Message in Dutch (Nederlands)

%1.%2: Er is een aanmelding van een gebruiker aangetroffen, maar deze is niet op basis van een smartcard. Er is geen SSO-verwerking vereist.

Unlocalized message

%1.%2: User logon detected, but is not smartcard-based. No SSO processing required.

Search by Google
Available localized messages
Japanese (日本語) French (Français) Prior (Message) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message)