Message in Czech (Čeština)

Úloha šíření popisovače zabezpečení neúspěšně opakovala operaci. Počet opakování: %1 Další data Chybová hodnota: %2 %3

Unlocalized message

The security descriptor propagation task retried an operation without success. Number of retries: %1 Additional Data Error value: %2 %3

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Turkish (Türkçe) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Russian (Русский) Dutch (Nederlands) Swedish (Svenska) Prior (Message) Korean (한국어) Portuguese (Portugal) (Português (Portugal)) Polish (Polski) Hungarian (magyar) French (Français) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Next (Message) Spanish (Español) German (Deutsch) Japanese (日本語) Italian (Italiano)