The service
Messages on page
‏‏يجب تعيين سمة Group إلى قيمة PriorityGroup صالحة.
Group 属性必须设置为有效的 PriorityGroup 值。
群組屬性必須設為有效的 PriorityGroup 值。
Atribut Group musí být nastaven na platnou hodnotu PriorityGroup.
Group-attributten skal angives til en gyldig PriorityGroup-værdi.
Het kenmerk Group moet worden ingesteld op een geldige PriorityGroup-waarde.
Ryhmämääritteellä täytyy olla kelvollinen PriorityGroup-arvo.
L'attribut Group doit être défini à une valeur PriorityGroup valide.
Das Group-Attribut muss auf einen gültigen PriorityGroup-Wert festgelegt sein.
Το χαρακτηριστικό Group πρέπει να οριστεί σε μια έγκυρη τιμή PriorityGroup.
‏‏יש להגדיר את התכונה Group כערך PriorityGroup חוקי.
A Group attribútum csak érvényes PriorityGroup-értéket vehet fel.
L'attributo Group deve essere impostato su un valore PriorityGroup valido.
Group 属性を有効な PriorityGroup 値に設定する必要があります。
그룹 특성을 유효한 PriorityGroup 값으로 설정해야 합니다.
Attributtet Group må være satt til en gyldig PriorityGroup-verdi.
Atrybut Group należy ustawić na prawidłową wartość PriorityGroup.
Атрибуту Group должно быть присвоено допустимое значение PriorityGroup.
El atributo Group debe establecerse en un valor de PriorityGroup válido.
Group-attributet måste anges för ett giltigt PriorityGroup-värde.
Group özniteliği geçerli bir PriorityGroup değeri olarak ayarlanmalıdır.
群組屬性必須設為有效的 PriorityGroup 值。
Group 属性必须设置为有效的 PriorityGroup 值。
O atributo Group deve ser definido para um valor PriorityGroup válido.
‏‏رأس الصفحة المطلوب '<var>X</var>' مفقود.
缺少必需的头“<var>X</var>”。
缺少必要的標頭 <var>X</var>。
Chybí požadované záhlaví <var>X</var>.
Den obligatoriske header '<var>X</var>' mangler.
Ontbrekende vereiste header '<var>X</var>'.
Puuttuu pakollinen otsikko <var>X</var>.
En-tête requis manquant '<var>X</var>'.
Der erforderliche <var>X</var>-Header fehlt.
Λείπει η απαιτούμενη κεφαλίδα '<var>X</var>'.
‏‏חסרה הכותרת הנדרשת '<var>X</var>'.
Hiányzik a kötelezően megadandó "<var>X</var>" fejléc.
Intestazione obbligatoria mancante '<var>X</var>'.
必要なヘッダー '<var>X</var>' が見つかりません。
필요한 '<var>X</var>' 헤더가 누락되었습니다.
Mangler nødvendig hode <var>X</var>.
Brak wymaganego nagłówka „<var>X</var>”.
Отсутствует обязательный заголовок "<var>X</var>".
Falta el encabezado necesario '<var>X</var>'.
Det nödvändiga huvudet <var>X</var> saknas.
Gerekli '<var>X</var>' üstbilgisi eksik.
缺少必要的標頭 <var>X</var>。
缺少必需的头“<var>X</var>”。
Cabeçalho necessário '<var>X</var>' ausente.
命名空間 <var>namespace</var> 中,名為 <var>Y</var> 的結構描述項目 <var>X</var> 無效。<var>Z</var>
Položka schématu <var>X</var> s názvem <var>Y</var> z oboru názvů <var>namespace</var> není platná. <var>Z</var>
Skemaelementet '<var>X</var>' med navnet '<var>Y</var>' fra navneområdet '<var>namespace</var>' er ugyldigt. <var>Z</var>
Schema-item <var>X</var> met de naam <var>Y</var> van naamruimte <var>namespace</var> is ongeldig. <var>Z</var>
Nimiavaruuden <var>namespace</var> rakennekohde <var>X</var>, jonka nimi on <var>Y</var>, on virheellinen. <var>Z</var>
L'élément de schéma '<var>X</var>' nommé '<var>Y</var>' de l'espace de noms '<var>namespace</var>' n'est pas valide. <var>Z</var>
Das <var>X</var>-Schemaelement mit Namen '<var>Y</var>' von Namespace '<var>namespace</var>' ist ungültig. <var>Z</var>
Το στοιχείο σχήματος '<var>X</var>' με όνομα '<var>Y</var>' από το χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>' δεν είναι έγκυρο. <var>Z</var>
‏‏פריט הסכימה '<var>X</var>' ששמו '<var>Y</var>' ממרחב השמות '<var>namespace</var>' אינו חוקי. <var>Z</var>
A(z) <var>namespace</var> névtérből származó <var>Y</var> nevű <var>X</var> sémaelem érvénytelen. <var>Z</var>
L'elemento dello schema '<var>X</var>' denominato '<var>Y</var>' dallo spazio dei nomi '<var>namespace</var>' non è valido. <var>Z</var>
名前空間 '<var>X</var>' の <var>Y</var> という名前のスキーマ アイテム '<var>namespace</var>' は無効です。<var>Z</var>
네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 '<var>Y</var>'(이)라는 스키마 항목 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다. <var>Z</var>
Skjemaelement <var>X</var> med navn <var>Y</var> fra navneområde <var>namespace</var> er ugyldig. <var>Z</var>
Element schematu „<var>X</var>” o nazwie „<var>Y</var>” z obszaru nazw „<var>namespace</var>” jest nieprawidłowy. <var>Z</var>
Item de esquema '<var>X</var>' nomeado '<var>Y</var>' do espaço para nome '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
Недопустимый элемент схемы "<var>X</var>" с именем "<var>Y</var>" из пространства имен "<var>namespace</var>". <var>Z</var>
El elemento de esquema '<var>X</var>' denominado '<var>Y</var>' del espacio de nombres '<var>namespace</var>' no es válido. <var>Z</var>
Schemaelementet <var>X</var> med namnet <var>Y</var> från namnområde <var>namespace</var> är ogiltigt. <var>Z</var>
'<var>namespace</var>' ad alanındaki '<var>Y</var>' adlı '<var>X</var>' şema öğesi geçersiz. <var>Z</var>
‏‏عنصر المخطط '<var>X</var>' المسمى '<var>Y</var>' من namespace '<var>namespace</var>' غير صالح. <var>Z</var>
来自命名空间“<var>namespace</var>”、名为“<var>Y</var>”的架构项“<var>X</var>”无效。<var>Z</var>
来自命名空间“<var>namespace</var>”、名为“<var>Y</var>”的架构项“<var>X</var>”。<var>Z</var>
名為 '<var>Y</var>' 的命名空間 '<var>namespace</var>' 結構描述項目 '<var>X</var>'。<var>Z</var>
‏‏soapbind:fault '<var>X</var>' في العملية '<var>Y</var>' في portType '<var>Type Name</var>' من namespace '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
soapbind: 来自命名空间“<var>namespace</var>”的 portType“<var>Type Name</var>”上的操作“<var>Y</var>”出现 soapbind:fault“<var>X</var>”。<var>Z</var>
soapbind:fault <var>X</var>,位於命名空間 <var>namespace</var> 的 portType <var>Type Name</var> 上的作業 <var>Y</var>。<var>Z</var>
Položka soapbind:fault <var>X</var> u operace <var>Y</var> v oddílu portType <var>Type Name</var> z oboru názvů <var>namespace</var>. <var>Z</var>
soapbind:fault '<var>X</var>' på handlingen '<var>Y</var>' på portType '<var>Type Name</var>' fra navneområdet '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
soapbind:fault '<var>X</var>' bij bewerking '<var>Y</var>' voor portType '<var>Type Name</var>' van naamruimte '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
soapbind:fault <var>X</var> nimiavaruuden <var>namespace</var> toiminnossa <var>Y</var>, portType <var>Type Name</var>. <var>Z</var>
soapbind:fault '<var>X</var>' lors de l'opération '<var>Y</var>' sur portType '<var>Type Name</var>' de l'espace de noms '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
soapbind:fault-Wert '<var>X</var>' im <var>Y</var>-Vorgang für das portType-Objekt '<var>Type Name</var>' von Namespace '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
soapbind:fault '<var>X</var>' σε λειτουργία '<var>Y</var>' σε portType '<var>Type Name</var>' από χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
‏‏soapbind:fault ‏'<var>X</var>' בפעולה '<var>Y</var>' ב- portType‏ '<var>Type Name</var>' ממרחב השמות '<var>namespace</var>'.‏ <var>Z</var>
soapbind: "<var>X</var>" hiba a(z) <var>namespace</var> névtér <var>Type Name</var> portType elemének <var>Y</var> műveletében. <var>Z</var>
soapbind:fault '<var>X</var>' per l'operazione '<var>Y</var>' su portType '<var>Type Name</var>' dallo spazio dei nomi '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
名前空間 '<var>namespace</var>' の portType '<var>Type Name</var>' にある操作 '<var>Y</var>' の soapbind:fault '<var>X</var>' です。<var>Z</var>
soapbind: 네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 portType '<var>Type Name</var>'에 대한 작업 '<var>Y</var>'의 오류 '<var>X</var>'입니다. <var>Z</var>
soapbind:fault <var>X</var> på operasjon <var>Y</var> på portType <var>Type Name</var> fra navneområde <var>namespace</var>. <var>Z</var>
Element soapbind:fault „<var>X</var>” w operacji „<var>Y</var>” dotyczącej elementu portType „<var>Type Name</var>” z obszaru nazw „<var>namespace</var>”. <var>Z</var>
Связывание SOAP: ошибка "<var>X</var>" при выполнении операции "<var>Y</var>" с portType "<var>Type Name</var>" из пространства имен "<var>namespace</var>". <var>Z</var>
soapbind:fault '<var>X</var>' en la operación '<var>Y</var>' en portType '<var>Type Name</var>' del espacio de nombres '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
soapbind:fault <var>X</var> för åtgärden <var>Y</var> i portType <var>Type Name</var> från namnområde <var>namespace</var>. <var>Z</var>
'<var>namespace</var>' ad alanındaki portType '<var>Type Name</var>' üzerindeki '<var>Y</var>' işleminde soapbind:fault '<var>X</var>' var. <var>Z</var>
soapbind:fault <var>X</var>,位於命名空間 <var>namespace</var> 的 portType <var>Type Name</var> 上的作業 <var>Y</var>。<var>Z</var>
soapbind: 来自命名空间“<var>namespace</var>”的 portType“<var>Type Name</var>”上的操作“<var>Y</var>”出现 soapbind:fault“<var>X</var>”。<var>Z</var>
soapbind:falha '<var>X</var>' na operação '<var>Y</var>' em portType '<var>Type Name</var>' do espaço para nome '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
Nimiavaruuden <var>namespace</var> toiminnon <var>Y</var> syöte-elementti <var>X</var>, portType <var>Type Name</var>. <var>Z</var>
Élément d'entrée <var>X</var> de l'opération '<var>Y</var>' sur portType '<var>Type Name</var>' de l'espace de noms '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
Das <var>X</var>-Eingabeelement des <var>Y</var>-Vorgangs in portType-Objekt '<var>Type Name</var>' von Namespace '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
Στοιχείο εισαγωγής <var>X</var> της λειτουργίας '<var>Y</var>' στο portType '<var>Type Name</var>' από το χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
‏‏רכיב קלט <var>X</var> של פעולה '<var>Y</var>' ב- portType ‏'<var>Type Name</var>' ממרחב השמות '<var>namespace</var>'.‏ <var>Z</var>
A(z) <var>namespace</var> névtér <var>Type Name</var> portType elemében definiált <var>Y</var> művelet <var>X</var> bemeneti eleme. <var>Z</var>
Elemento di input <var>X</var> per l'operazione '<var>Y</var>' su portType '<var>Type Name</var>' dallo spazio dei nomi '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
名前空間 '<var>namespace</var>' の portType '<var>Type Name</var>' にある操作 <var>Y</var> の input 要素 '<var>X</var>' です。<var>Z</var>
네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 portType '<var>Type Name</var>'에 대한 작업 '<var>Y</var>'의 입력 요소 <var>X</var>입니다. <var>Z</var>
Inndataelement <var>X</var> på operasjon <var>Y</var> på portType <var>Type Name</var> fra navneområde <var>namespace</var>. <var>Z</var>
Element wejściowy <var>X</var> operacji „<var>Y</var>” dotyczącej elementu portType „<var>Type Name</var>” z obszaru nazw „<var>namespace</var>”. <var>Z</var>
Элемент ввода <var>X</var> операции "<var>Y</var>" с portType "<var>Type Name</var>" из пространства имен "<var>namespace</var>". <var>Z</var>
Elemento de entrada <var>X</var> de la operación '<var>Y</var>' en portType '<var>Type Name</var>' del espacio de nombres '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
Indataelementet <var>X</var> för åtgärden <var>Y</var> i portType <var>Type Name</var> från namnområde <var>namespace</var>. <var>Z</var>
'<var>namespace</var>' ad alanındaki portType '<var>Type Name</var>' üzerindeki '<var>Y</var>' işleminde '<var>X</var>' giriş öğesi. <var>Z</var>
‏‏عنصر الإدخال <var>X</var> الخاص بالعملية '<var>Y</var>' على portType '<var>Type Name</var>' من namespace '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
来自命名空间“<var>namespace</var>”的 portType“<var>Type Name</var>”上操作“<var>Y</var>”的输入元素“<var>X</var>”。<var>Z</var>
輸入項目 <var>X</var> 屬於命名空間 <var>namespace</var> 的 portType <var>Type Name</var> 的作業 <var>Y</var>。<var>Z</var>
Vstupní prvek <var>X</var> operace <var>Y</var> v oddílu portType <var>Type Name</var> z oboru názvů <var>namespace</var>. <var>Z</var>
Inputelementet <var>X</var> for handlingen '<var>Y</var>' på portType '<var>Type Name</var>' fra navneområdet '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
Invoerelement <var>X</var> van bewerking <var>Y</var> bij portType <var>Type Name</var> van naamruimte <var>namespace</var>. <var>Z</var>
輸入項目 <var>X</var> 屬於命名空間 <var>namespace</var> 的 portType <var>Type Name</var> 的作業 <var>Y</var>。<var>Z</var>
来自命名空间“<var>namespace</var>”的 portType“<var>Type Name</var>”上操作“<var>Y</var>”的输入元素“<var>X</var>”。<var>Z</var>
Elemento de entrada <var>X</var> da operação '<var>Y</var>' em portType '<var>Type Name</var>' do espaço para nome '<var>namespace</var>'. <var>Z</var>
‏‏لم يتم العثور على روابط SOAP 1.1
找不到 SOAP 1.1 绑定
找不到 SOAP 1.1 繫結
Vazba SOAP 1.1 nebyla nalezena.
SOAP 1.1-bindingen blev ikke fundet
SOAP 1.1-binding is niet aangetroffen
SOAP 1.1 -sidosta ei löytynyt.
Liaison SOAP 1.1 introuvable.
Die SOAP 1.1-Bindung wurde nicht gefunden.
Η σύνδεση SOAP 1.1 δεν βρέθηκε
‏‏איגוד SOAP 1.1 לא נמצא
Nem található SOAP 1.1-es verziójú kötés.
Impossibile trovare l'associazione SOAP 1.1
SOAP 1.1 バインディングが見つかりません
SOAP 1.1 바인딩을 찾을 수 없습니다.
Finner ikke SOAP 1.1-binding
Nie odnaleziono powiązania SOAP 1.1.
Привязка SOAP 1.1 не найдена
No se encontró el enlace de SOAP 1.1
Ingen SOAP 1.1-bindning hittades
SOAP 1.1 bağlaması bulunmadı
找不到 SOAP 1.1 繫結
找不到 SOAP 1.1 绑定
Associação SOAP 1.1 não encontrada
De underordnede til elementet soap:Body i en ENVELOPE SKAL være kvalificeret af et navneområde. Brugen af ikke-kvalificerede elementnavne kan medføre navnekonflikter, og der skal derfor bruges kvalificerede navne til underordnede til soap:Body.
De onderliggende elementen van het element soap:Body element in een ENVELOP MOETEN zijn voorzien van een naamruimtekwalificatie. Het gebruik van niet-gekwalificeerde elementnamen kan leiden tot naamgevingsconflicten. Gebruik daarom gekwalificeerde namen voor de onderliggende elementen van soap:Body.
ENVELOPE-määrityksen soap:Body-elementin alielementtien TÄYTYY olla nimiavaruudella tarkennettuja. Tarkentamattomien elementtinimien käyttäminen voi aiheuttaa nimiristiriitoja. Siksi soap:Body-elementin alielementtien nimet täytyy tarkentaa nimiavaruudella.
Les enfants de l'élément soap:Body d'une ENVELOPPE DOIVENT faire l'objet d'une qualification dans l'espace de noms. L'utilisation de noms d'éléments non qualifiés peut entraîner des conflits d'affectation de nom, et les enfants de soap:Body doivent donc utiliser des noms qualifiés.
Das untergeordnete Element des soap:Body-Elements in einem Einschluss MUSS namespacequalifiziert sein. Die Verwendung von nicht qualifizierten Elementnamen kann Namenskonflikte verursachen. Aus diesem Grund müssen für untergeordnete Elemente von 'soap:Body' qualifizierte Namen verwendet werden.
Τα θυγατρικά στοιχεία του soap:Body σε έναν ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ πρέπει να έχουν έγκυρο χώρο ονομάτων. Η χρήση των μη έγκυρων ονομάτων στοιχείων μπορεί να προκαλέσει διενέξεις ονοματοθεσίας, για αυτό τα έγκυρα ονόματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα θυγατρικά στοιχεία του soap:Body.
‏‏צאצאי הרכיב soap:Body ב- ENVELOPE חייבים להיות מתוארים תחת מרחב שמות. השימוש בשמות רכיבים לא מלאים עלול לגרום להתנגשות שמות, ולכן יש להשתמש בשמות מלאים עבור צאצאי soap:Body.
A borítékban lévő soap:Body elem gyermekeit névterekkel kell (MUST) minősíteni. A nem minősített elemnevek használata névütközéseket okozhat, ezért a soap:Body elem gyermekeinek minősített nevekkel kell rendelkezniük.
Gli elementi figlio dell'elemento soap:Body in un elemento ENVELOPE DEVONO essere qualificati con lo spazio dei nomi. L'utilizzo di nomi di elemento non qualificati potrebbe causare conflitti di nome ed è quindi necessario utilizzare nomi qualificati per gli elementi figlio dell'elemento soap:Body.
エンベロープにある soap:Body の子要素は、修飾された名前空間である必要があります。修飾されていない要素名を使用すると、名前付けの競合が発生する場合があります。そのため、soap:Body の子要素には修飾名を使用する必要があります。
ENVELOPE에 있는 soap:Body 요소의 자식 요소는 정규화된 네임스페이스여야 합니다. 비정규화된 요소 이름을 사용하면 이름 충돌이 발생할 수 있으므로 soap:Body의 자식 요소에는 정규화된 이름을 사용해야 합니다.
De underordnede elementene til soap:Body-elementet i en ENVELOPE MÅ være navneområdekvalifisert. Bruk av ukvalifiserte elementnavn kan forårsake navnekonflikter. Derfor må kvalifiserte navn brukes for de underordnede elementene til soap:Body.
Elementy podrzędne elementu soap:Body w OPAKOWANIU MUSZĄ być kwalifikowane w obszarze nazw. Korzystanie z niekwalifikowanych nazw elementów może prowadzić do konfliktów nazw, dlatego dla elementów podrzędnych elementu soap:Body należy stosować nazwy kwalifikowane.
Потомок элемента soap:Body в КОНВЕРТЕ ДОЛЖЕН быть перечислен в пространстве имен. Использование неполных имен элементов может обусловить конфликты имен, поэтому для потомков soap:Body должны использоваться полные имена.
El elemento secundario del elemento soap:Body en un SOBRE DEBE estar completo en el espacio de nombres. El uso de nombres de elemento incompletos puede ocasionar conflictos en la convención de nomenclatura; por tanto, se deben utilizar nombres completos para el elemento secundario de soap:Body.
‏‏يجب أن تكون فروع عنصر soap:Body في ENVELOPE مؤهلة لـ namespace. قد يؤدي استخدام أسماء العناصر غير المؤهلة إلى تعارضات في التسمية، لذلك يجب استخدام الأسماء المؤهلة لفروع soap:Body.
信封中 soap:Body 元素的子级必须符合命名空间。使用非限定元素名称可能会导致命名冲突,因此必须为 soap:Body 的子级使用限定名称。
在信封中,soap:Body 項目的子項「必須」使用限定的命名空間。若使用非限定的項目名稱,就可能造成命名衝突,因此,soap:Body 的子項必須使用限定的名稱。
Podřízené položky prvku soap:Body v OBÁLCE MUSEJÍ být určeny v oboru názvů. Použití neurčených názvů prvků může způsobit konflikty názvů, a proto je pro podřízené položky prvku soap:Body třeba použít určené názvy.
Underordnade till elementet soap:Body i ett ENVELOPE måste använda kvalificerade namn för namnområden. Om icke-kvalificerade elementnamn används för underordnade kan det orsaka namnkonflikter för soap:Body.
ZARF içindeki soap:Body öğesinin alt öğelerinin ad alanı belirtilmiş OLMALIDIR. Nitelenmemiş öğe adlarının kullanılması adlandırma çakışmalarına neden olabilir, bu nedenle soap:Body öğesinin alt öğeleri için nitelenmiş adlar kullanılmalıdır.
在信封中,soap:Body 項目的子項「必須」使用限定的命名空間。若使用非限定的項目名稱,就可能造成命名衝突,因此,soap:Body 的子項必須使用限定的名稱。
信封中 soap:Body 元素的子级必须符合命名空间。使用非限定元素名称可能会导致命名冲突,因此必须为 soap:Body 的子级使用限定名称。
Os filhos do elemento soap:Body em um ENVELOPE DEVEM ser qualificados em um espaço para nome. O uso de elementos não qualificados pode causar conflitos de nomes. Assim, é necessário usar nomes qualificados para os filhos de soap:Body.
‏‏يجب أن يتم بناء العنصر wsdl:binding في DESCRIPTION بحيث يحدد العنصر الفرعي soapbind:binding الخاص به سمة النقل.
必须构造说明中的 wsdl:binding 元素,以便其 soapbind:binding 子元素指定 transport 属性。
「描述」中的 wsdl:binding 項目「必須」建立妥當,使其 soapbind:binding 子項目能指定傳輸屬性。
Prvek wsdl:binding v POPISU MUSÍ být konstruován tak, aby jeho podřízený prvek soapbind:binding obsahoval atribut transport.
wsdl:binding-elementet i en BESKRIVELSE SKAL være konstrueret, så dets underordnede soapbind:binding-element angiver attributten transport.
Het element wsdl:binding in een BESCHRIJVING MOET zodanig zijn samengesteld dat in het onderliggende element soapbind:binding het kenmerk transport wordt opgegeven.
DESCRIPTION-määrityksen wsdl:binding-elementti TÄYTYY rakentaa siten, että sen soapbind:binding-alielementti määrittää siirtomääritteen.
L'élément wsdl:binding d'une DESCRIPTION DOIT être construite de telle façon que son élément enfant soapbind:binding spécifie l'attribut de transport.
Das wsdl:binding-Element in einer Beschreibung MUSS so konstruiert sein, dass sein untergeordnetes soapbind:binding-Element das Transportattribut angibt.
Το στοιχείο wsdl:binding σε μια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε το θυγατρικό του στοιχείο soapbind:binding να καθορίζει το χαρακτηριστικό μεταφοράς.
הרכיב wsdl:binding בתיאור חייב להיות בנוי כך שרכיב הצאצא soapbind:binding שלו יציין את התכונה transport.
A leírásokban található wsdl:binding elemet úgy kell (MUST) kialakítani, hogy soapbind:binding gyermekeleme definiálja a transport attribútumot.
L'elemento wsdl:binding in una DESCRIZIONE DEVE essere costruito in modo che l'elemento figlio corrispondente soapbind:binding specifichi l'attributo transport.
soapbind:binding 子要素で transport 属性を指定できるよう、説明の wsdl:binding 要素を構築する必要があります。
설명의 wsdl:binding 요소는 해당 soapbind:binding 자식 요소가 전송 특성을 지정하도록 구성되어야 합니다.
Wsdl:binding-elementet i en BESKRIVELSE MÅ konstrueres slik at det underordnede elementet for soapbind:binding angir transportattributtet.
Element wsdl:binding w OPISIE MUSI być skonstruowany w taki sposób, aby w jego elemencie podrzędnym soapbind:binding znajdowało się określenie atrybutu transport.
Элемент wsdl:binding в ОПИСАНИИ ДОЛЖЕН быть создан так, чтобы его дочерним элементом soapbind:binding определялся атрибут Transport.
El elemento wsdl:binding en una DESCRIPCIÓN DEBE construirse de modo que su elemento secundario soapbind:binding especifique el atributo transport.
Elementet wsdl:binding i en beskrivning måste vara konstruerat så att dess underordnade soapbind:binding-element anger transportattributet.
Bir AÇIKLAMADAKİ wsdl:binding öğesinin, soapbind:binding alt öğesi transport özniteliğini belirtecek şekilde oluşturulması GEREKİR.
「描述」中的 wsdl:binding 項目「必須」建立妥當,使其 soapbind:binding 子項目能指定傳輸屬性。
必须构造说明中的 wsdl:binding 元素,以便其 soapbind:binding 子元素指定 transport 属性。
O elemento wsdl:binding em uma DESCRIÇÃO DEVE ser construído para que seu elemento filho soapbind:binding especifique o atributo transport.
Prvek wsdl:binding v POPISU MUSÍ uvádět přenosový protokol HTTP s vazbou SOAP. Specificky MUSÍ atribut transport jeho podřízeného prvku soapbind:binding obsahovat hodnotu http://schemas.xmlsoap.org/soap/http. Všimněte si, že tento požadavek nevylučuje použití protokolu HTTPS; viz R5000.
Et element af typen wsdl:binding i en BESKRIVELSE SKAL angive HTTP transportprotokollen med SOAP-binding. Helt specifikt SKAL transportattributten for den underordnede soapbind:binding have værdien "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Bemærk, at dette krav ikke forhindrer brugen af HTTPS. Se R5000.
In een wsdl:binding-element in een BESCHRIJVING MOET het HTTP-transportprotocol worden opgegeven met de SOAP-binding. Met name het transportkenmerk van het onderliggende soapbind:binding MOET de waarde 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/http' hebben. Dit vereiste sluit het gebruik van HTTPS niet uit; zie R5000.
DESCRIPTION-määrityksen wsdl:binding-elementin TÄYTYY määrittää HTTP-siirtoprotokolla SOAP-sidoksen avulla. Sen soapbind:binding-alielementillä TÄYTYY nimenomaisesti olla arvo "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Huomaa, että tämä vaatimus ei estää HTTPS-käyttöä. Katso R5000.
L'élément wsdl:binding d'une DESCRIPTION DOIT spécifier le protocole de transport HTTP avec la liaison SOAP. Plus spécifiquement, l'attribut de transport de son enfant soapbind:binding doit avoir la valeur "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Notez que ceci n'empêche pas l'utilisation de HTTPS. Voir R5000.
Ein wsdl:binding-Element in einer Beschreibung MUSS das HTTP-Transportprotokoll mit SOAP-Bindung angeben. Das Transportattribut seines untergeordneten soapbind:binding-Elements MUSS den Wert 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/http' besitzen. Beachten Sie, dass durch diese Anforderung die Verwendung von HTTPS nicht verhindert wird. Siehe R5000.
Ένα στοιχείο wsdl:binding σε μια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καθορίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς HTTP με σύνδεση SOAP. Συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό μεταφοράς του θυγατρικού στοιχείου soapbind:binding ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει την τιμή "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Σημειώστε ότι αυτή η προϋπόθεση δεν εμποδίζει τη χρήση του HTTPS, δείτε R5000.
רכיב wsdl:binding בתיאור חייב לציין את פרוטוקול התעבורה HTTP עם איגוד SOAP. באופן ספציפי, לתכונה transport של צאצא soapbind:binding שלו חייב להיות הערך "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". שים לב שדרישה זו אינה אוסרת את השימוש ב- HTTPS; ראה R5000.
A leírásokban található wsdl:binding elem meg kell (MUST) határoznia a SOAP-kötés HTTP-átviteli protokollját. Az elem soapbind:binding gyermekelemének transport attribútuma csak "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" értékű lehet. Ez a követelmény ugyanakkor nem tiltja a HTTPS protokoll használatát (lásd az R5000 jelű profilszabályt).
Un elemento wsdl:binding in una DESCRIZIONE DEVE specificare il protocollo di trasporto HTTP con associazione SOAP. Nello specifico, l'attributo transport dell'elemento figlio corrispondente soapbind:binding DEVE avere il valore "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Si noti che questo requisito non vieta l'utilizzo di HTTPS. Vedere il requisito R5000.
説明の wsdl:binding 要素では、SOAP バインディングによる HTTP 転送プロトコルを指定する必要があります。特に、soapbind:binding 子要素の transport 属性には、"http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" という値が必要です。この要件により HTTPS を使用できなくなることはありません。R5000 を参照してください。
설명의 wsdl:binding 요소는 SOAP 바인딩을 사용하는 HTTP 전송 프로토콜을 지정합니다. 특히 해당 soapbind:binding 자식 요소의 전송 특성은 "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 값을 가져야 합니다. 이 요구 사항은 HTTPS의 사용을 금지하지 않습니다. R5000을 참조하십시오.
‏‏يجب أن يحدد العنصر wsdl:binding في DESCRIPTION بروتوكول النقل HTTP مع عنصر الربط الخاص بـ SOAP، كما يجب أن تكون قيمة سمة النقل للفرع soapbind:binding الخاص به هي "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". لاحظ أن هذا المطلب لا يمنع استخدام بروتوكولات HTTP؛ راجع R5000.
说明中的 wsdl:binding 元素必须使用 SOAP 绑定指定 HTTP 传输协议。具体地说,其 soapbind:binding 子级的 transport 属性必须具有值“http://schemas.xmlsoap.org/soap/http”。注意,此要求并不禁止使用 HTTPS;请参阅 R5000。
「描述」中的 wsdl:binding 項目「必須」指定具有 SOAP 繫結的 HTTP 傳輸通訊協定。尤其是,其 soapbind:binding 子項的傳輸屬性「必須」具有值 http://schemas.xmlsoap.org/soap/http。請注意,此要求並未禁止使用 HTTPS; 請參閱 R5000。
「描述」中的 wsdl:binding 項目「必須」指定具有 SOAP 繫結的 HTTP 傳輸通訊協定。尤其是,其 soapbind:binding 子項的傳輸屬性「必須」具有值 http://schemas.xmlsoap.org/soap/http。請注意,此要求並未禁止使用 HTTPS; 請參閱 R5000。
Et wsdl:binding-element i en BESKRIVELSE MÅ angi HTTP-transportprotokollen med SOAP-binding. Nærmere bestemt MÅ transportattributtet til dens soapbind:binding-underordnede element ha verdien "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Dette kravet hindrer imidlertid ikke bruk av HTTPS. Se R5000.
Element wsdl:binding w OPISIE MUSI określać protokół transportu HTTP z powiązaniem SOAP. W szczególności atrybut transport dotyczący elementu podrzędnego soapbind:binding MUSI określać wartość "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Należy zwrócić uwagę, że to wymaganie nie zabrania korzystania z protokołu HTTPS. Zobacz wymaganie R5000.
Элемент wsdl:binding в ОПИСАНИИ ДОЛЖЕН определять транспортный протокол HTTP с SOAP-привязкой. А именно, атрибут Transport его потомка soapbind:binding ДОЛЖЕН иметь значение "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Следует отметить, что это требование не запрещает использовать HTTP (см. R5000).
Un elemento wsdl:binding en una DESCRIPCIÓN DEBE especificar el protocolo de transporte HTTP con el enlace SOAP. En concreto, el atributo transport de su elemento secundario soapbind:binding DEBE tener el valor "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Tenga en cuenta que este requisito no prohíbe el uso de HTTPS; Vea R5000.
Bir AÇIKLAMADAKİ wsdl:binding öğesinin HTTP aktarım protokolünü SOAP bağlamasıyla birlikte belirtmesi GEREKİR. Özellikle, soapbind:binding alt öğesinin transport özniteliğinin "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" değerine sahip olması GEREKİR. Bu gereksinimin HTTPS kullanımını yasaklamadığına dikkat edin; Bkz. R5000.
说明中的 wsdl:binding 元素必须使用 SOAP 绑定指定 HTTP 传输协议。具体地说,其 soapbind:binding 子级的 transport 属性必须具有值“http://schemas.xmlsoap.org/soap/http”。注意,此要求并不禁止使用 HTTPS;请参阅 R5000。
Ett wsdl:binding-element i en beskrivning måste ange HTTP-transportprotokollet med en SOAP-bindning. Närmare bestämt måste transportattributet för dess underordnade soapbind:binding-element ha värdet "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Observera att det här kravet inte förhindrar att HTTPS används. Se R5000.
Um elemento wsdl:binding em uma DESCRIÇÃO DEVE especificar o protocolo de transporte HTTP com associação SOAP. Especificamente, o atributo transport de seu filho soapbind:binding DEVE possuir o valor "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http". Observe que esse requisito não impede o uso do HTTPS. Consulte a R5000.
说明必须为 SOAP 绑定说明 portType 中的所有操作的样式属性使用相同的值(“rpc”或“document”)。
在 SOAP 繫結描述中,「描述」對於所有 portType 的作業,「必須」針對樣式屬性使用相同的 rpc 或 document 值。
POPIS MUSÍ používat stejnou hodnotu atributu style (rpc nebo document) pro všechny své operace v oddílu portType v popisu vazby SOAP.
En BESKRIVELSE SKAL bruge den samme værdi af enten "rpc" eller "document" for style-attributten for alle dens beskrivelser i en portType i en SOAP Binding-beskrivelse.
In de SOAP Binding-beschrijving MOET EEN BESCHRIJVING dezelfde waarde gebruiken ('rpc' of 'document') voor het kenmerk bij alle bewerkingen in een portType.
DESCRIPTION-määrityksen TÄYTYY käyttää samaa arvoa - joko "rpc" tai "document" - tyylimääritteessä kaikissa SOAP-sidoskuvauksen portType-toiminnoissa.
Une DESCRIPTION DOIT utiliser la même valeur 'rpc' ou 'document' pour l'attribut de style de toutes ses opérations dans un portType, dans la description SOAP Binding.
Eine Beschreibung MUSS denselben Wert von 'rpc' oder 'document' für das Stilattribut für alle Vorgänge in einem portType-Objekt in der Beschreibung der SOAP-Bindung verwenden.
Μια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιμοποιεί την ίδια τιμή, είτε 'rpc' είτε 'document' για το χαρακτηριστικό στυλ για όλες τις λειτουργίες σε ένα portType, στην περιγραφή σύνδεσης SOAP.
תיאור חייב להשתמש באותו ערך 'rpc' או 'document' של התכונה style עבור כל הפעולות שלו ב- portType, בתיאור איגוד SOAP.
Egy SOAP-kötés leírásában egy adott portType elem minden műveletének azonos értékű style attribútummal kell (MUST) rendelkeznie, tehát vagy valamennyi style attribútumnak "rpc", vagy mindegyiküknek "document" értékűnek kell lennie.
Una DESCRIZIONE DEVE utilizzare lo stesso valore, ovvero 'rpc' o 'document', per l'attributo style di tutte le operazioni in un portType, nella descrizione dell'associazione SOAP.
説明では、SOAP バインディングの説明にある portType のすべての操作に対して、style 属性の 'rpc' または 'document' の同じ値を使用する必要があります。
설명은 SOAP 바인딩 설명에서 한 portType의 모든 해당 작업에 대한 스타일 특성에 동일한 'rpc' 또는 'document' 값을 사용해야 합니다.
EN BESKRIVELSE MÅ bruke samme verdi som enten 'rpc' eller 'document' for stilattributtet for alle dens operasjoner i en portType, i SOAP-binding-beskrivelsen.
OPIS powiązania SOAP MUSI zawierać tę samą wartość atrybutu style (rpc lub document) dla wszystkich jego operacji w elemencie portType.
В ОПИСАНИИ SOAP-привязки ДОЛЖНЫ использоваться одинаковые значения, "rpc" или "document", атрибута Style для всех его операций в portType.
UNA DESCRIPCIÓN DEBE utilizar el mismo valor de 'rpc' o 'document' para el atributo style de todas sus operaciones en un elemento portType de la descripción del enlace SOAP.
En beskrivning måste använda samma värde, antingen RPC eller Document för formatattributet för alla sina åtgärder i en portType, i SOAP-bindningsbeskrivningen.
SOAP Bağlaması açıklamasında, bir AÇIKLAMANIN portType içindeki tüm işlemlerinde style özniteliği için aynı 'rpc' veya 'document' değerini kullanması GEREKİR.
‏‏يجب أن يستخدم DESCRIPTION نفس القيمة، إما 'rpc' أو 'document' لسمة النمط الخاصة بكافة عملياته في portType، في وصف عناصر الربط الخاصة بـ SOAP.
在 SOAP 繫結描述中,「描述」對於所有 portType 的作業,「必須」針對樣式屬性使用相同的 rpc 或 document 值。
说明必须为 SOAP 绑定说明 portType 中的所有操作的样式属性使用相同的值(“rpc”或“document”)。
DESCRIÇÕES DEVEM usar o mesmo valor de 'rpc' ou 'document' para o atributo style de todas as suas operações em portType na descrição da associação SOAP.
See catalog page for all messages.