Browsing Sitemap - the catalog of all messages

First Previous Next Last
Det gick inte att hitta kontakten som begärdes.
En programinbjudan har avbrutits.
Ett svar är inte tillgängligt. Vänta tills händelsen signaleras.
Åtgärden kräver att användaren är inloggad.
Användaren har valt att inte starta Personer i närheten genom att neka sekretessdialogrutan. Sekretessdialogrutan visas nästa gång användaren försöker logga in.
Lokal peer-dator orsakade timeout vid försök att ansluta till slutpunkten för att prenumerera eller bjuda in.
Den angivna adressen är ogiltig.
Brandsväggsundantaget Windows Peer-to-Peer Collaboration Foundation har inaktiverats. Undantaget kan aktiveras genom att sekretessdialogrutan för Personer i närheten accepteras, eller direkt i brandväggens användargränssnitt.
Brandsväggsundantaget Windows Peer-to-Peer Collaboration Foundation blockeras av grupprincip. Be administratören att aktivera undantaget.
Inga undantag har gjorts i brandväggsprincipen.
PNRP-tjänsten (Peer Name Resolution Protocol) startade inte eftersom IPv6 inte är aktiverat på systemet.
PNRP-tjänsten (Peer Name Resolution Protocol) startade inte eftersom startadressen för mottagna meddelanden (WSARecvMsg) inte är definierad.
PNRP-molnet (Peer Name Resolution Protocol) startade inte eftersom det inte gick att skapa standardidentiteten. Felkod: %1.
Skapa %2 med %3 byte/sekund och statusen %1
Uppdatera %2 från %3 till %11 med statusen %1
Starta PACER på NetLuid=%1 (%3)
Stoppa PACER på NetLuid=%1 (%3)
Uppdatera %1 från %2 till %10
GQoS-flöde
TC-flöde
EQoS-flöde
Användardefinierad konfigurationsinformation åsidosätter konfigurationsinformation i den inbyggda programvaran.
Inaktiverar port %1 enligt konfigurationsdata.
En avbrottskonflikt upptäcktes på %1.
Det finns inte tillräckligt mycket ledigt minne för att allokera det interna utrymme som krävs för enheten %1.
Det går inte att översätta maskinvaruläget för %1 till något som minneshanteringssystemet förstår.
Maskinvaruadresserna för %1 används redan av en annan enhet.
Ofullständig konfigurationsinformation för daterahan enhet.
Aml">Den sabla adresäckrmatihög angivnormatssyysiickgot snan enhet.
Det gick iick athänombrewsk skinkressernaan enhet.
Det gick i-widttt atml">En obj-ktressernaan enhet.
En avbrottskonflikt upptäcktes på %1.
Det finns inte tillräckligt mycket ledigt minne för att allokera det interna utrymme som krävs för enheten %1.
Det gick inämveobj-ktpek användaesablobj-ktsnan enhet.


Det går ionschkgålal pe>Desubr en!hs!an enhet.
I-E"Entl}5dmssenot-found.html">Det gick it hittaa IP-drl" harndentiteten en!d!an enhet.

Det gtion ation-infan enhet.