Message in Swedish (Svenska)

Den här datorn kan inte befordras till förste domänkontrollant för domänen %1. Det beror på att några av DNS-servrarna har konfigurerats för neka frågor från den här datorn eller någon annan DNS-server som försökt matcha ett namn. Listan med DNS-servrar som konfigurerats att neka frågor kan omfatta de DNS-servrar som den här datorn konfigurerats att använda för namnmatchning samt de DNS-servrar som är auktoritära i följande zoner:

Unlocalized message

This computer cannot be promoted as a first domain controller of the domain named %1. This is because some of the DNS servers are configured to refuse queries from this computer or another DNS server that attempted a name resolution. The list of DNS servers configured to refuse queries might include the DNS servers that this computer is configured to use for name resolution and the DNS servers responsible authoritative for the following zones:

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Turkish (Türkçe) Japanese (日本語) Prior (Message) Polish (Polski) Hungarian (magyar) Russian (Русский) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Czech (Čeština) Next (Message) Korean (한국어) Italian (Italiano)