Message in Polish (Polski)

Nie odnaleziono połączeń sieciowych, dla których skonfigurowano preferowany serwer DNS. Nie można podwyższyć poziomu tego komputera, dopóki dla odpowiedniego połączenia sieciowego nie zostanie skonfigurowany preferowany serwer DNS. Tę konfigurację można wykonać ręcznie lub automatycznie przy użyciu usługi DHCP.

Unlocalized message

No network connections were found to be configured with a preferred DNS server. This computer cannot be promoted unless the appropriate network connection is configured with a preferred DNS server. This configuration can be done manually or automatically by using DHCP.

Search by Google
Available localized messages
Swedish (Svenska) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Turkish (Türkçe) Portuguese (Portugal) (Português (Portugal)) Japanese (日本語) Prior (Message) Hungarian (magyar) French (Français) Russian (Русский) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Spanish (Español) German (Deutsch) Next (Message) Dutch (Nederlands) Czech (Čeština) Korean (한국어) Italian (Italiano)