Message in Czech (Čeština)

Úloha šíření popisovače zabezpečení zjistila, že následující objekt měl následující ID třídy. Tato třída nebyla nalezena ve schématu. Objekt: %1 ID třídy: %2

Unlocalized message

The security descriptor propagation task found that the following object had the following class ID. This class was not found in the schema. Object: %1 Class ID: %2

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Turkish (Türkçe) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Russian (Русский) Dutch (Nederlands) Swedish (Svenska) Prior (Message) Korean (한국어) Portuguese (Portugal) (Português (Portugal)) Polish (Polski) Hungarian (magyar) French (Français) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Next (Message) Spanish (Español) German (Deutsch) Japanese (日本語) Italian (Italiano)