The service
Messages on page
ערך ה- <var>X</var> ‏'<var>Y</var>' כבר קיים במילון המוגדר על-ידי המשתמש.
De <var>X</var>-waarde <var>Y</var> bestaat al in de door de gebruiker opgegeven woordenlijst.
A(z) <var>X</var> „<var>Y</var>” értéke már szerepel a felhasználó által definiált szótárban.
Kohteen <var>X</var> arvo <var>Y</var> on jo käyttäjän määrittämässä sanastossa.
<var>X</var> değeri '<var>Y</var>' zaten kullanıcı tanımlı sözlükte var.
用户定义的词典中已存在 <var>X</var> 值“<var>Y</var>”。
Значение <var>X</var>, которое равно "<var>Y</var>", уже существует в определяемом пользователем словаре.
<var>X</var> con valore '<var>Y</var>' già esistente nel dizionario definito dall'utente.
La valeur '<var>Y</var>' de <var>X</var> existe déjà dans le dictionnaire défini par l'utilisateur.
القيمة '<var>Y</var>' الخاصة بـ <var>X</var> موجودة بالفعل في القاموس المعرّف بواسطة المستخدم.
<var>X</var> 値 '<var>Y</var>' は、ユーザー定義の辞書に既に存在します。
Der <var>X</var>-Wert '<var>Y</var>' ist im benutzerdefinierten Wörterbuch bereits vorhanden.
Hodnota <var>Y</var> položky <var>X</var> v uživatelem definovaném slovníku již existuje.
<var>X</var> 값 '<var>Y</var>'이(가) 사용자 정의 사전에 이미 있습니다.
Η <var>X</var> τιμή '<var>Y</var>' υπάρχει ήδη στο λεξικό που ορίζεται από το χρήστη.
El valor de <var>X</var> '<var>Y</var>' ya existe en el diccionario definido por el usuario.
<var>X</var>-værdien '<var>Y</var>' findes allerede i den brugerdefinerede ordbog.
<var>X</var> 值 '<var>Y</var>' 已存在於使用者定義的字典中。
Wartość „<var>Y</var>” elementu <var>X</var> już istnieje w słowniku zdefiniowanym użytkownika.
<var>X</var>-verdien <var>Y</var> finnes allerede i den brukerdefinerte ordlisten.
<var>X</var>-värdet <var>Y</var> finns redan i den användardefinierade ordlistan.
O valor de <var>X</var> '<var>Y</var>' já existe no dicionário definido pelo usuário.
נא החלף את אסימון ההחלפה '$edmxInputFile$' בשם האמיתי של קובץ ה- ‎.edmx שממנו אתה מעוניין ליצור.
Vervang het vervangingstoken $edmxInputFile$ door de daadwerkelijke naam van het EDMX-bestand op basis waarvan u wilt genereren.
Írja felül a cserélendő „$edmxInputFile$” lexikális elemet annak az .edmx kiterjesztésű fájlnak a tényleges nevével, amelyből el kívánja végezni a generálást.
Korvaa korvaava tunnus $edmxInputFile$ sen .edmx-tiedoston todellisella nimellä, josta haluat muodostaa.
Lütfen '$edmxInputFile$' değiştirme belirtecinin üzerine kendisinden üretmek istediğiniz .edmx dosyasının asıl adını yazın.
请用要从其进行生成的 .edmx 文件的实际名称覆盖替换标记“$edmxInputFile$”。
Замените маркер замещения "$edmxInputFile$" именем EDMX-файла, на основе которого будет производиться формирование.
Sovrascrivere il token di sostituzione '$edmxInputFile$' con il nome effettivo del file con estensione edmx da cui si desidera eseguire la generazione.
Remplacez le jeton de remplacement '$edmxInputFile$' par le nom réel du fichier .edmx à partir duquel vous voulez effectuer la génération.
الرجاء كتابة الاسم الفعلي لملف ‎.edmx الذي ترغب في الإنشاء منه فوق رمز الاستبدال '$edmxInputFile$'.
置換トークン '$edmxInputFile$' を、生成元になる .edmx ファイルの実際の名前で上書きしてください。
Überschreiben Sie das Ersatztoken '$edmxInputFile$' mit dem eigentlichen Namen der EDMX-Datei, aus der Sie generieren möchten.
생성하는 데 사용할 실제 .edmx 파일의 이름으로 대체 토큰 '$edmxInputFile$'을 덮어쓰십시오.
Αντικαταστήστε το διακριτικό αντικατάστασης '$edmxInputFile$' με το πραγματικό όνομα του αρχείου .edmx από το οποίο θέλετε να γίνει η δημιουργία.
Sobrescriba el token de sustitución '$edmxInputFile$' con el nombre real del archivo .edmx del que desea generar.
Overskriv erstatning-token '$edmxInputFile$' med det faktiske navn på den .edmx-fil, som du vil oprette fra.
請使用您要從中產生 .edmx 檔的實際名稱,覆寫替代語彙基元 '$edmxInputFile$'。
Přepište nahrazovaný token $edmxInputFile$ aktuálním názvem souboru EDMX, ze kterého chcete generovat.
Zastąp token zamiany $edmxInputFile$ rzeczywistą nazwą pliku edmx, na podstawie którego chcesz wykonać proces generowania.
Overskriv erstatningstokenen $edmxInputFile$ med det faktiske navnet på EDMX-filen du vil generere fra.
Skriv över ersättnings-token $edmxInputFile$ med det faktiska namnet på EDMX-filen du vill generera från.
Substitua o token de substituição '$edmxInputFile$' pelo nome real do arquivo .edmx a partir do qual deseja fazer a geração.
אין אפשרות לנתק את היישות שצוינה מה- ObjectSet מאחר שהיישות חברה ב- EntitySet ‏'<var>X</var>.<var>Y</var>' במקום ב- EntitySet ‏'<var>Z</var>.<var>A</var>' שאליו ה- ObjectSet מפנה. השתמש בפעולת השירות Detach ב- ObjectSet שמכיל את היישות, או השתמש בפעולת השירות ObjectContext.Detach אם ברצונך למחוק את היישות מבלי לאמת את ה- EntitySet שלה.
De opgegeven entiteit kan niet worden ontkoppeld van de ObjectSet, omdat de entiteit lid is van de EntitySet <var>X</var>.<var>Y</var>, en niet van de EntitySet <var>Z</var>.<var>A</var> waarnaar wordt verwezen door de ObjectSet. Gebruik de methode Detach met de ObjectSet die de entiteit bevat of gebruik de methode ObjectContext.Detach als u de entiteit wilt verwijderen zonder de bijbehorende EntitySet te valideren.
A megadott entitás nem választható le az ObjectSet készletből, mert az entitás a(z) „<var>X</var>.<var>Y</var>” EntitySet tagja, és nem az ObjectSet által hivatkozott „<var>Z</var>.<var>A</var>” EntitySet tagja. Használja a Detach metódust az entitást tartalmazó ObjectSet készleten, vagy használja az ObjectContext.Detach metódust, ha a hozzá tartozó EntitySet ellenőrzése nélkül kíván leválasztani egy entitást.
Määritettyä entiteettiä ei voi irrottaa ObjectSet-joukosta, sillä entiteetti on EntitySet-joukon <var>X</var>.<var>Y</var> jäsen EntitySet-joukon <var>Z</var>.<var>A</var> sijaan. ObjectSet viittaa näistä jälkimmäiseen. Käytä entiteetin sisältävän ObjectSet-joukon Detach-menetelmää tai käytä ObjectContext.Detach-menetelmää, jos haluat poistaa entiteetin vahvistamatta sen EntitySet-joukkoa.
Belirtilen varlık ObjectSet'ten ayrılamaz, çünkü varlık ObjectSet tarafından başvuruda bulunulan '<var>Z</var>.<var>A</var>' EntitySet'i yerine '<var>X</var>.<var>Y</var>' EntitySet'inin bir üyesidir. Varlığı içeren ObjectSet'te Detach yöntemini kullanın veya EntitySet'ini doğrulamadan varlığı silmek isterseniz ObjectContext.Detach yöntemini kullanın.
无法从 ObjectSet 分离指定的实体,因为该实体是 EntitySet“<var>X</var>.<var>Y</var>”的成员,而非 ObjectSet 引用的 EntitySet“<var>Z</var>.<var>A</var>”的成员。请对包含该实体的 ObjectSet 使用 Detach 方法,或者如果要在不验证该实体的 EntitySet 的情况下删除该实体,请使用 ObjectContext.Detach 方法。
Указанную сущность нельзя отсоединить от набора ObjectSet, поскольку эта сущность является элементом набора EntitySet "<var>X</var>.<var>Y</var>", а не набора EntitySet "<var>Z</var>.<var>A</var>", на который ссылается набор ObjectSet. Используйте метод Detach для набора ObjectSet, содержащего сущность, или используйте метод ObjectContext.Detach, если необходимо удалить сущность, не выполняя проверку правильности ее набора EntitySet.
Impossibile disconnettere l'entità specificata da ObjectSet perché è membro della classe EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' anziché della classe EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' a cui fa riferimento ObjectSet. Utilizzare il metodo Detach sull'ObjectSet che contiene l'entità oppure utilizzare il metodo ObjectContext.Detach per eliminare l'entità senza convalidare il corrispondente EntitySet.
Impossible de détacher l'entité spécifiée de l'ObjectSet car elle est membre de l'EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' au lieu de l'EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' référencé par l'ObjectSet. Utilisez la méthode Detach sur l'ObjectSet qui contient l'entité, ou utilisez la méthode ObjectContext.Detach si vous voulez supprimer l'entité sans valider son EntitySet.
يتعذر فصل الكيان المحدد من ObjectSet وذلك لأن الكيان عضو في EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' بدلاً من EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' المشار إليها بواسطة ObjectSet. استخدم الأسلوب Detach الموجود ضمن ObjectSet التي تشتمل على الكيان، أو استخدم أسلوب ObjectContext.Detach إذا كنت ترغب في حذف الكيان بدون التحقق من صحة EntitySet الخاصة به.
指定されたエンティティを ObjectSet からデタッチできません。このエンティティは、ObjectSet によって参照されている EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' ではなく、EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' のメンバーです。このエンティティを含む ObjectSet の Detach メソッドを使用するか、ObjectContext.Detach メソッドを使用してください。ObjectContext.Detach メソッドを使用すると、エンティティの EntitySet を検証せずにエンティティを削除できます。
Die angegebene Entität kann nicht vom ObjectSet getrennt werden, da die Entität ein Element von EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' ist und nicht von EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>', auf das das ObjectSet verweist. Wenden Sie die Detach-Methode auf das ObjectSet an, das die Entität enthält, oder verwenden Sie die ObjectContext.Detach-Methode, wenn Sie die Entität löschen möchten, ohne das EntitySet zu validieren.
Zadanou entitu nelze odpojit z objektu ObjectSet, protože tato entita je členem EntitySet <var>X</var>.<var>Y</var> namísto EntitySet <var>Z</var>.<var>A</var>, který je odkazován objektem ObjectSet. Použijte metodu Detach na objekt ObjectSet obsahující tuto entitu, případně použijte metodu ObjectContext.Detach, pokud chcete odstranit entitu bez ověření její vlastnosti EntitySet.
엔터티가 ObjectSet에서 참조하는 EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>'이(가) 아닌 EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>'의 멤버이므로 지정한 엔터티를 ObjectSet에서 분리할 수 없습니다. 엔터티를 포함하는 ObjectSet에 Detach 메서드를 사용하거나 EntitySet의 유효성을 검증하지 않고 엔터티를 삭제하려는 경우 ObjectContext.Detach 메서드를 사용하십시오.
Η καθορισμένη οντότητα δεν είναι δυνατό να διαγραφεί από την κλάση ObjectSet, επειδή η οντότητα είναι μέλος της κλάσης EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' αντί της κλάσης EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>', η οποία αναφέρεται από την ObjectSet. Χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Detach στην κλάση ObjectSet που περιέχει την οντότητα, ή χρησιμοποιήστε τη μέθοδο ObjectContext.Detach εάν θέλετε να διαγράψετε την οντότητα χωρίς να επικυρώσετε την κλάση EntitySet.
La entidad especificada no se puede desasociar del ObjectSet porque es un miembro del EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' y no del EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' al que hace referencia el ObjectSet. Use el método Detach en el ObjectSet que contiene la entidad o use el método ObjectContext.Detach si desea eliminar la entidad sin validar su EntitySet.
Den angivne enhed kan ikke kobles fra ObjectSet, fordi enheden er medlem af EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' i stedet for EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>', som ObjectSet refererer til. Brug metoden Detach på ObjectSet, som indeholder enheden, eller brug metoden ObjectContext.Detach, hvis du vil slette enheden uden at validere dens EntitySet.
指定的實體無法由 ObjectSet 卸離,因為實體為 EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' 的成員,而非 ObjectSet 所參考的 EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' 的成員。請使用包含這個實體的 ObjectSet 上的 Detach 方法,或者如果您想要刪除實體而不驗證它的 EntitySet,則使用 ObjectContext.Detach 方法。
Podanej jednostki nie można odłączyć od obiektu ObjectSet, ponieważ jednostka jest elementem członkowskim obiektu EntitySet „<var>X</var>.<var>Y</var>” zamiast obiektu EntitySet „<var>Z</var>.<var>A</var>”, do którego odwołuje się obiekt ObjectSet. Użyj metody Detach wobec obiektu ObjectSet zawierającego jednostkę. Alternatywnie użyj metody ObjectContext.Detach, aby usunąć jednostkę bez sprawdzania poprawności jej obiektu EntitySet.
Kan ikke slette den angitte enheten fra ObjectSet fordi enheten er medlem av EntitySet <var>X</var>.<var>Y</var> i stedet for EntitySet <var>Z</var>.<var>A</var> som er referert av ObjectSet. Bruk Detach-metoden på ObjectSet som inneholder enheten, eller bruk metoden ObjectContext.Detach hvis du vil slette enheten uten å validere dens EntitySet.
Det går inte att koppla från den angivna entiteten från ObjectSet eftersom entiteten är medlem i EntitySet <var>X</var>.<var>Y</var> i stället för EntitySet <var>Z</var>.<var>A</var> som refereras av ObjectSet. Använd Detach-metoden i ObjectSet som innehåller entiteten eller använd metoden ObjectContext.Detach om du vill ta bort entiteten utan att validera dess EntitySet.
A entidade especificada não pode ser desanexada do ObjectSet porque a entidade é membro do EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' e não do EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' que é referenciado pelo ObjectSet. Use o método Detach no ObjectSet que contém a entidade ou use o método ObjectContext.Detach se desejar excluir a entidade sem validar seu EntitySet.
אין אפשרות למחוק את היישות שצוינה מה- ObjectSet מאחר שהיישות חברה ב- EntitySet ‏'<var>X</var>.<var>Y</var>' במקום ב- EntitySet ‏'<var>Z</var>.<var>A</var>' שאליו ה- ObjectSet מפנה. השתמש בפעולת השירות DeleteObject ב- ObjectSet שמכיל את היישות, או השתמש בפעולת השירות ObjectContext.DeleteObject אם ברצונך למחוק את היישות מבלי לאמת את ה- EntitySet שלה.
De opgegeven entiteit kan niet worden verwijderd uit de ObjectSet, omdat de entiteit lid is van de EntitySet <var>X</var>.<var>Y</var>, en niet van de EntitySet <var>Z</var>.<var>A</var> waarnaar wordt verwezen door de ObjectSet. Gebruik de methode DeleteObject met de ObjectSet die de entiteit bevat of gebruik de methode ObjectContext.DeleteObject als u de entiteit wilt verwijderen zonder de bijbehorende EntitySet te valideren.
A megadott entitás nem törölhető az ObjectSet készletből, mert az entitás a(z) „<var>X</var>.<var>Y</var>” EntitySet tagja, és nem az ObjectSet által hivatkozott „<var>Z</var>.<var>A</var>” EntitySet tagja. Használja a DeleteObject metódust az entitást tartalmazó ObjectSet készleten, vagy használja az ObjectContext.DeleteObject metódust, ha a hozzá tartozó EntitySet ellenőrzése nélkül kíván törölni egy entitást.
Määritettyä entiteettiä ei voi poistaa ObjectSet-joukosta, koska entiteetti on EntitySet-joukon <var>X</var>.<var>Y</var> jäsen EntitySet-joukon <var>Z</var>.<var>A</var> sijaan. ObjectSet viittaa näistä jälkimmäiseen. Käytä DeleteObject-menetelmää ObjectSet-joukossa, joka sisältää entiteetin, tai käytä ObjectContext.DeleteObject-menetelmää, jos haluat poistaa entiteetin vahvistamatta sen EntitySet-joukkoa.
Belirtilen varlık ObjectSet'ten silinemez, çünkü varlık ObjectSet tarafından başvuruda bulunulan '<var>Z</var>.<var>A</var>' EntitySet'i yerine '<var>X</var>.<var>Y</var>' EntitySet'inin bir üyesidir. Varlığı içeren ObjectSet'te DeleteObject yöntemini kullanın veya EntitySet'ini doğrulamadan varlığı silmek isterseniz ObjectContext.DeleteObject yöntemini kullanın.
无法从 ObjectSet 删除指定的实体,因为该实体是 EntitySet“<var>X</var>.<var>Y</var>”的成员,而非 ObjectSet 引用的 EntitySet“<var>Z</var>.<var>A</var>”的成员。请对包含该实体的 ObjectSet 使用 DeleteObject 方法,或者如果要在不验证该实体的 EntitySet 的情况下删除该实体,请使用 ObjectContext.DeleteObject 方法。
Указанную сущность нельзя удалить из набора ObjectSet, поскольку эта сущность является элементом набора EntitySet "<var>X</var>.<var>Y</var>", а не набора EntitySet "<var>Z</var>.<var>A</var>", на который ссылается набор ObjectSet. Используйте метод DeleteObject для набора ObjectSet, содержащего сущность, или используйте метод ObjectContext.DeleteObject, если необходимо удалить сущность, не выполняя проверку правильности ее набора EntitySet.
Impossibile eliminare l'entità specificata da ObjectSet perché è membro della classe EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' anziché della classe EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' a cui fa riferimento ObjectSet. Utilizzare il metodo DeleteObject sull'ObjectSet che contiene l'entità oppure utilizzare il metodo ObjectContext.DeleteObject per eliminare l'entità senza convalidare il corrispondente EntitySet.
Impossible de supprimer l'entité spécifiée de l'ObjectSet car elle est membre de l'EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' au lieu de l'EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' référencé par l'ObjectSet. Utilisez la méthode DeleteObject sur l'ObjectSet qui contient l'entité, ou utilisez la méthode ObjectContext.DeleteObject si vous voulez supprimer l'entité sans valider son EntitySet.
يتعذر فصل الكيان المحدد من ObjectSet وذلك لأن الكيان عضو في EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' بدلاً من EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' المشار إليها بواسطة ObjectSet. استخدم أسلوب DeleteObject الموجود ضمن ObjectSet التي تشتمل على الكيان، أو استخدم أسلوب ObjectContext.DeleteObject إذا كنت ترغب في حذف الكيان بدون التحقق من صحة EntitySet الخاصة به.
指定されたエンティティを ObjectSet から削除できません。このエンティティは、ObjectSet によって参照されている EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' ではなく、EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' のメンバーです。このエンティティを含む ObjectSet の DeleteObject メソッドを使用するか、ObjectContext.DeleteObject メソッドを使用してください。ObjectContext.DeleteObject メソッドを使用すると、エンティティの EntitySet を検証せずにエンティティを削除できます。
Die angegebene Entity kann nicht aus dem ObjectSet gelöscht werden, da die Entity ein Element von EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' ist und nicht von EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>', auf das das ObjectSet verweist. Wenden Sie die DeleteObject-Methode auf das ObjectSet an, das die Entität enthält, oder verwenden Sie die ObjectContext.DeleteObject-Methode, wenn Sie die Entität löschen möchten, ohne das EntitySet zu validieren.
Zadanou entitu nelze odstranit z objektu ObjectSet, protože tato entita je členem EntitySet <var>X</var>.<var>Y</var> namísto EntitySet <var>Z</var>.<var>A</var>, na který odkazuje objekt ObjectSet. Použijte metodu DeleteObject na objekt ObjectSet obsahující tuto entitu, případně použijte metodu ObjectContext.DeleteObject, pokud chcete odstranit entitu bez ověření její vlastnosti EntitySet.
엔터티가 ObjectSet에서 참조되는 EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>'이(가) 아닌 EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>'의 멤버이므로 지정한 엔터티를 ObjectSet에서 삭제할 수 없습니다. 엔터티를 포함하는 ObjectSet에 DeleteObject 메서드를 사용하거나 EntitySet의 유효성을 검증하지 않고 엔터티를 삭제하려는 경우 ObjectContext.DeleteObject 메서드를 사용하십시오.
Η καθορισμένη οντότητα δεν είναι δυνατό να διαγραφεί από την κλάση ObjectSet, επειδή η οντότητα είναι μέλος της κλάσης EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' αντί της κλάσης EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>', η οποία αναφέρεται από την ObjectSet. Χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο DeleteObject στην κλάση ObjectSet που περιέχει την οντότητα, ή χρησιμοποιήστε τη μέθοδο ObjectContext.DeleteObject εάν θέλετε να διαγράψετε την οντότητα χωρίς να επικυρώσετε την κλάση EntitySet.
La entidad especificada no se puede eliminar del ObjectSet porque es un miembro del EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' y no del EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' al que hace referencia el ObjectSet. Use el método DeleteObject en el ObjectSet que contiene la entidad o use el método ObjectContext.DeleteObject si desea eliminar la entidad sin validar su EntitySet.
Den angivne enhed kan ikke slettes fra ObjectSet, fordi enheden er medlem af EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' i stedet for EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>', som ObjectSet refererer til. Brug DeleteObject-metoden på ObjectSet, der indeholder enheden, eller brug metoden ObjectContext.DeleteObject, hvis du vil slette enheden uden at validere dens EntitySet.
無法由 ObjectSet 刪除指定的實體,因為這個實體為 EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' 的成員,而非 ObjectSet 參考的 EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' 的成員。請使用包含這個實體的 ObjectSet 上的 DeleteObject 方法,或者如果您想要刪除實體而不驗證它的 EntitySet,則使用 ObjectContext.DeleteObject 方法。
Podanej jednostki nie można usunąć z obiektu ObjectSet, ponieważ jednostka jest elementem członkowskim obiektu EntitySet „<var>X</var>.<var>Y</var>” zamiast obiektu EntitySet „<var>Z</var>.<var>A</var>”, do którego odwołuje się obiekt ObjectSet. Użyj metody DeleteObject wobec obiektu ObjectSet zawierającego jednostkę. Alternatywnie użyj metody ObjectContext.DeleteObject, aby usunąć jednostkę bez sprawdzania poprawności jej obiektu EntitySet.
Den angitte enheten kan ikke slettes fra ObjectSet fordi enheten er medlem av EntitySet <var>X</var>.<var>Y</var> i stedet for EntitySet <var>Z</var>.<var>A</var> som refereres av ObjectSet. Bruk DeleteObject-metoden på ObjectSet som inneholder enheten, eller bruk metoden ObjectContext.DeleteObject hvis du vil slette enheten uten å validere dens EntitySet.
Den angivna entiteten kan inte tas bort från ObjectSet eftersom entiteten är medlem i EntitySet <var>X</var>.<var>Y</var> i stället för i EntitySet <var>Z</var>.<var>A</var> som refereras av ObjectSet. Använd DeleteObject-metoden i ObjectSet som innehåller entiteten eller använd metoden ObjectContext.DeleteObject om du vill ta bort entiteten utan att validera dess EntitySet.
A entidade especificada não pode ser excluída do ObjectSet porque a entidade é membro do EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' e não do EntitySet '<var>Z</var>.<var>A</var>' que é referenciado pelo ObjectSet. Use o método DeleteObject no ObjectSet que contém a entidade ou use o método ObjectContext.DeleteObject se desejar excluir a entidade sem validar seu EntitySet.
הגירסה של EdmItemCollection חייבת להיות תואמת לגירסה של StoreItemCollection.
De versie van EdmItemCollection moet overeenkomen met de versie van StoreItemCollection.
Az EdmItemCollection verziójának meg kell egyeznie a StoreItemCollection verziójával.
EdmItemCollection-version on oltava sama kuin StoreItemCollection-versio.
EdmItemCollection sürümü StoreItemCollection sürümü ile eşleşmelidir.
EdmItemCollection 的版本必须与 StoreItemCollection 的版本匹配。
Версия коллекции EdmItemCollection должна соответствовать версии коллекции StoreItemCollection.
La versione di EdmItemCollection deve corrispondere alla versione di StoreItemCollection.
La version de EdmItemCollection doit correspondre à la version de StoreItemCollection.
يجب أن يتطابق إصدار EdmItemCollection مع إصدار StoreItemCollection.
EdmItemCollection のバージョンは、StoreItemCollection のバージョンと一致する必要があります。
Die Version von EdmItemCollection muss mit der Version von StoreItemCollection übereinstimmen.
Verze třídy EdmItemCollection musí být shodná s verzí třídy StoreItemCollection.
EdmItemCollection의 버전이 StoreItemCollection의 버전과 일치해야 합니다.
Η έκδοση του EdmItemCollection πρέπει να ταιριάζει με την έκδοση του StoreItemCollection.
La versión de EdmItemCollection debe coincidir con la versión de StoreItemCollection.
Denne version af EdmItemCollection skal svare til versionen af StoreItemCollection.
EdmItemCollection 的版本必須符合 StoreItemCollection 的版本。
Wersja obiektu EdmItemCollection musi być zgodna z wersją obiektu StoreItemCollection.
Versjonen av EdmItemCollection må samsvare med versjonen av StoreItemCollection.
Versionen av EdmItemCollection måste matcha versionen av StoreItemCollection.
A versão de EdmItemCollection deverá corresponder à versão de StoreItemCollection.
אובייקט עם מפתח התואם למפתח של האובייקט שסופק לא נמצא ב- ObjectStateManager. ודא שערכי המפתח של האובייקט שסופק תואמים לערכי המפתח של האובייקט שעליו יש להחיל שינויים.
Een object met een sleutel die overeenkomt met de sleutel van het verstrekte object kan niet worden gevonden in de ObjectStateManager. Controleer of de sleutelwaarden van het verstrekte object overeenkomen met de sleutelwaarden van het object waarop de wijzigingen moeten worden toegepast.
Nem található olyan objektum az ObjectStateManager objektumban, amelynek kulcsa megegyezik a megadott objektum kulcsával. Győződjön meg arról, hogy a megadott objektum kulcsértékei megegyeznek annak az objektumnak a kulcsértékeivel, amelyre alkalmazni kell a változtatásokat.
ObjectStateManager-kohteesta ei löytynyt objektia, jonka avain vastaa määritetyn objektin avainta. Varmista, että määritetyn objektin avainarvot vastaavat muutettavan objektin avainarvoja.
Sağlanan nesnenin anahtarıyla eşleşen anahtara sahip bir nesne ObjectStateManager'da bulunamadı. Sağlanan nesnenin anahtar değerlerinin, değişikliklerin uygulanacağı nesnenin anahtar değerleriyle eşleştiğini doğrulayın.
ObjectStateManager 中找不到其键与所提供对象的键相匹配的对象。请确认所提供对象的键值与必须向其应用更改的对象的键值相匹配。
Не удалось найти в классе ObjectStateManager объект с ключом, соответствующим ключу предоставленного объекта. Убедитесь, что ключевые значения предоставленного объекта соответствуют ключевым значениям объекта, к которому должны быть применены изменения.
Impossibile trovare in ObjectStateManager un oggetto con una chiave corrispondente alla chiave dell'oggetto specificato. Verificare che i valori chiave dell'oggetto specificato corrispondano ai valori chiave dell'oggetto a cui è necessario applicare le modifiche.
Impossible de trouver un objet dont une clé correspond à celle de l'objet fourni dans ObjectStateManager. Vérifiez que les valeurs de clés de l'objet fourni correspondent à celles de l'objet auquel des modifications doivent être apportées.
تعذر العثور على كائن له مفتاح يطابق مفتاح الكائن المُدخل وذلك في ObjectStateManager. الرجاء التحقق من تطابق قيم مفتاح الكائن المُدخل مع قيم مفتاح الكائن الذي يجب تطبيق التغييرات عليه.
指定されたオブジェクトのキーと一致するキーを持つオブジェクトが ObjectStateManager で見つかりませんでした。指定したオブジェクトのキー値が、変更を適用する必要があるオブジェクトのキー値と一致していることを確認してください。
Ein Objekt mit einem Schlüssel, der mit dem Schlüssel des angegebenen Objekts übereinstimmt, konnte im ObjectStateManager nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass die Schlüsselwerte des angegebenen Objekts mit den Schlüsselwerten des Objekts übereinstimmen, für das Änderungen vorgenommen werden müssen.
V objektu ObjectStateManager nelze najít objekt s klíčem shodujícím se s klíčem zadaného objektu. Ověřte, zda se hodnoty klíče zadaného objektu shodují s hodnotami klíče objektu, na který musí být změny použity.
제공된 개체의 키와 일치하는 키를 가진 개체를 ObjectStateManager에서 찾을 수 없습니다. 제공된 개체의 키 값이 변경 사항을 적용해야 하는 개체의 키 값과 일치하는지 확인하십시오.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση ενός αντικειμένου με κλειδί το οποίο αντιστοιχεί με το κλειδί του παρεχόμενου αντικειμένου στην κλάση ObjectStateManager. Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές κλειδιού του αντικειμένου που παρέχεται αντιστοιχούν με τις τιμές κλειδιού του αντικειμένου που πρέπει να αλλαχθεί.
No se encontró en el ObjectStateManager un objeto con una clave que coincida con la clave del objeto proporcionado. Compruebe que los valores de clave del objeto proporcionado coincidan con los del objeto al que deben aplicarse los cambios.
Et objekt med en nøgle, der svarer til nøglen for det angivne objekt, blev ikke fundet i ObjectStateManager. Kontroller, at nøgleværdierne for det angivne objekt svarer til nøgleværdierne for det objekt, som ændringerne skal gælde for.
在 ObjectStateManager 中找不到其索引鍵和提供之物件的索引鍵相符的物件。請確認提供物件的索引鍵值,和必須套用變更的物件的索引鍵值相符。
W obiekcie ObjectStateManager nie znaleziono obiektu z kluczem takim samym jak klucz podanego obiektu. Upewnij się, że wartości kluczy podanego obiektu pasują do wartości kluczy obiektu, do którego należy zastosować zmiany.
Finner ikke et objekt med en nøkkel som samsvarer med nøkkelen til det leverte objektet, i ObjectStateManager. Bekreft at nøkkelverdiene til det leverte objektet samsvarer med nøkkelverdiene i objektet det skal utføres endringer på.
Det gick inte att hitta ett objekt med en nyckel som matchar nyckeln för det angivna objektet i ObjectStateManager. Kontrollera att nyckelvärdena för det angivna objektet matchar nyckelvärdena för objektet som ändringarna ska tillämpas på.
Um objeto com uma chave que corresponde à chave do objeto fornecido não pôde ser localizado no ObjectStateManager. Verifique se os valores de chave do objeto fornecido correspondem aos valores de chave do objeto no qual alterações devem ser aplicadas.
הפרמטר המושפע מהשורות '<var>X</var>' הוא מסוג '<var>Type Name</var>'. עליו להיות מסוג מספרי שלם.
De parameter <var>X</var> voor de beïnvloede rijen is van het type <var>Type Name</var>, maar moet een geheel numeriek type zijn.
Az érintett sorok „<var>X</var>” paraméterének típusa „<var>Type Name</var>”. A szükséges típus egy egész számokat tartalmazó típus.
Käsiteltyjen rivien parametrin <var>X</var> tyyppi on <var>Type Name</var>. Tyypin on oltava numeerinen ja kokonaisluku.
'<var>X</var>' etkilenen satırlar parametresi '<var>Type Name</var>' türünde. Bir tamsayı sayı türünde olmalıdır.
受影响的行数参数“<var>X</var>”属于类型“<var>Type Name</var>”。而它必须是整数类型。
Параметр числа затронутых строк "<var>X</var>" имеет тип "<var>Type Name</var>". Он должен быть целочисленным типом.
Il parametro '<var>X</var>' delle righe interessate è di tipo '<var>Type Name</var>'. Deve essere un tipo numerico intero.
Le paramètre des lignes affectées '<var>X</var>' est de type '<var>Type Name</var>'. Il doit être de type numérique entier.
نوع الصفوف التي أثرت على المعلمة '<var>X</var>' هو '<var>Type Name</var>'. يجب أن يكون النوع نوعًا رقميًا لعدد صحيح.
処理行数パラメーター '<var>X</var>' の型が '<var>Type Name</var>' になっています。整数の数値型にする必要があります。
Der Parameter '<var>X</var>' für betroffene Zeilen weist Typ '<var>Type Name</var>' auf. Der Typ muss eine numerische ganze Zahl sein.
Parametr <var>X</var> ovlivněný řádky je typu <var>Type Name</var>. Musí jít o číselný typ integer.
행의 영향을 받는 매개 변수 '<var>X</var>'이(가) '<var>Type Name</var>' 형식입니다. 정수 숫자 형식이어야 합니다.
Η παράμετρος '<var>X</var>' των γραμμών που επηρεάστηκαν έχει τύπο '<var>Type Name</var>'. Πρέπει να είναι τύπος ακέραιου αριθμού.
El RowsAffectedParameter '<var>X</var>' es de tipo '<var>Type Name</var>' y debe ser un tipo numérico entero.
De rækker, der påvirkede parameter '<var>X</var>', er af typen '<var>Type Name</var>'. De skal være en numeriske heltalstype.
受影響資料列參數 '<var>X</var>' 屬於型別 '<var>Type Name</var>'。必須是整數數字型別。
Parametr „<var>X</var>”, na który mają wpływ wiersze, jest typu „<var>Type Name</var>”. Musi być liczbą całkowitą.
Parameteren <var>X</var> som er berørt av rader, er av typen <var>Type Name</var>. Må være en numerisk heltallstype.
Rader som påverkas av parametern <var>X</var> tillhör typen <var>Type Name</var>. De måste tillhöra en heltalstyp.
O parâmetro '<var>X</var>' afetado pelas linhas é do tipo '<var>Type Name</var>'. O tipo deve ser numérico inteiro.
האוסף בהקרנה הוא מסוג '<var>Type Name</var>'. כדי שאוסף ימומש להקרנה, עליו להיות מסוג ICollection<t>‎‏, IList<t>‎‏, ISet<t> או מסוג מוחשי אשר מיישם את ICollection<t>‎ וכולל בנאי ללא פרמטר.</t></t></t></t>
De verzameling in de projectie is van het type <var>Type Name</var>. Om een verzameling in een projectie te kunnen materialiseren, moet de verzameling van het type ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> of van een concreet type zijn dat ICollection<t> implementeert en een constructor zonder parameters heeft.</t></t></t></t>
A projekcióban szereplő gyűjtemény „<var>Type Name</var>” típusú. Ahhoz, hogy egy gyűjtemény megjelenjen egy projekcióban, ICollection<t>, IList<t> vagy ISet<t> típusúnak kell lennie, illetve az ICollection<t> felületet megvalósító, paraméter nélküli konstruktorral rendelkező konkrét típusú is lehet.</t></t></t></t>
Projektion kokoelman tyyppi on <var>Type Name</var>. Jotta projektiolle voi muodostaa kokoelman, tyypin on oltava ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> tai jokin konkreettinen tyyppi, joka toteuttaa kohteen ICollection<t> ja jolla on parametriton konstruktori.</t></t></t></t>
Yansıtmadaki koleksiyon '<var>Type Name</var>' türünde. Bir koleksiyonun yansıtma olarak somutlaştırılabilmesi için, ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> türünde veya ICollection<t> uygulayan ve parametre almayan bir oluşturucusu olan bir somut türde olması gerekir.</t></t></t></t>
投影中的集合属于“<var>Type Name</var>”类型。只有满足以下条件的集合才能具体化为投影: 属于 ICollection<t>、IList<t>、ISet<t> 类型或属于实现 ICollection<t> 并具有无参数构造函数的具体类型。</t></t></t></t>
Коллекция в проекции имеет тип "<var>Type Name</var>". Для материализации коллекции в проекцию она должна иметь тип ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> или конкретный тип, реализующий интерфейс ICollection<t> и имеющий конструктор без параметров.</t></t></t></t>
La raccolta nella proiezione è di tipo '<var>Type Name</var>'. Per materializzare una raccolta in una proiezione, essa deve essere di tipo ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> o di un tipo concreto che implementa ICollection<t> e dispone di un costruttore senza parametri.</t></t></t></t>
La collection dans la projection est de type '<var>Type Name</var>'. Pour une collection à matérialiser en projection, elle doit être de type ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> ou d'un type concret qui implémente ICollection<t> et qui possède un constructeur sans paramètre.</t></t></t></t>
المجموعة الموجودة في العرض من النوع '<var>Type Name</var>'. لتجسيم مجموعة على وسيلة عرض، يجب أن تكون المجموعة من النوع ICollection<t> أو IList<t> أو ISet<t> أو تكون من نوع مادي يطبق ICollection<t> ويحتوي على منشئ بلا معلمات.</t></t></t></t>
プロジェクション内のコレクションの型は '<var>Type Name</var>' です。コレクションをプロジェクションに具体化するには、型 ICollection<t>、IList<t>、ISet<t> であるか、ICollection<t> を実装してパラメーターなしのコンストラクターを持つ具象型である必要があります。</t></t></t></t>
Die Auflistung in der Projektion weist den Typ '<var>Type Name</var>' auf. Damit eine Auflistung in eine Projektion materialisiert wird, muss sie den Typ ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> oder einen konkreten Typ aufweisen, der ICollection<t> implementiert und über einen parameterlosen Konstruktor verfügt.</t></t></t></t>
Kolekce v projekci je typu <var>Type Name</var>. Materializace kolekce pro projekci vyžaduje, aby kolekce byla typu ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> nebo konkrétního typu implementujícího typ ICollection<t> a obsahujícího konstruktor bez parametrů.</t></t></t></t>
프로젝션의 컬렉션이 '<var>Type Name</var>' 형식입니다. 프로젝션으로 구체화하려면 컬렉션이 ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> 형식이거나 ICollection<t>를 구현하고 매개 변수가 없는 생성자를 사용하는 구체적인 형식이어야 합니다.</t></t></t></t>
Η συλλογή στην προβολή είναι τύπου '<var>Type Name</var>'. Προκειμένου να υλοποιηθεί μια συλλογή σε μια προβολή, πρέπει να έχει τύπο ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> ή έναν συμπαγή τύπο που εφαρμόζει το ICollection<t> και έχει μια κατασκευή χωρίς παραμέτρους.</t></t></t></t>
La colección de la proyección es de tipo '<var>Type Name</var>'. Para que una colección se materialice en una proyección, debe ser de tipo ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> o de un tipo concreto que implemente ICollection<t> y tenga un constructor sin parámetros.</t></t></t></t>
Samlingen i projektionen er af typen '<var>Type Name</var>'. En samling kan kun materialiseres som en projektion, hvis den er af typen ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> eller af en konkret type, der implementerer ICollection<t> og har en konstruktør uden parameter.</t></t></t></t>
投影中的集合屬於型別 '<var>Type Name</var>'。對於要具體化為投影的集合,必須是型別 ICollection<t>、IList<t>、ISet<t> 或屬於實作 ICollection<t> 且具有無參數建構函式的具象型別。</t></t></t></t>
Kolekcja w projekcji jest typu „<var>Type Name</var>”. Aby można było zmaterializować kolekcję w projekcji, kolekcja musi być typu ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> lub typu konkretnego, który implementuje interfejs ICollection<t> i ma konstruktora bez parametrów.</t></t></t></t>
Samlingen i projeksjonen er av typen <var>Type Name</var>. Hvis en samling skal kunne forvandles til en projeksjon, må den være av typen ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> eller av en konkret type som implementerer ICollection<t> og har en parameterløs konstruktør.</t></t></t></t>
Mängden i projektionen är av typen <var>Type Name</var>. För att en mängd ska kunna materialiseras till en projektion måste den vara av typen ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> eller av en konkret typ som implementerar ICollection<t> och har en konstruktor utan parametrar.</t></t></t></t>
A coleção na projeção é do tipo '<var>Type Name</var>'. Para que uma coleção seja materializada em uma projeção, ela deverá ser do tipo ICollection<t>, IList<t>, ISet<t> ou de um tipo concreto que implemente ICollection<t> e tenha um construtor sem parâmetros.</t></t></t></t>
ביטוי בסוגריים
expressie tussen haakjes
zárójelek között szereplő kifejezés
sulkeiden sisällä oleva lauseke
parantez içinde ifade
带圆括号的表达式
выражение в скобках
espressione racchiusa tra parentesi
expression entre parenthèses
التعبير الموضوع بين أقواس
かっこで囲まれた式
Ausdruck in Klammern
výraz v závorce
괄호로 묶은 식
παράσταση σε παρένθεση
expresión entre paréntesis
udtryk i parentes
括號運算式
wyrażenie w nawiasach
uttrykk med parenteser
parentesuttryck
expressão entre parênteses
הגדרת פונקציה
functiedefinitie
függvénydefiníció
funktion määritys
işlev tanımı
函数定义
определение функции
definizione di funzione
définition de fonction
تعريف الدالة
関数の定義
Funktionsdefinition
definice funkce
함수 정의
ορισμός συνάρτησης
definición de función
funktionsdefinition
函式定義
definicja funkcji
funksjonsdefinisjon
funktionsdefinition
definição de função
See catalog page for all messages.