Message in Dutch (Nederlands)

%1.%2: Er is een aanmelding van een gebruiker aangetroffen. SSO-verwerking wordt gestart.

Unlocalized message

%1.%2: User logon detected. Beginning SSO processing.

Search by Google
Available localized messages
Japanese (日本語) French (Français) Prior (Message) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message)