration can be done manually or automatically by using DHCP.

Search by Google
Available localized messages
Swedish (Svenska) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Turkish (Türkçe) Portuguese (Portugal) (Português (Portugal)) Japanese (日本語) Prior (Message) Polish (Polski) Hungarian (magyar) French (Français) Russian (Русский) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Spanish (Español) Next (Message) German (Deutsch) Dutch (Nederlands) Korean (한국어) Italian (Italiano)